REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kordyceps chiński, czyli maczużnik

2 października 2015 07:13

Cordyceps sinensis (właściwie Ophiocordyceps sinensis), zwany po prostu kordycepsem chińskim bądź maczużnikiem, należy do najbardziej cenionych remediów tradycyjnej medycyny chińskiej. Jego tradycyjne zastosowania obejmują szereg różnych dolegliwości, takich jak przemęczenie, osłabienie, schorzenia płuc, nerek oraz wątroby, miażdżyca, cukrzyca oraz zaburzenia libido, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Cordyseps jest gatunkiem endemicznym, charakterystycznym dla Wyżyny Tybetańskiej oraz Himalajów. Należy on do królestwa grzybów i oprócz oryginalnego kształtu owocnika, przypominającego maczugę, wyróżnia się także niezwykłym cyklem życiowym, w którym udział bierze żerująca pod ziemią ćma z rodzaju Hepialus. Późną jesienią, obecne w glebie zarodniki grzyba przenikają przez pancerzyk gąsiennicy Hepialusa, a grzybnia zaczyna stopniowo przerastać jej ciało. Zewnętrzny szkielet owada zostaje następnie wzmocniony wytworami grzybni – sklerocjami, tak aby przetrwał zimę w nienaruszonym stanie. Dojrzewający grzyb czerpie składniki odżywcze z wnętrza zmumifikowanej gąsienicy, aby wczesnym latem przebić się przez głowę owada nad powierzchnię ziemi.

Zbiór i sprzedaż kordycepsu stanowi ważne źródło dochodu tamtejszych mieszkańców. Niestety, niezwykła popularność tego remedium wśród zwolenników medycyny tradycyjnej powoduje nadmierną eksploatację stanowisk. Z tego samego powodu ceny surowca z roku na rok rosną i w zależności od wielkości owocników, mogą sięgać nawet kilku tysięcy dolarów za kilogram surowca. Obecnie kultury gatunków Cordyceps są hodowane metodami biotechnologicznymi.

REKLAMA

Skład chemiczny owocników obejmuje kilka grup związków, wśród których można wyróżnić: niezbędne egzogenne aminokwasy, białka, oligo- i polisacharydy o budowie beta-glukanowej, sterole (ergosterol, b-sitosterol, kampesterol), kwasy tłuszczowe, a także witaminy z grupy B oraz makro- i mikroelementy i pierwiastki śladowe. Na szczególną uwagę zasługują związki nukleozydowe i ich pochodne, w tym kordycepina, czyli 3-deoksyadenozyna o udowodnionym działaniu immunostymulującym, przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym (wbudowanie kordycepiny do łańcucha RNA skutkuje zakończeniem jego syntezy). Kordyheptapeptyd o budowie cyklicznej posiada udowodnioną aktywność przeciwmalaryczną oraz cytotoksyczną.

REKLAMA

W badaniach klinicznych z udziałem ochotników potwierdzono, iż preparaty z kordycepsem działają korzystnie w dolegliwościach związanych z procesami starzenia, takich jak: uczucie zimna, zawroty głowy czy szumy uszne oraz mogą przeciwdziałać starzeniu się komórek spowodowanym wolnymi rodnikami tlenowymi, ze względu na wysoką aktywność antyoksydacyjną owocników. W jednym z badań pacjenci z niewydolnością krążenia, którzy oprócz klasycznych leków przyjmowali także kordyceps, zauważyli poprawę kondycji fizycznej i psychicznej a także sprawności seksualnej (w porównaniu z grupą placebo). Zwiększenie libido prawdopodobnie wiąże się z obecnością substancji wykazujących efekt podobny do hormonów płciowych, zarówno męskich jak i żeńskich. Udowodniono również korzystny wpływ preparatów z maczużnikiem na wydolność fizyczną u sportowców.

W kilku badaniach potwierdzono także słuszność jego zastosowania w terapii miażdżycy – po 2 miesiącach odnotowano spadek poziomu cholesterolu całkowitego i trójglicerydów o około 1/5.

Polisacharydy kordycepsu posiadają potencjalne działanie przeciwnowotworowe, związane z hamowaniem proliferacji guzów, efektem cytotoksycznym oraz zapobieganiu tworzeniom przerzutów. Polisacharydy te, podobnie jak beta-glukany pozyskiwane z innych grzybów, obecnych w tradycyjnej medycynie chińskiej, posiadają również silną aktywność immunostymulującą, związaną z aktywacją makrofagów, monocytów i limfocytów. Co ciekawe, ekstrakty z owocników Cordyceps mogą również działać immunosupresyjnie.

Preparaty z maczużnikiem uznaje się za bezpieczne, choć nie powinny ich przyjmować kobiety w ciąży i karmiące oraz pacjenci cierpiący na choroby autoimmunologiczne czy zaburzenia krzepliwości (ze względu na potencjalne działanie przeciwzakrzepowe kordycepsu).

REKLAMA

Źródła:

http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-602-cordyceps.aspx?activeingredientid=602&activeingredientname=cordyceps
Ng B. T., Wang X. H.: Pharmacological action of Cordyceps, a przed folk medicine, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 12(57), 1509-1519;
Russel R., Patterson M.: Cordyseps – A traditional Chinese medicine and another fungal therapeutic biofactory?, Phytochemistry, 7(69), 1469-1495;
Zhu J.-S. et al.: The scientific rediscovery of an ancient Chinese herbal medicine: Cordiceps sinensis. Part I, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 3(4), 289-303;

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

A może by tak placebo? A może by tak placebo?

W dzisiejszym świecie farmaceutycznym coraz częściej słyszy się niezadowolenie z powodu jakości ofer...

Idą wybory! Idę na wybory! Idą wybory! Idę na wybory!

Nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie poszedł na tegoroczne wybory do Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. ...

Apteka jako punkt szczepień Apteka jako punkt szczepień

O możliwości wykonywania szczepień przez farmaceutów mówiło się już od dłuższego czasu, jednak do te...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz