REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Koszmar aptekarza

15 października 2015 16:55

No i przyszła kryska na Matyska – kilkanaście metrów od mojej apteki otwiera się sieciówka. I to ta najgorszego rodzaju, bo słynąca z niskich cen i łamania zakazu reklamy. Miewałem już takie koszmary, ale nigdy nie wierzyłem, że kiedykolwiek się ziszczą…

Zewsząd docierały do mnie takie historie. Spokojnie funkcjonującej aptece w małym mieście nagle wyrasta sieciówka pod nosem. Nie na następnej ulicy czy osiedlu, ale centralnie pod nosem. Po roku walki cenowej apteka z wieloletnią tradycją bankrutuje i sieciówka przestaje być już taka tania… To koszmar każdego aptekarza. Niestety w najbliższym czasie przyjdzie mi się z nim zmierzyć osobiście.

Dosłownie kilka dni temu dowiedziałem się, że w remontowanym lokalu, znajdującym się niecałe 20 metrów od mojej apteki, zostanie wkrótce otwarta apteka sieciowa. Powiedział mi o tym mój stały pacjent – typ gościa, który wszędzie wściubi nos i zawsze jest najlepiej poinformowany. Informację tę potwierdziło też kilku przedstawicieli firm farmaceutycznych i hurtowni, którzy w takich przypadkach stanowią niezastąpione źródło wiedzy. Apteka, która niedługo otworzy mi się pod nosem to znana w województwie sieć, słynąca z niskich cen i agresywnej reklamy. Chodzą też głosy, że była zamieszana w odwrócony łańcuch dystrybucji i z tego powodu zamknięto jej kilka aptek w dolnośląskim. Trudno się obawiać się takiej konkurencji…

REKLAMA

W takiej sytuacji niewiele można zrobić. Nie ma w naszym kraju ograniczeń geograficznych ani demograficznych w otwieraniu aptek. Tak gdzie już jakaś istnieje i potrzeby pacjentów są zaspokojone, spokojnie może otworzyć się kolejna… a nawet kilka. Znajomi farmaceuci podsyłają mi ciągle zdjęcia ulic w Poznaniu czy Warszawie, gdzie apteki niemalże sąsiadują ze sobą przez ściany. Do tej pory takie obrazki oglądałem z rozbawieniem i politowaniem. Teraz już mi do śmiechu nie jest. Pod nosem otwiera mi się apteka i absolutnie nikt nie stanie w mojej obronie. Jeśli sam nie zadziałam i nie podejmę walki z nią, szybko pójdę z torbami.

REKLAMA

Zastanawiałem się nad tym co w takiej sytuacji mógłbym zrobić. W jaki sposób przywiązać do siebie pacjentów i przekonać ich, że nowa apteka będzie gorsza od mojej. Najprościej byłoby stworzyć jakiś program lojalnościowy i w ten sposób związać ze sobą pacjentów. Ale to niezgodne z prawem. Mogę więc spróbować obniżyć ceny na opiniotwórcze produkty – tyle, że sieć z chwilą otwarcia spokojnie przebije moje ceny. A przecież nie będę sprzedawał poniżej ceny zakupu… nie mam dodatkowego źródła dochodu w postaci odwróconego łańcucha dystrybucji, żeby fundować pacjentom takie prezenty. Co mam więc robić? Przygotować koktajl Mołotowa i podpalić konkurencję? Ktoś podobno kiedyś próbował i takich metod…

Najgorsze jest to, że kiedy przychodzi aptekarzowi konkurować z „tanią apteką” to przestaje się liczyć fachowość jego personelu. Coraz mniej osób zwraca uwagę na to, kto ich obsługuje. Czy jest to farmaceuta, czy technik bez matury? Czy ma doświadczenie, czy dopiero skończył studia? W rezultacie apteki konkurujące ze sobą coraz niższymi cenami, szukają oszczędności w personelu. Zwalniają farmaceutów do koniecznego minimum i uzupełniają skład technikami… Zatrudniają farmaceutów po studiach, bo mają niższe oczekiwania finansowe niż ci bardziej doświadczeni. Czy ja też tak będę musiał robić? Do tej pory w mojej aptece pracowała nieracjonalnie duża (patrząc na realia rynkowe) liczba magistrów, bo aż trzech w stosunku do dwóch techniczek. Czy to się zmieni? Jak moi pacjenci zareagują na nową aptekę? Przede mną wiele nieprzespanych nocy.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nieuczciwa konkurencja Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja na rynku aptek powinna być skutecznie sankcjonowana. Sprawiedliwości dochodzi...

Różowa zemsta sufrażystek Różowa zemsta sufrażystek

Umarłybyśmy bez tabletkarki. Gdyby nie zaawansowane procesy technologiczno-farmaceutyczne wciąż sied...

Przychodzi baba do aptekarza i… Przychodzi baba do aptekarza i…

Każdy z nas z nas ma takie sytuacje, że pacjenci pojawiają się z gotową diagnozą i receptą w postaci...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz