REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak cię widzą, tak cię piszą

5 lipca 2017 10:16

Zastanawialiście się kiedyś, czy w historii słowa pisanego padły kiedyś jakieś wiekopomne słowa na temat farmaceutów? Postanowiłem to sprawdzić. W czasach współczesnych wątek farmaceuty przewinął się w kilku serialach, filmach czy książkach, ale nie można powiedzieć, żeby były to godne zapamiętania historie. Z ciekawości wpisałem więc w internetową wyszukiwarkę zbitkę słów „apteka” lub „farmaceuta” i „cytaty”. I… nic 🙂 Internet nie serwuje nam zbyt wielu wysmakowanych odpowiedzi.

Farmaceuta przestał być symbolem człowieka renesansu, którym był jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

Zacznę od tego najbardziej wzniosłego rezultatu moich poszukiwań. Niejaki Paracelsus zwykł podobno powiadać, że „Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami”. Jakież to piękne słowa zdawać by się mogło! Czy w dzisiejszym świecie farmacji stanowią one dla kogoś pochwałę miejsca, w którym pracuje dzień w dzień? Ilu z nas nie traktuje leku roślinnego poważnie, jaka jest tak naprawdę powszechna opinia o leku roślinnym w aptece? Ludzie niezwiązani z farmacją często uważają, że od ziół do homeopatii jest bardzo krótka i prosta droga. Trzeba więc przyznać, że na dzisiejsze czasy nie jest to cytat, który bym chciał sobie wymalować w tympanonie nad wejściem apteki (jeśli oczywiście znalazłbym miejsce, gdy takową otworzyć…).

Drugim interesującym wynikiem był wiersz naszego polskiego poety Jana Brzechwy pt. „Cudowne Lekarstwo”:

REKLAMA

( …) wszędzie marmur, szkło,

A za szkłem równiutko stoi

Mnóstwo różnych szklanych słoi,

Puszek z dziesięć czy piętnaście,

A w nich leki, proszki, maście.

REKLAMA

I tu też zastanawiam się, jak dalece niedzisiejszy wydaje się ten cytat w odniesieniu do współczesnej apteki. O przydatności szklanej szyby między aptekarzem a pacjentem powstawał już niejeden artykuł i owo wyposażenie apteki ma tylu niegasnących zwolenników co zagorzałych przeciwników. Ale gdzie w obecnych czasach leki czy maści w tych pięknych ozdobnych naczyniach niczym z muzeów farmacji? Muszę przyznać, że gdy po raz pierwszy – z własnej nieprzymuszonej woli – odwiedziłem poznańską placówkę muzealną jej kustosz zapytał się mnie czy ktoś mi kazał tu przyjść, bo raczej nie spotkał się z tym, by ktoś w tak młodym wieku interesował się spuścizną materialną farmacji dawnych lat. Szklane słoje to relikt przeszłości, symbol czegoś, co znika, razem z kolejnymi historycznymi aptekami w dużych polskich miastach. Tak więc i ten cytat na nic się zda by przyświecać współczesnemu farmaceucie.

Ostatnim napotkanym przeze mnie fragmentem, który dla wyszukiwarki łączył w sobie komponentę cytatu i apteki była wypowiedź jednego z bohaterów polskich seriali, którego małżonka była farmaceutką: „Chcesz pracować w aptece? Nie zarobisz nawet na waciki, a i tak nie będzie cię całymi dniami w domu.” I powiem szczerze, że choć z początku roześmiałem się, że pośród słów średniowiecznego alchemika i polskiego wieszcza znalazł się wycinek jakiegoś taśmowca. Ale po chwili przeczytałem te słowa jeszcze raz i zdałem sobie sprawę, że są one najbliżej tego, co większości ze współczesną farmacją i aptekarstwem się kojarzy. Farmaceuta przestał być symbolem człowieka renesansu, którym był jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nikt już nie wiąże tego zawodu z estymą, jedyne wspomnienia jakie obecnie przywołuje, to „magazyn z lekami” i parę głośnych kwestii do przegłosowania w sejmie. Niezbyt wysmakowana wizja zawodu. Pozostając w kręgach kulinarnych – ostatnią wzmianką w ramach moich poszukiwań był krzyżówkowy aforyzm „Apteka to bardzo droga kuchnia” – o interpretację tego zwrotu nie mam jednak nawet sił się pokusić…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak daleko wypada Jak daleko wypada

Wciąż każdego dnia wielu pacjentów przychodzi do pierwszego stołu z prośbą o poradę. Pokrzepiająca j...

Ekspozycja, ekspedycja i samoobsługa Ekspozycja, ekspedycja i samoobsługa

Ewolucja aptecznych wnętrz odbywa się na naszych oczach. Znikają szyby oddzielające farmaceutę od pa...

Lobbing na sejmowym korytarzu? Lobbing na sejmowym korytarzu?

„(….)Mając posłów można więcej…Cały czas robimy w tym kierunku b.dużo (…)” – sieciowi lobbyści bardz...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz