REKLAMA
Magazyn mgr.farm

I uchroń mnie proszę przede mną samym

23 czerwca 2015 15:40

Wielkie słowa płyną z ust przedstawicieli naszego zawodu, ze strony przewodniczących różnorakich farmaceutycznych stowarzyszeń, ze strony mediów i rządu nawet, który chce byśmy do pracy jeździli Etyką, a karmili się Powołaniem. Wielkie słowa o odpowiedzialności, o misji zawodowej, o nieustannej potrzebie niesienia pomocy i nie zważania na przeciwności losu.

Bo prawda to przecież. Każdy z nas, w którym tli się choć odrobina empatii i ludzkich uczuć, dostrzega, że w aptece nie można pracować jak na bazarku, nie można dzielić pacjentów na dochodowych i mniej dochodowych, nie można tracić cierpliwości, ani też oczekiwać, że każdy z wchodzących do apteki to wzorowy pacjent: poda nieskazitelną receptę, z namaszczeniem wysłucha co mamy mu do powiedzenia, wyryje nasze słowa głęboko w sercu, po czym odbierze leki i pójdzie w siną dal sławiąc nasze imię. Tak dobrze nie ma i nie będzie.

Pełniąc jednak chwalebną misję ku chwale ojczyzny niejednokrotnie dochodzimy do niebezpiecznej krawędzi. Gdzie tak naprawdę kończy się nasza odpowiedzialność za drugiego człowieka, za jego decyzje, wybory czy mało trafne wnioski, które mogą rokować o jego przyszłym zdrowiu, a w rzadszych przypadkach życiu? Jak dalece powinniśmy ingerować w życie drugiej osoby i do czego otrzymane informacje nas zobowiązują? Nie da się przewidzieć wszystkiego, ale co powinniśmy brać pod rozwagę?

REKLAMA

Całkiem niedawno słyszałam opowieść farmaceutyczną. Jak zwykle trudno w takich historiach ocenić realność zdarzeń, rzeczywiste relacje między bohaterami czy przebieg całej akcji. Przyjmując jednak, że całość działa się naprawdę (a przecież mogła!), zaczęłam się zastanawiać. Głęboko.

REKLAMA

Do apteki przychodzi ojciec trzylatki z receptą na antybiotyk w zawiesinie. Niestety farmaceuta nie posiada akurat produktu o tej konkretnej nazwie, dlatego proponuje ojcu odpowiednik. W zamyśle chce dobrze- powiedzmy, że jest ostatnią czynną apteką w okolicy, godzina mocno wieczorna, pogoda nieadekwatna do podróży, na recepcie brak adnotacji Nie zamieniać. Ojciec decyduje się na zamianę produktów, kupuje, wychodzi. Po kilku dniach wraca z hukiem. Okazało się, że córka była uczulona na laktozę, której nie było w roztworze pierwotnie zapisanego antybiotyku, znalazła się ona natomiast w odpowiedniku. Dziewczynka wpadła we wstrząs anafilaktyczny (swoją drogą nie słyszałam aż do tego momentu o tak silnej reakcji na laktozę, ale historia była opowiadana przez osobę mająca o wiele więcej znaczków przez nazwiskiem niż ja, więc nie drążę tematu- nigdy nie mów nigdy w medycynie). Przeżyła i ma się dobrze, ale wymagała pilnej hospitalizacji i pomocy medycznej, co z punktu prawnego bez wątpienia stanowi pogorszenie stanu jej zdrowia. Ojciec wiedział wcześniej o alergii córki, nie wspomniał natomiast o tym w aptece, bowiem nie sądził, że również w takiej postaci leku może znajdować się laktoza. Z jednej strony – nie jest on farmaceutą, nie musi znać się na technologii produkcyjnej leków (choć może powinien przeczytać ulotkę?). Z drugiej- posiadał jakieś dane, których przez zapomnienie/niedopatrzenie nie wyjawił. Gdzie leży wina?

Jak zwykle w sytuacjach, gdzie doszło do wypadku/ zaniedbania/ nieszczęścia nakłada się na ich przyczynę cały łańcuszek niepomyślnych zdarzeń. Ktoś był zmęczony, ktoś zdenerwowany, jeden czegoś nie zauważył, drugi myślał, że tak ma być, a trzeci w tym czasie romansował na skajpaju. Do tego wszystkiego popsuła się jedna mała śrubka i mamy efekty jak w „Oszukać przeznaczenie” czy „Efekcie motyla”, co kto woli. W tej hipotetycznej sytuacji, potencjalnie winnych jest co najmniej trzech. Lekarz, który mógł poinformować pacjenta, że z premedytacją zapisuje ten konkretny produkt, by uniknąć laktozy lub zamieścić na recepcie adnotację NZ. Ojciec, który w aptece pominął informację o alergii córki, choć o niej wiedział. I farmaceuta, który o tę alergię nie zapytał.

A teraz z ręką na sercu, kto zamieniając lek pyta pacjenta o uczulenie na wszystkie substancje dodatkowe w nim zawarte? Rzadko i niechętnie co prawda zamieniam antybiotyki dla dzieci, ale dużo częściej zdarza mi się to na przykład przy syropach przeciwhistaminowych. I co wtedy? Mogę pierwsza klęknąć na karnym grochu – wielokrotnie nie spytałam. Dlatego ta historia zapadła mi w pamięć tak głęboko, nawet jeśli jest tylko kolejnym straszakiem na niegrzeczne farmaceutki.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Terrain ahead! Terrain ahead!

,,Potrzebne są zmiany! 
Konieczne są zmiany! 
Bo jeśli nic się nie zmieni, 
może nadejść dzień re...

Suplementy diety są potrzebne… czasami Suplementy diety są potrzebne… czasami

Bardzo spodobała mi się akcja informacyjna dotycząca suplementów diety, którą niedawno rozpoczęło ki...

Obronić farmację przed farmaceutami Obronić farmację przed farmaceutami

Pewnie włożę tym wpisem kij w mrowisko, ale ktoś musi w końcu powiedzieć jak jest. A jest tak, że za...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz