REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kilka słów o grywalizacji

14 sierpnia 2018 09:32

Każde pokolenie ma swoje gry i zabawy. Stanowią one naszą rozrywkę i pozwalają na oderwanie się od szarej codzienności. Angażują, podnoszą poziom adrenaliny i… dają przyjemność. Jednak czy mogą być również pożyteczne? Czy mogą pomóc rzucić palenie, poprawić jakość życia i wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie? Okazuje się, że tak, ponieważ grywalizacja sprawdza się i w tej materii.

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Grywalizacja, gamifikacja, gryfikacja… Pod tymi pojęciami kryje się dość młody trend polegający na angażowaniu ludzi – pacjentów, konsumentów, klientów – i zmienianie ich zachowań przez wykorzystanie mechanizmów znanych z gier. Możliwości grywalizacji są ogromne, a drzemiący w niej potencjał można wykorzystać w niemal wszystkich dziedzinach życia. Ja chciałbym skupić się jednak przede wszystkim na jej wykorzystaniu w szeroko pojętym sektorze ochrony zdrowia.

O co chodzi w grywalizacji? Otóż sprowadza się ona do celowej zmiany zachowań określonej grupy osób, za pomocą mechanizmów znanych z gier. Jakich mechanizmów? Wystarczy przez chwilę zastanowić się co sprawia, że nasza ulubiona gra (planszowa, sportowa, komputerowa czy mobilna) wciąga i sprawia, że do niej wracamy. Oczywiście tych czynników jest wiele – fabuła gry lub związane z nią emocje, rywalizacja, chęć zdobywania kolejnych poziomów, czy pozycji w rankingach lub kolekcjonowanie wirtualnych przedmiotów. Różne elementy gry potrafią oddziaływać na naszą psychikę i ambicje a przez to wpływają też na zachowania i sposób myślenia.

REKLAMA

Wiele razy pisałem już o tym, że aby kogoś do czegoś przekonać, zamiast go do tego zmuszać, należy mu to ułatwić. Grywalizacja pozwala jednak podejść do tego zagadnienia z zupełnie innej strony.

Doskonałym tego przykładem były programy lojalnościowe, które przez wiele lat funkcjonowały w aptekach. Wiele z nich można obecnie potraktować jako pewną uproszczoną formę grywalizacji. Pacjent otrzymywał od apteki specjalną kartę, na której umieszczane były różne znaczki (naklejki, pieczątki itp.) za zakupy na określoną kwotę. Zbierając je osiągał kolejne progi, które pozwalały na otrzymanie jakiejś nagrody. Jakie elementy gry można tutaj odnaleźć? Kolekcjonowanie, osiąganie kolejnych poziomów, zdobywanie nagród. Często też pacjenci rywalizowali między sobą tworząc specyficzne rankingi (kto ma więcej punktów, kto szybciej zdobędzie główną nagrodę).

REKLAMA

A w jaki sposób tego typu grywalizacja wpływała na ich zachowania? Jestem przekonany, że żadnemu aptekarzowi nie trzeba tego przypominać. Chcąc zdobywać kolejne punkty, pacjenci korzystali tylko z apteki, lub aptek, w których mogli je otrzymać. Wielu wykupowało wręcz leki dla innych członków swojej rodziny, albo sąsiadów, w konkretnej aptece po to, by zdobywać kolejne znaczki. Tym sposobem apteki zwiększały swoje obroty (liczbę pacjentów i sprzedawanych leków) wykorzystując elementy gry. W rezultacie pod koniec 2011 roku w niemal wszystkich polskich aptekach funkcjonowały jakieś programy lojalnościowe. Jednak od roku 2012 ich stosowanie zostało zabronione jako konsekwencja wejścia w życie zakazu reklamy aptek.

Oczywiście grywalizacja może i powinna służyć również innym celom, niż te stricte komercyjne. Możliwość zmiany ludzkich zachowań lub przyzwyczajeń ma w końcu kluczowe znaczenie w obszarze zdrowia – zarówno dla profilaktyki, jak i leczenia.

Eksperci na całym świecie szukają rozwiązań, które sprawią, że diabetycy będą regularnie badali swoją glikemię, a osoby starsze będą stosowały leki zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli mowa o wpływie na zmianę zachowań w sferze zdrowia, nie można również zapominać o walce z otyłością czy nałogami – np. rzucanie palenia. Wszystko to sprawia, że obecnie na całym świecie trwają poszukiwania pomysłów „grywalizacyjnych”, które pomogą w rozwiązaniu powyższych problemów. Całkiem niedawno miałem okazję uczestniczyć w zajęciach w ramach studiów podyplomowych „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym”, których celem było stworzenie koncepcji grywalizacji dla Polaków. Za jej cel przyjęto ukształtowanie wśród pacjentów postaw związanych z racjonalnym i uzasadnionym korzystaniem z leków.

Wielu Czytelników zastanawia się pewnie, czy warto tracić czas i pieniądze na „gierki”. Okazuje się, że tak. Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. Gra jest zatem warta świeczki!

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Znachor – recenzja książki Znachor – recenzja książki

Czasami sięgam po książki zupełnie w ciemno, bez oglądania okładki, czytania recenzji, zapoznawania ...

5 leków, które zmieniły świat 5 leków, które zmieniły świat

Ludzie od zawsze szukali możliwości poradzenia sobie z trapiącymi ich dolegliwościami. Odkrycie dzia...

Niewystarczająco dbamy o dobro pacjenta? Niewystarczająco dbamy o dobro pacjenta?

Znowu zrobiło się gorąco. Nie tylko na dworze – złością, gniewem i feministycznymi okrzykami zagrzmi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz