REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Hipokrytes Roku

16 stycznia 2018 08:49

Jesienią 2017 r. Oficyna Wydawnicza – gazeta „Głos Wielkopolski”, ogłosiła kolejną edycję konkursu pod nazwą „Hipokrates Wielkopolski”. Przy pomocy płatnych SMS-ów (2,46 PLN z VAT) można było oddawać głosy na przedstawicieli różnych zawodów związanych z ochroną zdrowia. Jedną z tych kategorii był „Farmaceuta Roku”…

Symptomatycznym jest, że wyniki w kategorii „Farmaceuta Roku”, Głos Wielkopolski podaje jako ostatnie wśród wyszczególnionych zawodów medycznych. (fot. Shutterstock)

Problem w tym, że dla organizatora plebiscytu farmaceutą jest także technik farmaceutyczny. Swoje zdanie na ten temat już wyraziłem. Sorry, taki klimat mi nie odpowiada. (czytaj więcej: Technik zostanie Farmaceutą Rok? Środowisko oburzone!).

Skontaktowałem się z Głosem Wielkopolskim i porozmawiałem z jedną z osób bardzo zaangażowanych w przygotowanie konkursu. Dowiedziałem się, że konkurs trwa, głosy są zbierane, a uwagi farmaceutów zapewne będą uwzględnione w następnej edycji. Zapytałem, czy z takim samym skutkiem jak obecnie, bo przecież już rok temu zgłaszano im problem? Próbowano mnie zbyć okrągłymi słowami o specyficznym języku pijarowców oraz uzgodnieniach z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (UMP). Zacytowanie przeze mnie klarownej wypowiedzi rzecznika prasowego UMP (dostępna pod ww. linkiem) skutecznie zatrzymało potok słów. Niemniej wyraźnie mi przekazano, że Głos Wielkopolski nie zmieni specyficznie przez siebie określonej kategorii „Farmaceuta Roku”. Dość szybko zrozumiałem, że – jak w starym dowcipie o pijanym mężu w styczniu wracającym do domu ze żniw – organizator tak sobie postanowił i tej wersji będzie się trzymał.

REKLAMA

W 2013 r. od Głosu Wielkopolskiego otrzymałem podobne wyróżnienie, które wtedy miało nazwę „Apteka Roku”. Przy takim nazewnictwie i definicji, nie było wątpliwości interpretacyjnych. Dzisiejsza generalizacja jest dla mnie nie do zaakceptowania, dlatego oddałem dyplom potwierdzający wyróżnienie. Stał się dla mnie bezwartościowy (czytaj więcej: Farmaceuta oburzony. Zwraca nagrodę Głosu Wielkopolskiego).

REKLAMA

Zupełnie inaczej podchodzę do swego dyplomu magistra farmacji. Cenię go bardzo, bo zawód jest świetny, chociaż praca nie do końca…

Wyniki plebiscytu można znaleźć na tej stronie[/url]. Poświęciłem trochę czasu na ich przeanalizowanie, ale tylko w części dotyczącej interesującej mnie kategorii „Farmaceuta Roku”. Dane do niniejszego tekstu pochodzą z godzin południowych 2018-01-11…

Organizatorzy przedstawili wyniki dla 32 powiatów, w tym dla poznańskiego i poznańskiego miejskiego. Założyłem, że sprawdzę pierwszych trzech wyróżnionych z każdego powiatu. Łącznie sprawdziłem 56 osób, których imiona i nazwiska podano w komunikacie organizatora. Przyjąłem, że te osoby pracują w 56 różnych aptekach,choć w 4 przypadkach w każdym z powiatów odnotowałem po 2 apteki o identycznej nietypowej nazwie, co może, ale nie musi, sugerować jednego właściciela, podmiot prowadzący. W aż 9 powiatach odnotowano brak wyników, czyli nie było nawet jednego kandydata do konkursu. W 6 powiatach mamy tylko po jednej osobie na liście.

Wykorzystałem Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF), by określić, kto z nich jest magistrem farmacji posiadającym Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty. Wśród wyróżnionych jest 8 mężczyzn (w tym 2 techników) oraz 48 kobiet (w tym 35 techniczek). W przypadku czterech kobiet nie można jednoznacznie określić czy są magistrami czy techniczkami, bo w CRF widnieje od 1 do nawet 7 pań o tym samym imieniu i nazwisku, które jednak nie należą do Wielkopolskiej OIA. Czyli może być tak, że wymienione pracują na terenie działania WOIA, ale być może figurują na listach innej Izby, zresztą dość odległej. Zapewne Czytelnicy zgodzą się ze mną, że to dość mało prawdopodobne, dlatego zakwalifikowałem je do grupy techniczek.

REKLAMA

Zatem podsumowując: 19 osób (czyli tylko ok. 34 %) to magistrowie farmacji, a reszta, czyli 37, to technicy farmaceutyczni (ok. 66 %). Minimum 24 osoby (przypomnę, że na 56 łącznie) pracują w aptekach znanych sieci. Dla dalszych 6 osób nie określono nazwy apteki.

Symptomatycznym jest, że wyniki w kategorii „Farmaceuta Roku”, Głos Wielkopolski podaje jako ostatnie wśród wyszczególnionych zawodów medycznych (lekarz, lekarz pediatra, stomatolog, pielęgniarka, farmaceuta).

Nie wiadomo, kto zgłaszał kandydatów do konkursu, ani kto oddawał na nich głosy. Są osoby nominowane, na które nie oddano nawet jednego głosu. Dziwne, prawda? W pierwszym etapie, powiatowym, czyli do 2017-12-20, na „farmaceutów” oddano 11718 głosów, czyli głosujący wydali 28826,28 zł z VAT. W późniejszym etapie, wojewódzkim, czyli do 2017-12-30, na troje finalistów oddano 6555 głosów. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT, czyli głosujący wydali na nich 16125,3 zł z VAT (wszystkie dane za Polska Press Spółka z o.o.). Nie należy sumować tych dwóch wartości, gdyż finalistom wojewódzkim wlicza się do wyniku głosy uzyskane w pierwszym etapie. Obliczyłem, że w drugim etapie łącznie wysłano na nich tylko 174 SMS-y, czyli organizator zyskał dodatkowe 428,04 zł. W związku z powyższym, łączna liczba SMS-ów oddanych w omawianym konkursie wyniosła 6729, co dało przychód w wysokości 29254,32 zł.

Na zakończenie zacytuję uroczą wypowiedź znalezioną na stronach organizatora plebiscytu, w notce dotyczącej jednej z finalistek, techniczki farmaceutycznej:

“W aptece XYZ pracuję już 6 lat. Wcześniej miałam jeszcze letni staż w innej. Praca farmaceuty jest bardzo odpowiedzialna. Jak bardzo, sama nie zdawałam sobie sprawy zanim nie zaczęłam pracy. Wiele osób polega na naszej opinii”. Co się zobaczyło, już się nie odzobaczy.
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Twórcy fobii Twórcy fobii

Przemysł farmaceutyczny osiągnął mistrzostwo w manipulowaniu informacjami ze świata nauki i wykorzys...

Drobnym drukiem: Iladian direct plus Drobnym drukiem: Iladian direct plus

Reklama farmaceutyczna nie różni się za wiele od zwykłych reklam. Przekaz werbalny, jak i wizualny m...

LSD. Moje trudne dziecko LSD. Moje trudne dziecko

Albert Hofmann (1906–2008) był szwajcarskim chemikiem, członkiem Komitetu Noblowskiego i byłym dyrek...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz