REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak kura pazurem…

17 listopada 2015 10:03

Kiedy w moje ręce trafia nieczytelna recepta to przypominają mi się czasy liceum i analiza tego „Co poeta miał na myśli”. Różnica jest taka, że za błędną interpretację wiersza można było dostać najniższą z ocen, ale pomyłka przy wydaniu leku mogłaby być bardziej opłakana w skutkach. Drodzy lekarze dlaczego nam to robicie?

Pośpiech i zmęczenie

175 godzin bez przerwy – tyle swego czasu wynosił rekord pracy polskiego lekarza. Faktem jest, że lekarze są przepracowani, ale bardzo robią to na własne życzenie – etat, dyżury, prywatny gabinet i nie wiem co jeszcze. W takiej sytuacji skąd brać siły na diagnozę, porządne leczenie pacjentów, nie wspominając o czytelnym wypisywaniu recept. I tu ma rację ten kto powiedział, że przepracowany lekarz jest tak samo niebezpieczny jak zmęczony kierowca.

REKLAMA

Przyzwyczajenie ze studiów – „Bo na medycynie…”

REKLAMA

…trzeba szybko notować to co jest na wykładzie i ćwiczeniach. Duża ilość materiału do zanotowania też jest na kilkunastu innych kierunkach, ale mało kto tłumaczy tym swoje niechlujstwo. Faktem jest jednak to, że jeśli ktoś pisze dużo i często to pismo ulega wyrobieniu – każda z liter jest łączona, przez co może powstać trudny do odczytania szlaczek. Widzę to na przykładzie swojego podpisu, który przez lata ewoluował i zmienił się z czytelnego na bliżej nieokreślony wzorek.

Mam w rodzinie swojego osobistego lekarza, który czasami wystawia mi recepty z kategorii „pro familiae”. Nie mam problemu rozszyfrowywaniem tego co zostało napisane, ale ten rodzaj pisma określiłabym jako specyficzne i odczyt leków z recepty dla początkującego farmaceuty mógłby być wyzwaniem. Problemów odszyfrowaniem nazwy leków póki co nie było, ale raz się trafił farmaceuta, który poprosił o poprawę „0” w numerze NFZ było niedomknięte i w numerze PESEL też jedna cyfra była „dziwna” i w opinii farmaceuty wymagała poprawy.

Lekceważenie pacjentów i farmaceutów…

Jakiś czas temu trafiłam na forum dla lekarzy i studentów medycyny gdzie w jednym z tematów była poruszana kwestia niechlujnego pisma lekarzy i odpowiedzialności za źle wydany lek. W tym całym wywodzie powtarzało się „farmaceuta powinien to i tamto”, bo w razie wpadki (pomyłka w wydaniu) i tak cała wina spada na aptekarza. Część lekarzy wychodzi z założenia, że może pisać jak kura pazurem, bo inaczej nie potrafi, inni zwalają to na brak czasu i ogólny pośpiech. Przymykam oko na bazgroły w rubryce „dane pacjenta”, bo do ustalenia personaliów nie potrzeba lekarza. Z drugiej strony czy to taki problem napisać czytelnie na recepcie nazwę leku + dawkę + dawkowanie? Ile czasu to zajmuje?!

REKLAMA

Sobota. Do apteki przyszedł pacjent z receptą, na której nazwa leku wygląda jak zapis migotania przedsionków. Na wstępie odpadł pomysł telefonu do przychodni, bo dziś tego typu placówki nie pracują. Od pacjenta też nie byłam w stanie wydobyć żadnych cennych informacji, bo to jak rozmowa ze ślepym o kolorach. Oddałam receptę, a pacjent poszedł szukać szczęścia w innej aptece. Wrócił parę dni później z nową wyraźnie napisaną receptą i z krótką informacją od lekarza. Zamiast zwykłego „Przepraszam” w naszą stronę poleciało: „Nauczcie się czytać!”. W zasadzie nie wiem do kogo pacjent miał większy żal: do lekarza za to, że nieczytelnie wypisał receptę czy do nas, bo nie potrafimy wykonać tak prostej czynności jak odczytanie leku z recepty. A co by było gdyby to był lek z „ratujących życie”?!

…i innych lekarzy

Niedbałość nie dotyczy tylko recept, ale także dokumentacji medycznej, które potrzebna jest czasem innym lekarzom czy instytucjom takim jak np. NFZ, sąd czy ubezpieczyciel. Niektórzy lekarze wychodzą z założenia, że są od leczenia pacjentów, a nie od wypełniania papierków. Łatwiej powinno być po 1 sierpnia 2017 roku, kiedy podmioty medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Poniżej fragment historii choroby (Gazeta Lekarska, numer 2009-03) Powodzenia w deszyfrowaniu.

zdjęcie 1
zdjęcie 2

Pocieszające jest to, że pojawia się coraz więcej recept drukowanych. Niestety w moim mieście na taki luksus stać głownie lekarzy prywatnych, bo recepty ze szpitali czy poradni w dalszym ciągu wypisywane są ręcznie, ale jak czegoś nie można zmienić to trzeba to zaakceptować.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteczny feudalizm pana Z. Apteczny feudalizm pana Z.

Ostatnio dowiedziałem się z publicznej wypowiedzi właściciela pewnej sieci aptecznej, że farmaceuci ...

Apteka w galerii handlowej Apteka w galerii handlowej

Praca w galerii handlowej i to bez względu na branżę jest bardzo specyficzna. W swojej karierze farm...

Zadbaj o swoje rumieńce! Zadbaj o swoje rumieńce!

Cera naczynkowa to cera problematyczna. Wymaga stałej i troskliwej pielęgnacji. Podstawą jest system...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz