REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kiedy kota nie ma w domu…

2 września 2015 04:52

Posiadanie własnej apteki ma swoje plusy i minusy. Do tych ostatnich z pewnością należą nerwowe urlopy. Zostawienie swojego biznesu na pastwę pracowników, jest jak oddawanie dziecka pod opiekę niemal obcych ludzi. Szczególnie, że w takich sytuacjach bardzo aktualne staje się powiedzenie: „Kiedy kota nie ma w domu, to myszy harcują”.

Zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego wymaga wyjechania co jakiś czas na urlop. Teoretycznie powinien on trwać co najmniej dwa tygodnie. Wątpię jednak, żeby którykolwiek właściciel apteki zdecydował się na tak długą rozłąkę ze swoim biznesem. Mi w każdym razie nigdy się to nie udało. 9 dni – tyle trwały moje najdłuższe wakacje odkąd mam własną aptekę.

Zwykły pracownik nigdy nie zrozumie takiego podejścia. Dla niego praca kończy się z momentem wyjścia z apteki. Na swoim urlopie kompletnie nie myśli o tym co dzieje się w pracy. I dobrze. Podczas wakacji ma odpocząć i wrócić z naładowanymi akumulatorami. Właściciel interesu niestety nie ma takiego komfortu. My nigdy nie mamy urlopów – jedynie kilkudniowe przerwy w obecności w pracy. Nawet kiedy leżymy na karaibskiej plaży, w naszych głowach nieustannie tli się niepokojące pytanie o to czy apteka jeszcze stoi…

REKLAMA

Ktoś mógłby spytać: a co złego może stać się w aptece podczas kilku dni nieobecności jej właściciela? Oj wiele… „Kiedy kota nie ma w domu, to myszy harcują” – to powiedzenie idealnie ilustruje zmiany, które zachodzą w mentalności pracowników podczas urlopu właściciela. Całą dotychczasowa dyscyplina, podział zadań i motywacja do pracy znikają. Skoro nie ma jedynej osoby, która egzekwowałaby wywiązywanie się z pracowniczych obowiązków, to po co się z nich wywiązywać? Wystarczy, żeby pod koniec dnia apteka jeszcze stała, obrót był przyzwoity a rachunki zapłacone. „Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal”. Skoro więc właściciel nie widzi rozluźnionej atmosfery, spóźnień do pracy i bałaganu w aptece, to nie ma się co obawiać konsekwencji.

REKLAMA

Ja rozumiem, że trzeba mieć zaufanie do pracowników i wiarę w ich profesjonalizm. Jednak żaden pracownik nie jest tak związany z apteką jak jej właściciel i kierownik w jednej osobie. To ja rozwiązuję wszystkie problemy i dylematy, jakie pojawiają się przy realizowaniu recept, wykonywaniu leków recepturowych czy zwracaniu produktów wciśniętych przez przedstawicieli. To ja znam cenę każdego preparatu w aptece i wiem, które z nich mają być na „symbolicznych” marżach, żeby przyciągały pacjentów. W końcu to przecież ja biorę odpowiedzialność za wszystko co się dzieje w aptece – począwszy od ustawienia leków na półkach i ich czystości, aż po realizację recept i ewentualne błędy pracowników. Nie dziwcie się zatem, że kiedy na tydzień znikam z apteki, pojawia się we mnie szczery lęk związany z tym co zastanę po powrocie.

A niemal zawsze po powrocie zastaję bałagan i dziesiątki nierozstrzygniętych spraw. Moje biurko jest zawalone listami do przeczytania, receptami do sprawdzenia i towarami bez cen, bo nikt nie był pewien jakie powinny one być. Oczywiście najbardziej stresującym i wykańczającym momentem powrotu do pracy jest sprawdzanie recept wszystkich pracowników z minionych dni. Teoretycznie nie powinno być na nich żadnych błędów. A przynajmniej takich, które stanowiłyby zagrożenie dla pacjentów. Niestety jeszcze ani razu nie zdarzyła mi się sytuacja by w tygodniowej paczce recept nie było żadnego błędu. Tu zła odpłatność, tutaj poprawka bez pieczątki lekarza, tam nieczytelne dane pacjenta… Są to błędy, które nie pojawiają się kiedy jestem w aptece. Kiedy z niej znikam nagle pojawiają się z większym nasileniem. Dlaczego? Bo kiedy kota nie ma w domu, to myszy harcują…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta – pacjent Farmaceuta – pacjent

Sytuacje gdy po obu stronach aptecznej lady staje dwóch farmaceutów należą do rzadkości. Na ogół kor...

Mleko modyfikowane pod lupą Mleko modyfikowane pod lupą

Karmienie dziecka mlekiem modyfikowanym nie zawsze jest kwestią wyboru. Czasem to konieczność, dlate...

Nieuczciwa konkurencja Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja na rynku aptek powinna być skutecznie sankcjonowana. Sprawiedliwości dochodzi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz