REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ile powinien zarabiać technik farmaceutyczny?

12 października 2017 11:08

Takie właśnie pytanie coraz częściej słyszę ostatnio w środowisku aptekarzy. Propozycje podawane przez właścicieli aptek są dla mnie zaskakujące. Może zdarzało mi się na temat techników farmaceutycznych mówić i pisać wiele niepochlebnych słów, ale tym razem muszę stanąć jednak po ich stronie.

Kara za wprowadzanie konsumentów w błąd wyniosła prawie 26 mln zł (25 809 824 zł). Przedsiębiorca odwołał się do sądu. (fot. Shutterstock)

Sporo się ostatnio mówi o wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, rezydentów. Ale to nie będzie kolejny mądry artykuł, ze słupkami, wyliczeniami i statystykami dotyczącymi wynagrodzeń na tym rynku. To będzie bardzo emocjonalny tekst, o tym, że technicy farmaceutyczni zarabiają w polskich aptekach za mało. I pisze to farmaceuta. Skąd ten wniosek? Wynika on zarówno z analizy stawek na stronie https://praca.farmacja.pl/barometr, ale również z rozmów z innymi aptekarzami. Przykrych rozmów…

Farmaceuci zarabiają za mało – o tym mówi się od dawna. Ale pensje techników wołają o pomstę do nieba. Bo skoro średnie wynagrodzenie w jednym z największych województw wynosi niewiele ponad 2000 zł, to jest tutaj coś nie tak. W dzisiejszych czasach więcej zarabia kasjerka w markecie. Uważam, że minimalne wynagrodzenie technika farmaceutycznego pracującego na cały etat w aptece, powinno wynosić co najmniej 2500 zł netto i powinno rosnąć wraz ze stażem pracy i doświadczeniem.

REKLAMA

Oczywiście przyczyna obecnego stanu rzeczy jest jedna – techników jest za dużo. Szukając do pracy w aptece magistra farmacji, trzeba się nieźle nagimnastykować i sięgnąć głębiej do kieszeni, żeby kogoś zatrudnić. Tymczasem na jedno ogłoszenie apteki poszukującej technika, przychodzi na rozmowę kilka osób i spokojnie można czekać aż któraś zgodzi się na proponowane warunki finansowe. I to fakt, z którego doskonale zdają sobie sprawę właściciele aptek. Dlatego zaniżają propozycje wynagrodzeń dla techników, bo wiedzą, że w końcu ktoś się na nie zgodzi – choćby po to, żeby zaliczyć obowiązkowy staż.

REKLAMA

Z ogromną przykrością muszę stwierdzić, że najniższe wynagrodzenia oferują technikom farmaceutycznym, indywidualni farmaceuci. Oczywiście nie ma żadnych obiektywnych danych, które by to potwierdzały i opieram się wyłącznie na mojej znajomości rynku, wynikającej z rozmów z innymi aptekarzami. Przykre jest również to, że niektórzy farmaceuci wręcz przechwalają się w towarzystwie, jak to mało płacą swoim technikom, jednocześnie zastanawiając się, dlaczego magistrowie mają zarabiać więcej, skoro robią prawie to samo… To jest patologia. Nie pisałbym o tym, gdyby mnie to naprawdę nie uwierało, bo to prawdziwy wstyd dla naszego środowiska, ale niestety takie indywidua się zdarzają.

I żeby było jasne. Farmaceuta jest osobą z wyższym wykształceniem, specjalistą, który za swoje usługi powinien otrzymywać godne wynagrodzenie. Godne i proporcjonalne do odpowiedzialności, jaka jest związana z wykonywaniem tego zawodu. 3200 zł netto dla doświadczonego farmaceuty to absolutne minimum w moim mniemaniu. Natomiast nie zgadzam się z tym, że różnica w wykształceniu, obowiązkach, odpowiedzialności i funkcji, jaką pełni magister i technik farmaceutyczny, powinna się w tak drastyczny sposób przekładać na różnicę ich wynagrodzeń. Ta różnica jest oczywista, ale nie może spychać techników poniżej wynagrodzenia, jakie ma kasjerka w markecie! Przecież różnica w odpowiedzialności jest tutaj kolosalna.

Oczywiście zaraz się odezwą głosy, że to tak naprawdę farmaceuta nadzorujący technika ponosi odpowiedzialność za to co ten robi. Ale przecież żaden farmaceuta nie stoi nad technikiem i nie sprawdza co ten poleca pacjentowi i jak realizuje receptę. Technik – szczególnie gdy po 2-letnim stażu, zgodnie z prawem, staje się samodzielny w większości obowiązków zawodowych – musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, by np. zarekomendować pacjentowi odpowiedni lek. Kasjerki w marketach nie mają takiej wiedzy. Doradzają co najwyżej jaki rodzaj serka lepiej smakuje, albo które mięso jest ze świeższej dostawy. Jeśli się pomylą, nikt nie umrze, ani nikt nie straci zdrowia. Natomiast zła rekomendacja technika może pacjentowi zaszkodzić. I to jest ta odpowiedzialność, za którą powinni dostawać przyzwoite wynagrodzenie. Przyzwoite czyli najmniej 2500 zł.

Być może problem ten rozwiąże zakończenie kształcenia nowych techników. Skoro główną przyczyną niskich stawek, jest to, że techników jest za dużo, to taki wniosek wydaje się sensowny. Wydaje mi się jednak, że istotnym czynnikiem jest też kwestia wzajemnego szacunku. A ten niestety jest coraz częściej wystawiany na szwank. Śledząc internetowe potyczki techników i magistrów, można odnieść wrażenie, że apteka to jakieś pole bitwy między jej pracownikami.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

O cięciach budżetowych dla aptek w UK – przetrwają… no właśnie, kto? O cięciach budżetowych dla aptek w UK – przetrwają… no właśnie, kto?

Na początku tego roku rząd w UK ogłosił plany, że trzeba obciąć dofinansowania aptek (i nie tylko) w...

Czy apteka powinna oddać pacjentowi pieniądze za wycofany lek? Czy apteka powinna oddać pacjentowi pieniądze za wycofany lek?

Każda decyzja o wycofaniu jakiegoś leku z obrotu wydana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i...

Mamusia wie najlepiej cz 1. Mamusia wie najlepiej cz 1.

Kobiety z natury dysponują dwoma przydatnymi w diagnostyce narzędziami: instynktem macierzyńskim ora...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz