Jak odmawiać

21 września 2017 08:25

Dwie najbardziej newralgiczne sytuacje, w których pacjent spotyka się z odmową ze strony farmaceuty to odmowa realizacji odpisu z innej apteki oraz odmowa wydania więcej niż jednego opakowania preparatów, zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne. Przepisy są jednak po to, by ich przestrzegać.

Aptekarze obawiają się, że opieka farmaceutyczna przyniesie dodatkowe obowiązki, za które nikt im nie zapłaci. (fot. Shutterstock)

Niejednokrotnie byłem bezpośrednią ofiarą lub też świadkiem sytuacji, w której pacjent w odpowiedzi na odmowę farmaceuty reaguje w nieodpowiedni sposób. Z początku pojawia się zaprzeczenie, że powód odmowy jest śmieszny, na pewno nie ma uzasadnienia w tym przypadku. Chwilę później często do głosu dochodzi złość i słowna agresja jako przejaw wyładowania skumulowanych emocji. Kolejnym krokiem bywa zwykle negocjacja – może tym razem da się zrobić wyjątek, nagiąć reguły, obejść przepisy. Zwykle po konsekwentnych kontrargumentach farmaceuty widać zrezygnowanie na twarzach pacjentów. Z reguły odchodzą w poczuciu przegranej lub też – co powinno mieć miejsce – akceptują taki stan rzeczy, którego zmienić się nie da i decydują się mu podporządkować.

Przepisy są jednak po to, by ich przestrzegać. Nikt nie wymyśla ich na poczekaniu za pierwszym stołem, toteż nikt z nas nie jest upoważniony by je uchylać na zawołanie. Dwie najbardziej newralgiczne według mnie sytuacje, w których pacjent spotyka się z odmową ze strony farmaceuty to odmowa realizacji odpisu z innej apteki oraz odmowa wydania więcej niż jednego opakowania preparatów, zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne. Naszym obowiązkiem jest stać na straży ustanowionych przepisów co wiąże się również ze znajomością prawa i umiejętnym jego zastosowaniem.

W przypadku odmowy realizacji odpisu recepty z innej apteki, farmaceuta ma prawo powołać się na dwa zapisy:

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich:

[indent]§ 8. 4. Jeżeli recepta została wystawiona na leki oznaczone symbolem „Rp”, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, a także leków, o których mowa art. 36, 37 oraz 44-46 ustawy, osoba wydająca lek ma możliwość wystawienia odpisu, który może być zrealizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, która odpis wystawiła. [/indent]

• ustawę Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (ze zmianami):

[indent]Art. 96a. 6. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. [/indent]

Oba przypadki jasno podkreślają warunek niezbędny do zaistnienia sytuacji realizacji odpisu. Oczywiście, w praktyce często spotkamy się z realizacją odpisów recept z innych placówek w obrębie tej samej sieci aptecznej lub też wydłużonym czasem ich realizacji (zgodnie z prawem jest on tak samo ważny, jak długo ważna jest oryginalna recepta), jednak są to już kwestie indywidualne.

Dużo większe pole manewru posiada farmaceuta w zakresie odmowy wydania produktu leczniczego ze składnikiem psychoaktywnym – w tym zakresie może odnieść się do poniższych artykułów ustawy Prawo Farmaceutyczne:

[indent]Art. 71a. 3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2 (produkty lecznicze zawierające w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, posiadające kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza — OTC”) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. [/indent]

[indent]Art. 96. 5. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:[/indent]

[indent]1) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;[/indent]
[indent]2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;[/indent]
[indent]3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania[/indent]

Odmowa wydania takiego produktu nie ma nic wspólnego z użyciem klauzuli sumienia, co niektórzy pacjenci próbują zasugerować, ma jedynie na celu przestrzeganie określonych zapisów prawnych i troskę o dobro pacjenta. Farmaceuta, który wierzy w ich sensowność nie podda się sugestii, że może nabić dwa opakowania na dwa paragony albo sprzedawać te preparaty kilka razy pod rząd dla zachowania czystości komputerowych zapisów.

Nie ten okazuje słabość, który stosuje się do wymogów prawnych, lecz ten, który nie umie uzasadnić swojej odmowy. Pewne sytuacje po prostu nie powinny mieć w aptece miejsca i należy korzystać z dostępnych nam zasobów, by podeprzeć merytorycznie swoją odmowę. Tylko w taki sposób ukarzemy pacjentowi sedno całej sprawy i zachowany dobre imię naszego zawodu.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Przegląd lekowy [cz. 1] Przegląd lekowy [cz. 1]

Uważam, że wprowadzenie opieki farmaceutycznej jest w Polsce niezbędne. Wynika to z kilku przyczyn. ...

Objazdowy teatrzyk Objazdowy teatrzyk

Wyniki poszły w świat. Zjazdy w OIA za nami. Demos się wypowiedział w sposób czasem mocno zaskakując...

Suplement do dyżurów za 700 zł za noc Suplement do dyżurów za 700 zł za noc

Do tej pory sądy, a w ślad za nimi powiaty, na kierownika zrzucały całkowitą odpowiedzialność za – w...