REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kodeks czego?

8 sierpnia 2018 10:08

Lektura Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej nie należy do najprzyjemniejszych. Nie jest to jedynie zasługa a raczej konsekwencja prawniczego języka, lecz chyba bardziej poczucia, że jest to tekst stworzony i pozostawiony odłogiem przez tysiące praktykujących farmaceutów. W sytuacjach kryzysowych warto w obrębie swojej grupy zawodowej móc odwołać się do jakichś fundamentów, jak tradycja czy etyka, jednak jeśli i z tą mamy problem…

Wydawanie leków Rx na życzenia pacjenta w celu zatrzymania go u siebie nie tylko zaciera granice prawidłowego funkcjonowania aptek (fot. Shutterstock)

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej możemy przeczytać iż uchwałą Nr VI/25/2012VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. zdecydowano o przyjęciu Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu, Okręgowe Izby Aptekarskie mają w zwyczaju ofiarowywać kopię wspomnianego Kodeksu młodym adeptom farmacji, pytanie jednak ilu z nas kiedykolwiek się z nim zapoznało i czy słowo etyka ma jeszcze jakieś znaczenie we współczesnym uprawianiu zawodu farmaceuty.

We wstępie możemy przeczytać, iż „wymienione w kodeksie zasady postępowania obowiązują wszystkich czynnych zawodowo aptekarzy”. A zatem lektura jak najbardziej obowiązkowa dla wszystkich aktywnych farmaceutów. Jednakże niektóre paragrafy zdają się pozostawiać w sprzeczności z tym, co w moim mniemaniu obserwuje się w środowisku aptekarzy. W mojej dość swobodnej interpretacji art. 6 pkt. 2. „Aptekarz nie może tłumaczyć przekroczenia zasad etyki i godności zawodu powoływaniem się na sugestie lub wymagania pacjenta” robimy to aż za często. Ile razy zdarzyło nam się słyszeć od roszczeniowego pacjenta, że jeśli tego czy tamtego leku nie wydamy, dostanie go w innej aptece. Jak może mieć to miejsce, jeśli nie z pominięciem zasad etyki, które wskazują, iż „Aptekarz sprawuje swe obowiązki wobec pacjenta ze zrozumieniem odpowiedzialności za zdrowie i życie człowieka”?

REKLAMA

Wydawanie leków Rx na życzenia pacjenta w celu zatrzymania go u siebie nie tylko zaciera granice prawidłowego funkcjonowania aptek w oczach pacjenta, jak również godzi w dobre imię farmaceuty, który w imię zysku czy chęci bycia konkurencyjnym, niejednokrotnie na te praktyki się godzi.

Nie mówię tu oczywiście o narzędziu recepty farmaceutycznej i faktycznym wydaniu produktu leczniczego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, ale mamy chyba świadomość, że pacjenci otrzymują leki „na twarz”, często latami omijając gabinet lekarski.

REKLAMA

Wątpliwości mam również co do wcielania w życie art. 8 „Każda pomyłka merytoryczna popełniona podczas czynności zawodowych Aptekarza musi być niezwłocznie naprawiona dla zapobieżenia jej skutkom”. Nikogo chyba nie dziwi, że spotkania w gronie znajomych aptekarzy często owocują ciekawostkami z zawodowej pracy, niejednokrotnie więc słyszałem anegdotki o tym, jak by zaoszczędzić sobie poszukiwań pacjenta, farmaceuta opisywał błędnie zrealizowaną receptę komentarzem „wydano na życzenie pacjenta” lub „pozycja X – rezygnacja pacjenta”. Czy i w tym wypadku nie powinniśmy mówić o łamaniu zasad etyki zawodowej?

W zasadzie każdy artykuł pozostawia wiele do życzenia. Idąc dalej, zapis „Aptekarz odmawia wykonania czynności zawodowych, jeżeli warunki wykonywania pracy nie gwarantują jakości sporządzanego lub wydawanego leku” powinien skutkować wzmożonymi roszczeniami pracowników wobec swoich pracodawców o faktyczne utrzymanie w aptekach odpowiednich temperatur podczas upałów. Niestety, odwiedzając w ostatnich tygodniach kilka lokalnych aptek ze zdziwieniem przyglądałem się wiszącym termometrom nad pierwszym stołem, które zdecydowanie pokazywały pomiary powyżej dopuszczalnych 25 stopni Celsjusza.

Kolejny, artykuł 10 „Aptekarz zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności zawodowych” łamany jest już w momencie zejścia na przerwie i pochwaleniu się koleżankom i kolegom niesamowitą historią wcześniejszego pacjenta. Kto z nas stojąc w kolejce jako pacjent, czy stojąc ramię w ramię z pracującym aptekarzem za pierwszym stołem nie słyszał obiekcji co do pozycji na recepcie czy opinii dotyczącej zakupywanego leku? W myśl art. 11 „Aptekarz nie może wobec pacjenta wypowiadać opinii dyskredytujących terapeutyczne postępowania lekarza(…) a także krytycznych uwag dotyczących produktów leczniczych” takie sformułowania są bowiem nie do przyjęcia.

Lektura Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej nie należy do najprzyjemniejszych, jednak nie jest to jedynie zasługa a raczej konsekwencja prawniczego języka, lecz chyba bardziej poczucia, że jest to tekst stworzony i pozostawiony odłogiem przez tysiące praktykujących farmaceutów. W sytuacjach kryzysowych warto móc w obrębie swojej grupy zawodowej móc odwołać się do jakichś fundamentów, jak tradycja czy etyka, jednak jeśli i z tą mamy problem…

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Narzekoholizm Narzekoholizm

Nadeszła jesień a wraz z nią kolejna fala narzekoholików. Są wszędzie – w biurze, w autobusie, w skl...

Farmaceuta w Irlandii: jak nabyć prawo do pracy na Zielonej Wyspie? Farmaceuta w Irlandii: jak nabyć prawo do pracy na Zielonej Wyspie?

Irlandia jest popularnym kierunkiem migracji polskich farmaceutów, z tych samych powodów, co dla pra...

Toksyczne związki Toksyczne związki

Przychodzi do pracy i nikt go nie wita, choć na zmianie są cztery osoby. W milczeniu zakłada kitel. ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz