Magazyn mgr.farm

Jak dobrze czasem zobaczyć leki z Polski…

8 maja 2017 07:42

Za każdym razem jak wracam z Polski, tak mi jakoś tęskno. Do Polski, do rodziny, do przyjaciół i do… polskiej apteki. A przyznaję się szczerze, że zawsze zaglądam do różnych aptek. Trochę z nostalgią, trochę z ciekawości. Zawsze nachodzą mnie przemyślenia. A może by wrócić? Ale nie o tym teraz…

Polskie leki w brytyjskiej aptece (fot. Dorota Karmowska-Rzucidło)

W ubiegłym tygodniu wróciłam do pracy po urlopie w Polsce i od razu utonęłam w receptach. Przychodnie zarzuciły nas elektronicznymi receptami, których po prostu nie byliśmy w stanie przerobić jeszcze przed majówką. Nie dość, że we wtorek to był mój pierwszy dzień po urlopie, to jeszcze szef zapowiedział się na środę, by zrobić mi ‘P2 review’ (okresowa ocena postępów z drugiego okresu). Do tego jeszcze ‘end of the month’ (czyli koniec miesiąca) – kiedy trzeba przygotować paczkę ze wszystkimi receptami do refundacji, która musiała być gotowa dla kuriera na czwartek rano.

Czwartek, moja popołudniowa zmiana – mój dream team. Praca po prostu paliła się nam w rękach. Jak wychodziłam po zamknięciu, ometkowane – czyli przygotowane nalepki – miałyśmy dla większości recept. Zostały nam do przerobienia jeszcze 6-co miesięczne recepty (drugie tyle), ale to mogą poczekać do poniedziałku.

W piątek dostaliśmy 26 pudeł dostawy!!! Moje dziewczyny starały się je rozpakować w chwilach wolnych od obsługiwania pacjentów, a ja skupiłam się na sprawdzaniu recept… Jedna, druga, trzecia… Pięćdziesiąta… Czas leciał… A mi nostalgia rosła z każdym Sereventem Dysk i każdą Apidrą Solostar, które miałam w ręku. Dlaczego? Bo były z Polski. Moje asystentki już nawet nie zwracają uwagi na ciąg niezrozumiałych znaków, które widzą na opakowaniu. A mi za każdym razem cieplej się robi na sercu, jak rozpoznam pismo z mojej ziemi ojczystej. Łapię się na tym, że każdy preparat z importu sprawdzam, czy przypadkiem nie jest z Polski.

W świetle ostatnich wydarzeń w naszym świecie farmaceutycznym, coraz bardziej mnie zastanawia, gdzie się podziewają leki i dlaczego tak dużo czasu musimy marnować na ich ściganie. Już od dłuższego czasu organizacje zrzeszające farmaceutów w UK, chcą udowodnić rządowi, że mamy trudności ze sprowadzeniem leków dla pacjentów. Rząd twierdzi, że problemu nie ma…

Swego czasu dziwiły mnie doniesienia z Polski, że nie ma dostępnej Clexane. A tymczasem ja wydawałam recepty na najróżniejsze jej dawki. Potem mnie olśniło – przecież niektóre były z importu równoległego z Polski! Jak to możliwe??

Teraz mamy na rynku w UK chociażby inhalatory z wielu krajów, m.in. z Grecji, Rosji (cyrylicę znam), Niemiec i krajów, których nie jestem w stanie spamiętać. Sporo kremów i maści też jest PI (ang. Paralel Import – import równoległy). Wiem, że niektóre krople do oczu też mamy PI.

Obecnie w UK jest problem z kilkoma preparatami. Jak słyszę w słuchawce „Sorry, Out of Stock, no dates (nie ma na stanie i nie wiadomo, kiedy będą)” – to mnie trzęsie. Jedne z popularniejszych tabletek na chorobę lokomocyjną dla dzieci – niedostępne. Sumatriptan 50mg – niedostępny, bez daty. Sofradex – krople do ucha, spodziewane pod koniec czerwca…. Trimetoprim w zawiesinie – chwilowo niedostępny (producent w Irlandii)… Żeby zaoszczędzić sobie czas, zrobiłam listę przy telefonie, kiedy dane produkty są spodziewane. Przynajmniej reszta farmaceutów też wie i nie traci czasu na dzwonienie po hurtowaniach. Zastanawia mnie jednak fakt, dlaczego do takich sytuacji dochodzi. Mogę zrozumieć, że jak w przypadku jednego z kremów GSK jakiś czas temu, gdzie fabryka spłonęła, był problem z produkcją. Ale żeby TYLU leków, w TYLU krajach??? Coś jest nie tak…

Po dyskusjach z przyjaciółkami-farmaceutkami z Polski wiem, że sytuacja jest podobna w Polsce. Do tego nie wiem, czy ostatnie wydarzenia polityczne na arenie międzynarodowej nie pogorszą jeszcze obecnej sytuacji… A co Wy o tym sądzicie?

A niżej kilka linków dla Was pokazujących, że braki leków są problemem również UK:

Trading Medicines for Human Use: Shortages and Supply Chain Obligations

NHS Drug Shortages: Why are we running out of some treatments in the UK?

Shortages, Discontinuations and Patent Expiries[/url]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jedna przyczyna wszystkich patologii Jedna przyczyna wszystkich patologii

Odebranie farmaceutom wyłączności na prowadzenie aptek nie tylko stworzyło zagrożenie dla ich niezal...

Nowe spojrzenie na cukrzycę Nowe spojrzenie na cukrzycę

Cukrzyca jest obecnie klasyfikowana w dwóch głównych postaciach, cukrzycy typu 1 i typu 2, ale szcze...

Łatwiej kontrolować apteki indywidualne Łatwiej kontrolować apteki indywidualne

O najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach i problemach podczas przeprowadzania kontroli w apte...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz