REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Historia reklamy i patentów leków [cz. 3]

1 września 2015 07:49

Poprzednim artykułem starałam się pokrótce omówić rozwój rejestracji leków i urzędów zajmujących się tymi działaniami. Dziś spójrzmy na finalną część tematu – historię reklamy i fałszerstw medykamentów na przestrzeni wieków.

W XVIII wieku i czasach późniejszych różnie to bywało z reklamą medykamentów. Z początku wraz z wydawanym patentem Urząd Patentowy zatwierdzał logo produktu oraz ewentualne slogany reklamowe. Zawsze jednak dotyczyło to substancji i produktów dostępnych bez recepty. Jak już wspominałam we wcześniejszych wpisach – leki silnie działające były lekami ‘etycznymi’, zatwierdzanymi przez towarzystwa medyczne i ich reklama, jeśli była, to skierowana w stronę fachowców.

Po traktacie Samuela Hopkinsa i niemałym skandalu, który z tego wyniknął, a także po późniejszym utworzeniu Agencji Żywności i Leków (FDA) zaczęto wymagać od producentów, aby wyraźnie zaznaczali na opakowaniu leków obecność alkoholu, narkotyków i stymulantów. Nie zakazano jednak sprzedaży tych produktów, a jedynie zwiększono wymagania w stosunku do nich. Po kolejnych zmianach przepisów od 1936 roku rozpoczął się w USA najdłuższy okres ograniczający dostępność leków wyłącznie do przepisu lekarskiego. Producenci medykamentów jednak zawsze znajdą sposób na obejście problemu, ponieważ w tamtym czasie intensywniej wzięli się za produkcję kosmetyków oraz past do zębów z uwagi na brak zakazu reklamy tych produktów. Wśród produktów, które przeszły transformację z medykamentu w kierunku powszechnie do dziś znanego produktu spożywczego znalazły się między innymi napoje takie jak Coca-Cola, 7-up, Dr.Pepper, Pepsi Cola czy Tonic. Ograniczono lub całkiem wyeliminowano obecność substancji leczniczych i odurzających w powyższych produktach jednak nawet pomimo tego mają się one całkiem nieźle aż po dzień dzisiejszy.

REKLAMA

Zakaz reklamy w USA utrzymywał się aż do 1997 roku, kiedy to znów zezwolono na reklamę medykamentów. Zezwolono producentom na przedstawienie wszystkich elementów, które miałyby skłonić pacjentów/klientów do zakupu ich specyfiku. Reklama była dozwolona, ale pod warunkiem, iż oprócz zalet producent poda również najważniejsze efekty uboczne. Większość krajów świata w swoim prawodawstwie posiada przepisy zakazujące lub ograniczające reklamę medykamentów na receptę oraz gdzieniegdzie także leków OTC. Jedynie USA i Nowa Zelandia zezwalają na reklamę skierowaną bezpośrednio do konsumenta (Direct-to-Consumer Advertisement – DTC). Taka forma reklamy jest bardzo krytykowana z powodu na bardzo ograniczone ilości informacji dotyczących działań niepożądanych zawartych w reklamie leków.

REKLAMA

Zakaz reklamy dotyczył jednak tylko leków dostępnych na receptę. Pozostałe medykamenty (OTC) mogły być reklamowane w środkach masowego przekazu. Ich przewagą nad lekami dostępnymi na receptę było to, iż były bezpieczniejsze dla pacjentów oraz cechowały się mniejszą toksycznością, więc ryzyko wynikające z ich stosowania było mniejsze.

Czy coś odróżnia współczesne reklamy od tych XIX-wiecznych? W zasadzie nic, a raczej to te dziewiętnastowieczne reklamy były bardziej agresywne. Często też reklama w dawnych czasach oszukiwała potencjalnego klienta, ponieważ głosiła, iż medykament jest opatentowany, podczas gdy wcale nie był. Problem polegał na trudności w weryfikacji danych producenta ze względu na ograniczone środki komunikacji. Stare reklamy były bardziej agresywne, ponieważ odnosiły się do cudownych i wszechstronnych właściwości danego preparatu, a także do możliwego zastosowania u dzieci. Tu pojawia się różnica, ponieważ dzisiejsze leki muszą przejść serię badań klinicznych zanim zostaną dopuszczone do obrotu, zaś dawniej nie musiały spełniać takich procedur.

Przykładem takiego agresywnego marketingu była reklama mikstury ziołowej Lydi Pinkham ulotka z podobizną kobiety była wszędzie – na kartach towarowych, na pudełkach, płotach, w gazetach. Reklama ewoluowała z biegiem czasu i zwłaszcza w XX wieku producenci dążyli do kreowania lojalności wśród klientów oraz do tworzenia jednego specyficznego obrazka stanowiącego kluczowy element reklamowy. Wszystko jednak zdawało się opierać na wzorcach nakreślonych przez Lydię Pinkham.

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z różnego rodzaju reklamą. Jedne z nich są agresywne, nastawione na intensywne pozyskiwanie nowych nabywców, zaś inne nieco łagodniej i już nie tak stanowczo atakują potencjalnych klientów. Trzeba przyznać, że niezależnie od tego, jak agresywna jest treść reklamy, to i tak ta forma promocji jest wszechobecna. Jeśli reklamy naruszają ogólnie przyjęte normy moralne, to można je poddać weryfikacji i ewentualnie wstrzymać ich emisję lub całkiem ją zakończyć, jednak tyle osób ile taką wadliwą reklamę usłyszy, tyle może być potencjalnych kupców.

REKLAMA

Zarówno patenty, jak i rejestracja czy reklama ewoluowały w świecie farmaceutycznym i zawsze wzbudzały kontrowersje. Zwłaszcza świat marketingu i reklamy rozwinął się w sposób praktycznie nie do poznania. Poszerzona ilość możliwości emisji reklamy wcale nie wpływa na jej jakość. Dobrze jednak znać historię i być świadomym, że nie tylko my mieliśmy problem z reklamowaniem oraz fałszowaniem leków. Warto też spojrzeć na rozwiązania przyjęte przez poprzednie pokolenia. Może one podsuną nam rozwiązania naszych problemów.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowe wyzwania Nowe wyzwania

W dniach 20-21 października miałem przyjemność uczestniczyć w 3. Kongresie Naukowym Polskiego Towarz...

Zagubiony prezes antybohater Zagubiony prezes antybohater

Na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej opublikowano list mgra farm. Piotra Bohatera...

Apteczne pomyłki Apteczne pomyłki

Przeciętny farmaceuta pracjący w aptece realizuje nawet kilkadziesiąt recept dziennie, co w skali ro...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz