REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Hydroksyzyna i inne cukiereczki

16 lutego 2017 10:47

Pani dzieci też takie niespokojne? Mój na spacerze zawsze jest taki, daję mu syropek i zaraz jest lepiej – brzmi jak tekst z reklamy? Niestety, to słowa jakie usłyszałam niedawno będąc na spacerze. Z ciekawości podeszłam bliżej i zobaczyłam jak kobieta z torby wyciąga hydroksyzynę, leje na łyżeczkę i pakuje maluchowi do buzi. – Pani też chce dla dzieci? – zapytała mnie z pełną życzliwością patrząc współczująco na mój podwójny kombajn i wiercące się w nim córki.

Radiowa reklama syropu Flegtac Kaszel mogła wprowadzać w błąd, gdyż nie zawierała słowa "przeciwwskazania" (fot. Shutterstock)

Jest taka grupa osób, którzy zachowują się jakby nie dotyczyły ich zasady dobrej praktyki lekarskiej, powszechne rekomendacje zdrowotne, doniesienia naukowe i procedury medyczne. W kwestii zdrowia z wielkim sceptycyzmem odnoszą się do zaleceń lekarskich, konsultują je z rzeszą niemedycznych doradców i dobierają leki kierując się szeroko pojęta „intuicją”. To rodzice.

To prawda, że nikt tak dobrze jak rodzic nie zna swojego dziecka. Mama która z niemowlakiem spędza dwadzieścia cztery godziny na dobę jest w stanie stwierdzić czy i kiedy jest głodne po drobnych niuansach jego zachowania, jak również co mu dolega na podstawie rodzaju płaczu lub aktywności w ciągu dnia. Potrafi obudzić się w nocy zanim maluch zacznie płakać słysząc jedynie jego zmieniający się oddech. Nie wątpię więc, że mając nieco doświadczenia w leczeniu powszechnie u dziecka występujących przypadłości może trafić celnie z farmakoterapią.

REKLAMA

Do tego u dzieci w konkretnym wieku pewne schorzenia są powszechne i nawracające (zapalenia ucha, katar, zapalenia krtani, spojówek) a możliwości leczenia ograniczone, stąd lekarze raczej nie przepisują niczego nowego. Nic dziwnego więc, że rodzice zamiast spędzać z gorączkującymi szkrabami godziny w poczekalni żeby usłyszeć to co zwykle wolą na własna rękę zastosować coś, co już sprawdziło się w podobnych okolicznościach, co zostało im z poprzedniego razu albo udać się po to do apteki.

REKLAMA

Te dwa czynniki sprawiają, że rodzice stają się z czasem zbyt pewni, zbyt zarozumiali i zapominają, że samoleczenie jest obarczone dużym ryzykiem, którego nie powinni podejmować, a leki to nie cukierki, które bez większej szkody można podawać dziecku bez ograniczeń. Nie posiadając wiedzy rodzice często w nagłej potrzebie (a czasem też i z przyzwyczajenia, jak pani opisana na początku) sięgają po to, co mają w domu i popełniają straszne błędy terapeutyczne, jak podanie wielokrotnie tej samej lub niewłaściwej substancji, zastosowanie resztek leków, które zostały z poprzedniego razu (najczęściej antybiotyków w zawiesinach, kropli do oczu), które niekoniecznie były prawidłowo przechowywane. Czasem stosują też leki zdobyte naprędce od znajomych, bez ulotek, bez sposobu dawkowania i informacji o działaniach ubocznych. Potem trafiają do nas żeby oddać „pożyczkę”, kontynuować samodzielnie dobraną antybiotykoterapię lub prosić, albo coraz częściej – żądać, wydania czegoś, co zawsze było stosowane, ale się skończyło (np. sterydy do inhalacji czy właśnie hydroksyzyna).

Choć to rodzic decyduje o farmakoterapii swojego dziecka, to my w takiej sytuacji ponosimy odpowiedzialność za leczenie małego pacjenta i to nasza decyzja czy lek sprzedamy, czy w danych okolicznościach sytuacja tego wymaga. Coraz częściej widzę i słyszę, że do sprawy podchodzimy pochopnie, jakby zaufanie rodzicowi w kwestii leczenia dziecka stało się czymś naturalnym. Jeśli opornie odmawiamy wydania leku bez recepty, zdarza się że rodzic po kilku godzinach przychodzi z powrotem i rzuca nam w twarz zaleceniami lekarskimi udowadniając, że miał jednak rację, co wzmacnia jego poczucie nieomylności, a nam pokazuje, że jedynie utrudniliśmy mu życie swoim uporem. Nie podziękuje, jeśli pomysł okaże się chybiony a nasza postawa uchroni jego dziecko przed konsekwencjami niewłaściwego leczenia. Mimo to warto podejmować wysiłek i z rozsądkiem oraz ostrożnością rozpatrywać prośby rodziców. Ich zbyt duża pewność siebie a nasza uległość może doprowadzić do tragedii. Nie bądźmy jej pierwszym ogniwem.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak dobrze czasem zobaczyć leki z Polski… Jak dobrze czasem zobaczyć leki z Polski…

Za każdym razem jak wracam z Polski, tak mi jakoś tęskno. Do Polski, do rodziny, do przyjaciół i do…...

Świat poza apteką Świat poza apteką

Od mojego ostatniego artykułu minął tydzień i w zasadzie nie mogę powiedzieć, by przez ten czas coś ...

Błędy kosztują Błędy kosztują

Każdemu z nas prawdopodobnie zdarzyło się w życiu błędnie zrealizować receptę. Czasem było to związa...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz