REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ile warta jest Garcinia?

8 września 2015 07:22

Garcinia cambogia (właściwa nazwa botaniczna to Garcinia gummi-gutta) zwana jest także tamaryndowcem malabarskim. Ta wiecznie zielona roślina drzewiasta pochodzi z terenów Indonezji, gdzie tradycyjnie stosowana była jako remedium laxans et antiparasiticum. Jej dojrzałe owoce przypominają wyglądem małe dynie, których skórka i miąższ są surowcami do produkcji ekstraktów które wchodzą w skład wielu preparatów na odchudzanie.

Do rodzaju Cambogia należą także inne gatunki, których owoce zachwycają oryginalnym kształtem i smakiem (uchodzą one za najsmaczniejsze z owoców tropikalnych). Pozyskiwana z drzew gumożywica wchodzi w skład preparatów przeczyszczających, zaś pomarańczowy pigment zwany „cambooge” od wieków służy buddyjskim mnichom do farbowania szat. Oprócz tamaryndowca malabarskiego popularność zyskał także mangostan właściwy (mangostan fioletowy, G. mangostana), którego miąższ bogaty jest w silne roślinne antyoksydanty.

Właściwości odchudzające garcinii przypisuje się dużej zawartości organicznego kwasu (-)-hydroksycytrynowego (HCA). Związek ten uważany jest za silnego kompetycyjnego inhibitora ATP-zależnej liazy cytrynianowej, która uczestniczy w biosyntezie kwasów tłuszczowych, zachodzącej w naszym organizmie. Enzym ten katalizuje jedną z początkowych reakcji szlaku lipogenezy: rozszczepienie cytrynianu do szczawiooctanu i acetylo-CoA, będącego podstawową jednostką potrzebną do budowy łańcuchów lipidów. Inhibicja liazy zmniejsza dowóz acetylo-CoA, bez którego nie zachodzi tworzenie kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Blokada liazy ma także przeciwdziałać nadmiernej lipogenezie, towarzyszącej diecie bogatej w węglowodany. Zahamowanie syntezy tłuszczów wiąże się także z nasileniem ich oksydacji oraz korzystnie wpływa na gospodarkę glukozy i glikogenu.

REKLAMA

Istnieje wiele badań klinicznych, potwierdzających skuteczność tamaryndowca malabarskiego w zmniejszaniu masy ciała u pacjentów z nadwagą i wskazujących na jego korzystny wpływ na profil lipidowy krwi. Niestety, nietrudno się także natknąć na publikacje, z których płyną wprost przeciwne wnioski. Niemniej jednak, po analizie dostępnej literatury należy przychylać się do poglądu o potencjalnej skuteczności tamaryndowca. W jednym z testów przez 12 tygodni podawano ochotnikom z otyłością brzuszną dzienną dawkę tamaryndowca zawierającą 1000 mg kwasu HCA. Po 16 tygodniach odnotowano znaczące obniżenie masy tłuszczu trzewnego oraz podskórnego, przy czym jednak nie zaobserwowano zmniejszenia wskaźnika BMI. Podczas trwania eksperymentu nie wystąpiły żadne poważne efekty uboczne, a po jego zakończeniu nie pojawił się efekt jojo. W badaniach laboratoryjnych z wykorzystaniem otyłych szczurów również zaobserwowano podobny wpływ na tkankę tłuszczową i BMI, wykryto jednak niepokojące zmiany w masie jąder badanych szczurów – u osobników przyjmujących wysokie dawki HCA doszło do atrofii, a poziom FSH w osoczu był trzykrotnie podwyższony. Pozytywnych, jak i negatywnych rezultatów przytoczonego badania nie należy jednak wprost odnosić do ludzi, ponieważ aktywność szczurzej liazy ATP-cytrynianowej jest kilkadziesiąt razy wyższa niż ludzkiej, co przekłada się na większe korzyści płynące z jej inhibicji.

REKLAMA

Od czasu pierwszego pojawienia się na rynku preparatów z garcinią nie odnotowano zagrażających zdrowiu efektów ubocznych, co pozwala sądzić, iż suplementy te są bezpieczne dla pacjentów (choć powinny ich unikać kobiety w ciąży i karmiące). Dostępne na naszym rynku preparaty z tamaryndowcem zawierają od 150 do nawet 1450 mg jego ekstraktu w dawce dobowej (w jednym z suplementów na odchudzanie przeznaczonym dla mężczyzn).

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Leków ciągle nie ma! Leków ciągle nie ma!

12 lipca w życie weszła tak zwana „nowelizacja antywywozowa” prawa farmaceutycznego, która miała zat...

Siedem pigułek Lucyfera Siedem pigułek Lucyfera

Przeczytałam niedawno, że amerykańskie wojsko zleciło naukowcom z Harvardu opracowanie pigułki, któr...

Kopanie klęczącego Kopanie klęczącego

Czytam i czytam wiadomości, które pojawiają się od kilku dni na temat planów Ministerstwa Zdrowia i ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz