REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gluten gorszy od morfiny?

24 września 2018 09:14

Po trudach długiego porodu zakończonego cesarskim cięciem, moja pacjentka otrzymała na sali obserwacyjnej morfinę dla uśmierzenia bólu, co zresztą jest standardową procedurą w przypadku takich operacji. Pielęgniarka następnie pomogła mamie przystawić dziecko do piersi. Kilka godzin później, po kolejnej dawce morfiny pacjentka i jej maluszek zostali przewiezieni na swoją salę i przyszła odwiedzić ich szpitalna dietetyczka, którą prywatna lecznica zapewniała wszystkim kobietom po porodzie. Na widok świeżo upieczonej mamy wsuwającej z apetytem bułkę pszenną dietetyczka złapała się za głowę i wydała z siebie okrzyk grozy. Przecież podczas karmienia piersią nie wolno jeść glutenu!

Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

W świecie badań naukowych raz po raz zdarzają się przełomy. Jedne dotyczą innowacji – ktoś odkryje nowe właściwości znanego od lat leku, opisze nieznany dotąd surowiec roślinny, zaobserwuje zjawisko, o którego istnieniu nikt nie miał pojęcia, zmieniając myślenie badaczy i medyków na całym świecie, dając nadzieję na poprawę wyników terapii lub w ogóle ją umożliwiając. Inne przełomy dotyczą lepszego zrozumienia czynników, które działają niekorzystnie na zdrowie w naszym codziennym życiu, związane z dietą i stylem życia, których wyeliminowanie zagwarantuje lepsze efekty terapeutyczne. Wszystko po to, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie.

Czasami jednak te przełomy, które od pierwszej publikacji potrząsają fundamentami medycyny, lśnią w świetle jupiterów i szybko wspinają się na szczyt listy przebojów naszych pacjentów równie szybko trafiają do lamusa. Gdy po obiecujących teoriach i wstępnych badaniach nadchodzi weryfikacja i okazuje się, że skuteczność preparatu jest bardzo mała, działanie niepewne, a eliminacja czegoś z diety jest ryzykowne dla zdrowia, obietnica lepszych terapii i poprawy jakości życia upada. Ale posmak pierwszego sukcesu pozostaje i nie jest łatwo przekonać pacjenta, że to, czym się zachwycał, jest już nieaktualne.

REKLAMA

Mimo upływu lat, nowych badań i zaleceń, nadal wśród pacjentów krąży wiele mitów, takich jak ten, że jedyna skuteczna witamina C to ta lewoskrętna, że szczepionki powodują autyzm, jaja zawierają dużo cholesterolu, który jest szkodliwy dla zdrowia, koper działa antykolkowo, wody nie można zagotować dwa razy, a jedzenie glutenu powoduje choroby.

Ten właśnie niesforny gluten, który kilka lat temu trafił na okładki gazet, wywołując sensacje w świecie nauki, zmusił naukowców, pseudo-naukowców, lekarzy, dietetyków, blogerów, piłkarzy, aktorów do zajęcia jakiegoś stanowiska w tej sprawie. W pewnym momencie każdy miał na jego temat coś do powiedzenia, niestety nie zawsze sensownego i nie zawsze opartego o jakiekolwiek wiedzy popartej dowodami. Nie jedzenie glutenu stało się trendem z własną mitologią.

REKLAMA

Producenci produktów pro-zdrowotnych i suplementów diety, a także zwykłych przetworów żywnościowych wykorzystali gorący temat i w szczycie złej famy glutenu zamieszczali masowo informacje, że dany produkt go nie zawiera, wykorzystując nowinkę nie tylko w celu informowania osób chorych na celiaklię o braku zagrożenia, ale głównie w celach marketingowych, doprowadzając do sytuacji absurdalnych, budując wśród konsumentów opinię, że gluten jest szkodliwy dla zdrowia.

Antyglutenowy trend trochę ucichł, a przynajmniej tak mi się wydawało, gdy w 2016 roku opublikowane zostały zalecenia PTGHiŻ, które obaliły teorie wpływu ekspozycji na gluten na występowanie chorób z jego nietolerancji i zasadności stosowania profilaktycznych diet eliminujących gluten. Od dłuższego czasu na topie była suplementacja witaminą D i moda na probiotyki. Niedawna historia mojej pacjentki jednak pokazała, że antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi. Do tego stopnia, że nawet specjaliści przekazują mity dotyczące spożywania glutenu w sposób tak bezrefleksyjny, jak tamta dietetyczka ze szpitala. Bo czy naprawdę gluten jest gorszy od morfiny?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Druga młodość wankomycyny Druga młodość wankomycyny

O tym, że antybiotyki tracą swoje lecznicze moce, nie trzeba dziś już chyba nikomu przypominać. Tymc...

Racjonalna Suplementacja Diety – próba określenia wytycznych postępowania, w celu poprawy bezpieczeństwa Racjonalna Suplementacja Diety – próba określenia wytycznych postępowania, w celu poprawy bezpieczeństwa

Wspomaganie diety coraz większą ilością preparatów suplementacyjnych (często źle dobranych), jest pr...

Pierwiastek ludzki Pierwiastek ludzki

Czym byłaby apteka bez ludzi? Nie mam w tej chwili na myśli pacjentów, ale osoby ją tworzące. Bez fa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz