REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Klient czy pacjent?

7 lipca 2016 06:43

Na początku studiów nie rozumiałem, dlaczego lege artis powinno się mówić pacjent, nie klient. Bądź co bądź do tej pory nie widziałem różnicy. Prowadzący zajęcia byli jednak w tej materii nieugięci – jeśli mamy przetrwać jako farmaceuci, musimy się cenić! Żeby się cenić, musimy chronić swojej reputacji, więc nie wolno nam pretendować jedynie do roli sprzedawców! Więc wpoiłem sobie tą zasadę i od tamtego czasu mierziło mnie, gdy ktoś na pacjenta w aptece mówił klient. Bo przecież ja nie życzę sobie, by ktoś insynuował mi zajmowanie się KLIENTEM. Co jednak, jeśli to PACJENT chce być klientem?

„Klient nasz pan!”, „Klient płaci, klient wymaga!” – slogany jak z najlepszych (i najbardziej oklepanych) haseł sprzedawców. Jednak ostatnio mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie pochłoniętym przez konsumpcjonizm nawet pacjent nie chce być pacjentem. Nie oczekuje, że ktoś się będzie nim opiekować – płaci, to wymaga. Chce być KLIENTEM. Dlaczego? Bo może wymagać. Nie oczekiwać, że ktoś się nim zajmie. Skoro poświęca swoje pieniądze, to ma prawo do określonych roszczeń. Często nie do końca zasadnych…

Zawsze stałem na straży PACJENTÓW. Jednak gdy ów pacjent chce jedynie korzystać z przywilejów, które posiada KLIENT – nie chce go bronić. Ba, nawet stanę naprzeciw niego. Bo jeśli w aptece liczy się do niego bardziej, ile kas jest otwartych niż fakt, że część farmaceutów poświęca swój czas, by udzielić fachowej porady innym pacjentom – słów mi brak. Co z tego, że sami będziemy bronić się przed zrównaniem nas ze sprzedawcami, skoro tylko tego oczekują od nas klienci apteki?

REKLAMA

Pacjenci zagarniają dla siebie coraz więcej z tego, co apteczne, by mieć więcej tego, co sklepowe. Skoro potrafią się targować („w tamtej aptece ten lek kupuje taniej!”), potrafią też reklamować produkty. Prawo zabrania zwrotów preparatów o kategorii leku, natomiast nie neguje możliwości zgłaszania uwag dotyczących produktu. Możliwość ta została stworzona z myślą o dobru pacjenta i monitorowaniu farmakoterapii, jednak coraz częściej zamiast buforu bezpieczeństwa stanowi doskonały przykład roszczeniowego stosunku do farmacji. Niewielu z nas pracujących w zawodzie ma możliwość stykania się ze zgłaszanymi reklamacjami leków przez pacjentów. Oczywiste jest, że duża część z nich dotyczy braku efektywności działania, wystąpienia nieprzewidzianych w ulotce działań niepożądanych lub też błędów w produkcji lub konfekcjonowaniu. Co jednak powinien zrobić odpowiedni organ otrzymując informację „produkt jest reklamowany przez pacjenta, ponieważ nie może się przyzwyczaić do nowego typu zamknięcia i prosi o powrót do starego” lub „pacjent zgłasza ogólne niezadowolenie z produktu”. Czy osoba dokonująca takiego zgłoszenia zdaje sobie sprawę, ile osób musi zostać zaangażowanych w wyjaśnienie jej błahego problemu? Czy faktycznie tak trudno zrozumieć, że farmacja skupia się na procesach medycznych, a sektor handlowo-usługowy jest jedynie koniecznością, a nie celem samym w sobie? To tak, jakby ze skaleczonym palcem domagać się na ostrym dyżurze opatrzenia przed poszkodowanym z karambolu!

REKLAMA

Nie wiem, jak to zrobić, by ci KLIENCI przypomnieli sobie, że przede wszystkim są PACJENTAMI. Że przyszli do apteki nie po to, by zbijać cenę, ale wykupić lek. A wykupiony lek ma przede wszystkim zwalczać ich dolegliwości, a nie tylko wyglądać. I że apteka ma nie tylko wyglądać, ale przede wszystkim funkcjonować. Jak przywrócić właściwą kolej rzeczy? Najlepszym sposobem było by ignorowanie tego typu przypadków. Ludzie powinni sami się opamiętać i zacząć skupiać się na sednie, a nie otoczce. Ale nie wolno nam tego robić. Jesteśmy od tego, by nieść pomoc – pacjentom, klientom. Nieważne, czy sprawa się tyczy spraw ważkich, czy kiepskiego koloru etykiety.

Cogaiseoir

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteka 24/7 Apteka 24/7

Apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego muszą świadczyć usługi nie tylko w czasie zwyczajow...

Farmaceuci za mało wiedzą o leczeniu bólu Farmaceuci za mało wiedzą o leczeniu bólu

O dr n. med. Jadwidze Pyszkowskiej zrobiło się głośno w środowisku farmaceutów, po tym jak wystosowa...

Wielki Brat patrzy – inwigilacja w pracy Wielki Brat patrzy – inwigilacja w pracy

Rozwój technologii stwarza nowe możliwości kontrolowania pracowników: kamery przemysłowe, podsłuchy ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz