REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Identyfikacja wizualna a groźba pomyłki

8 kwietnia 2016 09:44

Zapewne większość z nas spotkała się z pojęciem corporate identity czyli po polsku z identyfikacją wizualną. Wikipedia dość lakonicznie określa, że jest to „podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku.

Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.” No, właśnie, identyfikacji… Zaakceptowaliśmy, że serwis naszej marki samochodu wygląda identycznie, jego nazwa, kombinezony mechaników, krój liter na fakturze – wszystko wygląda tak samo, w każdym serwisie w dowolnym mieście, a nawet kraju (niestety dla swego portfela, przed laty byłem zmuszony sprawdzić i to…) Każda firma w ten sposób stara się wyróżnić na tle innych. Biznes to wojna, więc niech nasze mundury będą inne. Jako konsumenci oddaliśmy władzę nad sobą. Rządzą nami pijarowcy ukierunkowani na wysysanie z nas ostatniego grosza, itd. Zapędziłem się… Chociaż nie, nie zapędziłem. Świadomie pokierowałem myślami moich Czytelników. W czym rzecz? Otóż kolejny raz w mym zawodowym życiu niedawno w myślach użyłem wiązanki słów dalece odbiegających od literackiej polszczyzny, ale przypominających mi pobyt w wojsku.

Przywieziono mi opakowania jednej z witamin pewnej firmy od lat działającej na terenie Polski. Szata graficzna identyczna z witaminą oznaczaną sąsiednią literą alfabetu. Gdyby nie nieco inny kształt pudełka, nazwałbym je bliźniaczkami.

Mam za sobą długie lata doświadczeń zawodowych. Jak większość mężczyzn korzystam głównie z pamięci wzrokowej. Potrafię też a`vista stworzyć dla siebie własny system zapamiętywania szczegółów przydatnych w pracy i życiu codziennym. Nie da się inaczej, gdy się pracuje w aptece. Właśnie miejsce pracy i wykonywany zawód nauczyły mnie, że w naszej branży pewne, wydawałoby się, uniwersalne reguły, nie sprawdzają się. M.in. opakowania leków np. w poszczególnych dawkach muszą się różnić w sposób znaczący. Cel jest jeden: bezpieczeństwo. Nasze i pacjentów. W tej logicznej (apteka => pacjent) kolejności. Kpiną ze zdrowia i życia ludzkiego jest, że „młodzi kreatywni pijarowcy” nam, farmaceutom, przez pryzmat mamony narzucili swój sposób postrzegania świata. Jej podporządkowano wszystko, także nas i ludzi, którzy [jeszcze] nam ufają.

Cóż z tego, że potrafię czytać i pisać, że jako mgr farm. wiem, czym się różni kwas od zasady, a tabletka od pastylki? Oni, pijarowcy, też są lub będą pacjentami, ale, piiiiiiiiiiiiiii, utrudniają nam bezpieczne wykonywanie naszej pracy (przepraszam za słowo „utrudniają”)! Co więcej, oni te leki kiedyś kupią, schowają w domowej apteczce i prędzej czy później też się mogą pomylić. Farmaceuta ma nawyk (przynajmniej kiedyś tak było) ciągłego sprawdzania samego siebie, czy gdzieś się nie pomylił, czy nie wydał nieprawidłowego leku. Przeciętny pacjent, a raczej wg współczesnej nomenklatury: klient-świadczeniobiorca, już takiego nawyku nie ma. Cóż po wspomnianej ulotce, skoro jedną z zasad współczesnego człowieka jest: „gdy już wszystko zawiedzie, przeczytaj instrukcję”. A zresztą nie do wszystkiego jest dołączona instrukcja-ulotka, o czym przekonała się cała Polska na przykładzie alkoholowych ekscesów byłego posła P. Wiplera, notabene niedawno objawionego „znawcę” farmakologii domowej (wyrazy uznania dla wiceprezesa NRA M. Tomkówa, za telewizyjne obnażenie dyletanctwa tego polityka).

Wspomniane witaminy zapewne nie są pierwszym, ani ostatnim przykładem złych zastosowań corporate identity w farmacji. Ja doskonale pamiętam, że paracetamol w czopkach pewnej działającej w naszym kraju firmy, miał kiedyś dla wszystkich dawek identyczną nazwę oraz szatę graficzną. Dziwnym trafem po latach obie zmienił dla dawek dziecięcych. Przypadek? Nie sądzę… Czy muszą nastąpić pomyłki, aby producent leku łaskawie wysłuchał profesjonalnych uwag zatrudnionego przez siebie farmaceuty, że opakowania mogą spełniać reguły corporate identity, ale muszą uniemożliwiać błędy wynikające z powyższych założeń??? Przy okazji: producenci leków zatrudniają jeszcze tych, nooooo, jak im tam, yyyyy, far_ma_ceu_tów???

P.S. Przez ostatnie lata wiele razy słyszałem, że „Izby nic nie robią”. Także przez ostatnie lata prawie nic „Izby” nie robiły w sprawie dyżurów. Jednakże problem nie znikał. Dziś jest o nim głośno. Dlatego powyższy felieton o niebezpieczeństwach z identycznymi opakowaniami różnych leków tego samego producenta proszę traktować jako rozpoczęcie debaty. Każdy z nas może się do niej włączyć lub ją zignorować. Wynik końcowy zależy od nas samych.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Marzę o spokojnie przespanych nocach! Marzę o spokojnie przespanych nocach!

Czyżbym jadał zbyt tłusto, przyjmował betablokery lub czekał na podanie szóstej trafnej liczby w Duż...

Opieka farmaceutyczna czy sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez sieci apteczne? Opieka farmaceutyczna czy sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez sieci apteczne?

Bardzo krytycznie oceniam projekt OF przedstawiony przez Śląską Izbę Aptekarską. Uważam , że zostani...

Problem 1%? Sieci skapitulowały przez „samozaoranie” Problem 1%? Sieci skapitulowały przez „samozaoranie”

Dyskusja o problemie tzw. aptekarskiej koncentracji toczy się od wielu lat. Gdyby jednak wyciągać z ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz