REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Im więcej, tym lepiej

25 września 2017 12:07

Głośno się ostatnio zrobiło o powstaniu dwóch nowych organizacji reprezentujących farmaceutów. Niektórych oburzył fakt, że farmaceuci mają czelność tworzyć różne związki i stowarzyszenia do walki o swoje prawa, w sytuacji gdy mamy ustawowy samorząd aptekarski. Ja Wam mówię, że to dobrze, że takie organizacje powstają. Im więcej, tym lepiej…

Apteczny lobbing nie kończy się izbach aptekarskich. (fot: Shutterstock)

Absolutnie nie przeszkadza mi w niczym to, że powstają organizacje chcące bronić interesów farmaceutów-właścicieli aptek i farmaceutów-pracowników (nie tylko aptek). Wolę, żeby moich spraw broniły trzy albo cztery organizacje, zamiast jednej. Szkoda, że w naszym środowisku są osoby, które zalet tego nie dostrzegają. Jeszcze większa szkoda, że są to niektórzy działacze samorządu, którzy tym sposobem zachowują się jak ten piec ogrodnika: kości sam nie zje, ale innym nie odda. I już śpieszę z wyjaśnieniami, dlaczego dla mnie – zwykłego farmaceuty, nie należącego do żadnej z tych organizacji ani władz samorządu – taka sytuacja odpowiada i będę ją popierał.

Jak nas widzą, to nas liczą

Im więcej organizacji mówiących o problemach farmaceutów, tym większa szansa, że zostaną one dostrzeżone. Im więcej różnych organizacji broniących interesów farmaceutów pojawia się na różnych konferencjach, komisjach i zespołach, tym większa siła przebicia. Jak procedowano „aptekę dla aptekarza” oglądałem czasami posiedzenia różnych komisji sejmowych. Jak na dłoni było tam widać, że po jednej stronie sali siedzą zwolennicy, a po drugiej stronie przeciwnicy. Tych drugich było więcej i należeli do kilku organizacji. Zwolenników było mniej i byli to głównie członkowie samorządu. Ten widok nasuwał jednoznacznie kto jest w większości, a kto w mniejszości. A to ma znaczenie dla opinii publicznej, dziennikarzy czy posłów, którzy też na tej sali siedzą i obserwują. Popierać garstkę farmaceutów z izby aptekarskiej czy kilkudziesięciu przedstawicieli, kilku różnych organizacji? Myślę, że i samorząd to w pewnym momencie zrozumiał i zaczął zabierać na takie komisji inne organizacje – nawet studenckie.

REKLAMA

Dlatego właśnie nowe organizacje nam się przydadzą. Jak następnym razem będzie się toczyła dyskusja o aptekach w Sejmie, to te organizacje zrównoważą drugą stronę – która dobrze dba o to, żeby było jej dużo. I zamiast dostawać głos tylko raz, farmaceuci będą mogli go zabierać tyle razy, ile organizacji ich reprezentuje.

REKLAMA
Nie wybrany, ale chętny

Dostać się do izby aptekarskiej nie jest łatwo, a jeśli ktoś nie jest w radzie, albo nie udziela się w izbie, to nie ma szans na to, żeby jego głos został usłyszany. Nie ma szans, żeby pojechać do Sejmu i powiedzieć co myśli. Nie można skazywać farmaceutów, którzy z różnych powodów nie dostali się do samorządu (często po prostu nie chcą), na konieczność milczenia. Sam znam wielu młodych, którzy śledzą to co się dzieje w polityce i farmacji. Chcą w niej działać, zabierać głos, pomagać. Ale nie są w samorządzie, bo odrzuca ich tamtejsze kumoterstwo i wyższość władz. Nie można im zabraniać tworzenia własnych organizacji i walki o swoje racje. Nie może tego im zabraniać członek samorządu, który swoją organizację traktuje jako absolut. Takie organizacje niczego nie zabierają izbom aptekarskim i niczego od nich nie chcą.

Apteczny lobbing nie kończy się izbach aptekarskich. Myślę, że farmaceuci przez ostatnie 25 lat wystarczająco dobrze się przekonali, że sami muszą zawalczyć o swoją przyszłość i na samorządzie aptekarskim nie można całkowicie polegać. Dlatego nie dziwi mnie, że tworzą nowe, własne organizacje. Szczególnie, że robią to też przedsiębiorcy, właściciele, technicy, producenci… nawet lekarze mają kilka organizacji, które murem bronią swoich – często wspólnych – interesów. I na to liczę też w wykonaniu związków farmaceutów.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NIA odpowiada! NIA odpowiada!

Kilka dni temu jeden z naszych stałych felietonistów – farmaceuta ceniący swoją anonimowość – zdecyd...

List cyfrowego do lampowych – część 2 List cyfrowego do lampowych – część 2

Skoro wspomniano amatorszczyznę, pora powrócić do [na szczęście] ostatniego Felietonu Prezesa. W zas...

Multi-kulti Multi-kulti

Dwudziesty pierwszy wiek to otwarcie się na nowe możliwości. Gdy znikają granice, gdy to, co jeszcze...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz