REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jestem farmaceutą i jestem szczęśliwy

26 listopada 2016 11:06

Naprawdę! Wiele złego się ostatnio mówi o farmaceutach i aptekach, ale ja nadal czuję dumę z faktu, że mogę mówić o sobie – farmaceuta. To ciągle coś znaczy w kręgu rodziny i najbliższym sąsiedztwie. Nawet poza apteką, farmaceuta jest autorytetem cieszącym się zaufaniem.

happy.png

Nie jest łatwo być farmaceutą – co do tego nie ma wątpliwości. Wiatr wieje nam ciągle w oczy. I mógłbym zacząć wymieniać tutaj wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że wielu farmaceutów czuje się w tym zawodzie niespełnionych. Ale wymyśliłem sobie, że w tej powodzi czarnego „pi aru”, który dociera do nas ostatnio ze wszystkich stron, muszę napisać w końcu coś pozytywnego. Coś co odczaruje wizerunek polskiego farmaceuty, jaki wyłania się z ciągłego narzekania, biadolenia i wytykania patologii. Owszem – narzekamy. Ale nie dlatego, że jesteśmy farmaceutami – bo tego większość z nas nie żałuje.

Ja na pewno nie żałuję. Bycie farmaceutą dało mi poczucie bycia potrzebnym. Z jednej strony przez relacje zawiązujące się z pacjentami i zaufanie jakim nie darzą. Z drugiej strony przez wzrost mojej wartości w hierarchii rodzinnej. Wzrost wartości… ok, to brzmi trochę dziwnie. Ale sami wiecie jak to jest na rodzinnych spotkaniach przy wielkim stole. Każdy wie kim kto jest i co robi. Farmaceuci na takich spotkaniach ciągle są zaczepiani i nagabywani – przez starsze ciotki, babcie i wujków, chcących porozmawiać o swoim problemie. Gdybym był piekarzem, mechanikiem czy pracował na poczcie, z pewnością rozmawialiby ze mną o czym innym. Z pewnością te rozmowy nie byłyby dla nich takie ważne. A tak, powierzają mi swoje największe problemy i ufają, że znajdę ich rozwiązanie.

REKLAMA

Na pewno znajdzie się ktoś, kto skomentuje ten fragment mojego felietonu słowami: „Zaspokaja swoje przerośnięte ego na rodzinnych imprezach”. Zapewniam, że nie chodzi tutaj o ego. Każdy z nas ma potrzebę bycia potrzebnym. Na wielu płaszczyznach: zawodowej, rodzinnej, społecznej… Spełnienie życiowe osiąga się dopiero wtedy, gdy na każdej z nich czujemy się potrzebni i przydatni. Potrzeby drugiego człowieka nadają sens naszemu życiu. Tak jak możliwość niesienia pomocy nadaje sens wykonywania zawodu farmaceuty. I niezależnie od tego w jakiej aptece pracujemy i ile zarabiamy, to największą satysfakcję i spełnienie daje właśnie dobre słowo drugiego człowieka, który docenił naszą pomoc.

REKLAMA

Gdybym miał wybierać swój zawód jeszcze raz, to nie zmieniłbym decyzji. Poszedłbym ponownie na farmację i w takich samych bólach bym ją skończył. Po tych sześciu latach czułbym jednak tę samą satysfakcję z uzyskanego dyplomu i Prawa Wykonywania Zawodu. Bo zostanie farmaceutą to duże osiągnięcie, które jest w stanie docenić tylko ten, kto te studia skończył. Młodego farmaceutę rozpiera duma – podobne jak i jego rodzinę. Oczywiście w zależności od tego jaką drogę wybierze, jego poczucie wartości jest wystawiane na wiele prób. Ale duma zawsze pozostaje. Można robić potem w życiu wiele różnych rzeczy, zmieniać branżę, zmieniać kraj zamieszkania – ale człowiek na zawsze pozostaje farmaceutą. To kształtuje jego postawę i do końca pozostaje powodem do dumy. Oczywiście wiedząc wtedy, to co wiem teraz o rynku aptecznym, pewnie poszedł bym w innym kierunku. Zostałbym na uczelni. Poszedłbym do wojska (farmaceuci mają tam podobno całkiem dobrze). Albo zahaczyłbym się w jakiejś budżetówce (myślę, że nadawałbym się na inspektora ;).

Jestem dumny z tego, że jestem farmaceutą. Jestem też życiowo spełniony i szczęśliwy. Ale jak każdy człowiek miewam obawy o przyszłość, mierzę się z problemami i doświadczam chwil słabości. Zawsze towarzyszy mi jednak to przekonanie, że jestem i będę potrzebny. W końcu jestem farmaceutą.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

BCC: „Polityka lekowa” to krok w dobrym kierunku BCC: „Polityka lekowa” to krok w dobrym kierunku

Minister Zdrowia wydał zarządzenie, na mocy którego zostanie powołany Zespół do spraw opracowania pr...

Nie będzie zmian w aptecznych marżach Nie będzie zmian w aptecznych marżach

Farmaceuci od dawna wskazują, że konieczna jest aktualizacja tabeli marż na leki refundowane. Minist...

Gemini kontra Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska Gemini kontra Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska

Jedna z Aptek Gemini w Bydgoszczy wywiesiła na swoich drzwiach kartkę, informującą iż placówka jest ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz