REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 2

17 sierpnia 2016 08:46

Po różnych perturbacjach zainwestowałem wszystko co miałem i w lipcu 1996 r. w budynku po dawnej cukierni uruchomiłem własną aptekę, w której pracuję do dziś.

Z przelewami już nie było problemów, gdyż apteki zawierały z bankami umowy cesji. Polegało to na tym, że bank terminowo wypłacał aptece deklarowaną kwotę refundacji, a na siebie brał egzekucję lukratywnych przeterminowanych odsetek od spóźnialskiego państwowego płatnika.
Pamiętam spotkanie farmaceutów z przedstawicielami banku, które odbyło się pod auspicjami Izby. Prawnik, syn małżeństwa farmaceutów, świetnie wytykał błędy i pazerność bankowców. Ostateczny kształt umowy cesji był jednak satysfakcjonujący i identyczny dla wszystkich aptek. Podkreślam: wszystkich.

Z dwoma krótkimi epizodami pracuję sam. Apteka jest z dala od dużych przychodni, a prawoskręt skrzyżowania ulic utrudnia dojazd. Nigdy nie byłem i nie będę krezusem aptecznym. To wszystko powoduje, że każde zamknięcie apteki jest znaczącą stratą, zwłaszcza w czasie urlopu. (Wszystkim pracobiorcom polecam chwilę zastanowienia się nad powyższą sprawą.) Dlatego nie działałem w samorządzie aptekarskim, który zaczął powstawać w 1991 r. Co prawda byłem na spotkaniach założycielskich, np. na Zamku w Poznaniu, ale później już angażowałem się sporadycznie, choć w okręgowych Zjazdach uczestniczyłem zawsze. Zapewne wpływ miały na to wypowiedzi farmaceutów uwłaszczonych na pocefarmowskich aptekach, które zniechęcały do kontaktów z nimi. Mieli pretensje, że pracuję dla niefarmaceutów. Gdy zapytałem, który z nich przyjmie mnie do pracy w swej aptece i zaoferuje zbliżone wynagrodzenie, odpowiedzią było wyniosłe milczenie. Kolejny raz przyczyniłem się do upadku polskiej farmacji, bo z honorem nie zmarłem z głodu, aby inni farmaceuci nie musieli się ze mną dzielić aptecznym tortem.

REKLAMA

Nie poprzestałem na niszczeniu polskiej farmacji, choć nie stworzyłem sieci aptek. Pracując po 10, a na dyżurach po 14 godzin na dobę, zarabiałem na utrzymanie rodziny. Sprzedałem Fiata 126p i kupiłem lepszy samochód. Jeździliśmy na wakacje, pokazując dzieciom świat. Może nie na Malediwy, ale nie tylko w Polsce. Nie ubieramy się w lumpeksach. Stać mnie nie tylko na wodę i kaszankę. CHWILA! Przecież dokładnie to samo, a nawet lepiej, bardziej na bogato, robią moi/nasi pacjenci, sąsiedzi, wykonujący najróżniejsze zawody. Czy farmaceuci mają być pariasami, którzy w dziurawych butach i płaszczu wiatrem podszytym, będą chyłkiem przemykać pod murami ze wzrokiem wstydliwie wbitym w ziemię? Może jeszcze potem mają siedzieć 24/7/365 w zapyziałych aptekach i hojną ręką rozdawać leki, które kupili za własne pieniądze?

REKLAMA

Jakaż bolszewicka mentalność pacjentów, dziennikarzy i polityków pozwala na takie nas traktowanie?! Mam(-y) się z tym pogodzić czy wprost przeciwnie?

Proszę zauważyć, że otwierając własną aptekę „kupiłem” sobie miejsce pracy. Zrobiłem to, co robiła większość farmaceutów, gdyż także wtedy nie było żadnych ograniczeń demo- lub geograficznych. Mówiono o tym, tak jak mówimy i dziś. I co? I nic! Rząd ich nie wprowadził. Za słabo się starałem, to oczywiste. Nie dokonałem samospalenia przed Sejmem, żeby zwrócić uwagę na nieuchronne konsekwencje braku regulacji. Znów pogrążyłem polską farmację.

Powróćmy do początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Proszę przyjrzeć się podanym datom. Spółka miała aptekę ponad rok przed moim zatrudnieniem w 1991 r. i tyleż przed reaktywacją raczkującego samorządu zawodowego farmaceutów. Czyli kto był odpowiedzialny za wydanie koncesji na aptekę spółce? Izba czy resort zdrowia, a więc organ państwa? Takich spółek i wtedy było dużo więcej, a ile jest dzisiaj i jak wpływają na upadek polskiej farmacji, chyba nie muszę pisać?

Kto i jak mógłby się przeciwstawić monopolowi państwa na decydowanie o strategicznie ważnej dziedzinie, jaką jest obrót lekami (zwłaszcza refundowanymi) jako części systemu ochrony zdrowia? Już sam dokument, koncesja, świadczy o ważności apteki dla ówczesnych rządzących. Apteki, ale nie magistrów farmacji. Symptomatyczne jest, że już od lat nie funkcjonujemy na podstawie koncesji, a zwykłego zezwolenia.

REKLAMA

Ciąg dalszy nastąpi…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dyrektywa fałszywkowa: spotkanie z przedstawicielem Belgijskiej Izby Aptekarskiej Dyrektywa fałszywkowa: spotkanie z przedstawicielem Belgijskiej Izby Aptekarskiej

17 lutego odbyło się spotkanie OIA w Warszawie z przedstawicielem Belgijskiej Izby Aptekarskiej. Jan...

Farmaceuta musi nosić identyfikator Farmaceuta musi nosić identyfikator

Ilekroć wchodzę do apteki i widzę jej pracownika bez jakiegokolwiek identyfikatora to wiem, że nie j...

Demografia Demografia

Im bliżej wyborów do samorządu aptekarskiego, tym więcej obietnic i populizmu jest adresowane do far...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz