REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Historia reklamy i patentów leków [cz. 1]

17 sierpnia 2015 06:58

Chyba każdy z nas wie jak wygląda współcześnie rejestracja leków, uzyskiwanie na nie patentów oraz ich reklama. Jako fachowy personel apteczny dobrze wiedzieć powinniśmy co wolno, a czego kategorycznie nie wolno reklamować. A jak było dawniej? Czy 80 lat temu lub nawet wcześniej też istniało zjawisko reklamowania leków? Czy istniał problem z lekami fałszowanymi? A jak wyglądała sprawa patentów?

Zapnijcie pasy, zabieram Was w podróż po historii reklamy, patentów i fałszerstw farmaceutyków.

Słowo patent, to słowo pochodzące z języka łacińskiego. Oryginalne sformułowanie litterae patentes dosłownie znaczyłoby ‘patent litery’. Już 500 lat p.n.e. w Grecji przyznawano coś na kształt patentu kucharzom, którzy wymyślili oryginalną potrawę (wtedy ochrona ‘patentowa’ trwała rok). Namiastki patentów używano także w średniowieczu. Wtedy odpowiednikiem patentu był dekret królewski opatrzony pieczęciami i znakami władcy. Dokument ten służył do nadawania praw i przywilejów osobom zasłużonym lub po prostu osobom, które kupiły sobie jakieś przywileje.

REKLAMA

Można powiedzieć, iż kolebką rozwoju współczesnego systemu patentów była renesansowa Italia. Od XV wieku każdy obywatel Wenecji, który stworzył jakieś użyteczne urządzenie lub wynalazek był niejako zobowiązany do ogłoszenia go całej Republice w konsekwencji czego nadawano mu prawa chroniące jego dzieło przed potencjalnymi oszustami. Prawa te nadawano na okres 10 lat. Również w Wenecji powstał pierwszy w świecie dekret chroniący umiejętności pewnej grupy zawodowej. Był to Statut Wenecki lub Wenecki Statut Patentowy, który został nadany w 1474 roku przez Senat Wenecji grupie ludzi zajmujących się dmuchaniem szkła. Statut stanowił dowód wybitnych umiejętności tych rzemieślników, dzięki czemu mogli oni potwierdzić swoją wiedzę także poza granicami swojego Państwa-Miasta.

REKLAMA

Za pierwszy w świecie oficjalny patent przyznany jakiemuś wynalazkowi można uznać dokument nadany w 1479 roku Johnowi z Utynam. Dokument ten dał Johnowi prawa do wytwarzania przez 20 lat szkła według nowego procesu nie znanego wcześniej Anglikom. W tym przypadku patent dotyczył specyficznej technologii. Prawa zarobku z tytułu znajomości tego procesu były gratyfikacją, jednak John z Utynam w zamian za nie musiał nauczać swoich angielskich pomocników jak ów proces obróbki szkła przebiega tak, aby po upływie okresu patentowego i ewentualnej śmierci Johna technika ta nie umarła i mogła być nadal wykorzystywana przez kolejne pokolenia rzemieślników.

Pierwszymi patentami przyznawanymi medykamentom były patenty dla mieszanek ziołowych, olejów, mikstur i innych produktów pochodzenia naturalnego. Dokumenty te przemierzały bardzo często świat razem z kolonizatorami. Z tego powodu bardzo łatwo było sfałszować daną recepturę oszukując na surowcach oraz ich ilości. Tak naprawdę jeśli chodzi o terytorium Ameryki Północnej, to dopiero w XVIII wieku wraz z ratyfikacją Konstytucji wprowadzono w życie prawne regulacje odnośnie prawa własności i ochrony dóbr.

Wtedy też nastąpił pewnego rodzaju rozłam w produkcji i reklamie leków. Produkowano bowiem leki ‘etyczne’ oraz ‘opatentowane’. Producenci tych pierwszych tworzyli medykamenty rzetelnie oraz wyraźnie zaznaczali ich skład, przez co były łatwe do powtórzenia, natomiast drudzy ze względu na prawa patentowe mogli zachować skład w tajemnicy, jako że był on przecież chroniony. Niestety, w tamtych czasach nie badano leków, nikt nie myślał także o badaniach klinicznych. Bardzo często zatem leki patentowane ze względu na atrakcyjne logo i reklamy były polecane na różne dolegliwości i dla różnych grup wiekowych, w tym i dla dzieci nie mając żadnego potwierdzonego działania. Rodzice wierzyli reklamom i kolorowym hasłom kupując opisywane w gazetach preparaty, jednak niestety często skutkowało to tragedią.

REKLAMA

Podział na leki etyczne oraz opatentowane miał znaczne odzwierciedlenie również w reklamie. Jak już wspomniałam powyżej, bardzo często medykamenty opatentowane miały kolorowe loga, plakaty reklamowe i hasła zachęcające do kupna. Leki ‘etyczne’ w zdecydowanej większości zamiast patentu miały aprobatę Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego oraz zakaz reklamowania się w publicznych środkach medialnych. Nieco zbliżony podział można zaobserwować także we współczesnym świecie, gdy intensywnie reklamowane są suplementy diety, zaś reklama leków na receptę nie może być kierowana do ogółu społeczeństwa. Chyba znamy wszyscy ten schemat.

Oficjalne amerykańskie Biuro Patentowe powstało w 1802 roku. Kolejne, europejskie biura ochrony własności intelektualnej powstawały głównie w XIX i XX wieku. Pierwszym międzynarodowym dekretem traktującym o ochronie patentowej przemysłu była Konwencja Paryska podpisana przez 11 państw założycielskich 20 marca 1883 roku. Polska podpisała konwencję 11 listopada 1919 roku. Konwencja ta była zalążkiem prawa międzynarodowego. W Polsce patenty przyznaje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał 28 grudnia 1918 roku. Zajmuje się on ochroną własności przemysłowej.

Warto również wspomnieć rzecz najważniejszą. Przydzielanie patentów na leki syntetyczne rozpoczęło się dopiero z nastaniem ery syntezy chemicznej, czyli około XIX wieku. Wcześniejsze dokumenty i reklamy dotyczyły wyłącznie leków ziołowych lub pochodzenia zwierzęcego. Ten drugi typ leku wiązał się oczywiście z wieloma fałszerstwami, ponieważ nie sposób uzyskać sproszkowany róg jednorożca, jednak mimo tego w dawnych czasach takie specyfiki sprzedawały się niczym suplementy diety obecnie.

W dzisiejszych czasach aby uzyskać patent na lek należy wykazać jego oryginalność budowy oraz potwierdzić jego skuteczność stosownymi badaniami. Dopiero wtedy możliwe jest uzyskanie ochrony produkcji na określoną ilość lat. Należy spełnić znacznie większą ilość wymagań niż miało to miejsce jeszcze w początkach ubiegłego wieku.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak do człowieka Jak do człowieka

Wielokrotnie zadawałem sobie już to pytanie, na ile farmaceuta przy pierwszym stole powinien być pro...

Polak mądry po jodzie Polak mądry po jodzie

Ludzie powariowali. Wystarczy, że w internecie pojawi się plotka na temat awarii którejś z elektrown...

Jak żyć… bez reklamy? Jak żyć… bez reklamy?

Byłem zwolennikiem zakazu reklamy aptek. Ulżyło mi zlikwidowanie wszystkich tych programów lojalnośc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz