Magazyn mgr.farm

Koleus, czyli pokrzywa z Indii

30 kwietnia 2016 07:37

To niepozorna roślina, której ozdobnych kuzynów znajdziemy w doniczkach na naszych parapetach. Pochodząca z terenów indyjskich bylina o fioletowych liściach, kształtem przypominających naszą krajową Urticę, zamknięta w kapsułki podbija nowe rynki. Coleus Forskohli, czyli pokrzywa indyjska, to kolejna propozycja producentów dla osób chcących zredukować masę ciała. Czy odchudzając się z koleusem można się sparzyć? Zapraszam do lektury dzisiejszego artykułu.

Wszechstronna cząsteczka – forskolina

Spośród wszystkich metabolitów wtórnych pokrzywy indyjskiej: laktonów, terpenów i olejków eterycznych, na pierwszy plan bezkonkurencyjnie wysuwa się jedna substancja – forskolina , będąca odpowiedzialną w zasadzie za wszystkie właściwości farmakologiczne rośliny. Forskolina (inna nazwa: koleonol) posiada szczególną właściwość, jest bowiem aktywatorem cyklazy adenylowej, czyli enzymu syntetyzującego uniwersalny wtórny przekaźnik komórkowy: cykliczny adenozynomonofosforan (cAMP).

cAMP jest cząsteczką sygnałową, uczestniczącą w niezliczonych szlakach biochemicznych komórki, związanych między innymi z: kurczliwością mięśni (w tym mięśnia sercowego), utrzymywaniem napięcia naczyń krwionośnych, agregacją płytek krwi czy procesów edokrynnych. Posiada powinowactwo do kanałów potasowych oraz receptora GABA. W komórkach tłuszczowych forskolina nasila lipolizę a także łączy się z transporterem glukozy, co mogłoby uczynić z niej skuteczny preparat wspomagający odchudzanie. No właśnie – mogłoby…

(Poor) evidence based medicine

Do tej pory przeprowadzono nieliczne badania odchudzającej siły forskoliny na ludziach. Niestety, okazały się one klapą… W jednym z eksperymentów, przeprowadzonym na grupie 30 mężczyzn wykazano jedynie, że forskolina w porównaniu z placebo nie powoduje przyrostu wagi, choć w pewnym stopniu zmniejsza procentowy udział tkanki tłuszczowej (być może przez modulację poziomu testosteronu). W innym badaniu podawano umiarkowanie otyłym kobietom 0,5 g koleusa przez 12 tygodni i, podobnie jak poprzednio, nie zaobserwowano znaczącego spadku masy ciała. Wyszczuplająca moc pokrzywy indyjskiej w świetle naukowych dowodów wypadła dosyć blado. Na szczęście, jej wiodąca cząsteczka – forskolina posiada cały wachlarz właściwości farmakologicznych, które mogą zapewnić jej miejsce we współczesnym lecznictwie.

Ogromny potencjał

Jako, że cAMP jest przekaźnikiem wielu szlaków sygnałowych, forskolina wykazuje wielokierunkową aktywność na organizm ludzki. Na mięsień sercowy działa inotropowo dodatnio oraz rozszerza naczynia krwionośne, przez co obniża ciśnienie rozkurczowe krwi. Może także polepszać krążenie mózgowe, skracając czas rekonwalescenji po przebytym udarze mózgu. W związku z działaniem wazodylatacyjnym, proponuje się zastosowanie forskoliny na przykład w zaburzeniach erekcji. Kolejnym jej ciekawym wykorzystaniem może być terapia jaskry, bowiem przez podwyższanie stężenia cAMP, cząsteczka ta zmniejsza napływ cieczy wodnistej do oka (skuteczność udowodniono w badaniach na zwierzętach laboratoryjnych oraz pewnej grupie ochotników).

Forskolina poprzez modulację cyklazy adenylowej hamuje także degranulację mastocytów i aktywację bazofili – podawana drogą wziewną wykazuje działanie bronchodilatacyjne, co może być wykorzystane w terapii astmy i alergii. Podana na skórę ma przyspieszać proces opalania, a zażywana doustnie zmniejszać podatność na oparzenia słoneczne. Badanie przeprowadzone na kilku chorych potwierdza także korzystne działanie tej substancji w leczeniu łuszczycy.

Bezpieczeństwo

Choć pokrzywa indyjska nie dorównuje popularnością innym preparatom na odchudzanie, warto zwrócić uwagę na jej bezpieczeństwo. Roślina ta może wchodzić w interakcje z lekami przeciwkrzepliwymi oraz hipotensyjnymi, nasilając ich działanie. Ze względu na stymulację wydzielania żołądkowego jest przeciwwskazana u osób cierpiących na chorobę wrzodową. Nie powinna byś stosowana przez chorych z hipotensją, zaburzeniami krzepnięcia oraz cukrzyków (ze względu na pobudzanie rozkładu tłuszczów i nasilanie glukoneogenezy).

Czy często spotykacie się z pytaniami pacjentów o pokrzywę indyjską? A może wypróbowaliście ją na sobie? Zapraszam do komentowania.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Akt miłosierdzia Akt miłosierdzia

  Ostatnimi czasu głośno jest o zmianach prawnych, mających znaleźć bezpośrednie odbicie na przyszłość...

  Tak nie może być! Tak nie może być!

  Wszystko wskazuje na to, że nowych aptek nie będą jednak mogli otwierać wyłącznie farmaceuci. Komisj...

  Czy aptekarz to też lekarz? Czy aptekarz to też lekarz?

  Jestem jednym z ostatnich roczników, który zdawał „starą maturę” i który pamięta jeszcze, czym były ...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz