REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Krzyże w aptekach, a zakaz reklamy – poważne rozważania

22 listopada 2017 08:35

W ostatnim czasie jeden z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wydał decyzję, sankcjonującą posługiwanie się hasłem: „apteka z tradycjami”. Powód? Naruszenie zakazu reklamy aptek i ich działalności. Tradycja kojarzy się bowiem pozytywnie, a co za tym idzie – może zachęcać do skorzystania z usług takiej „tradycyjnej” apteki…

Według ustawy aptekę można otworzyć wtedy gdy druga znajduje się nie bliżej niż w odległości tysiąca metrów od już istniejącej. (fot. Shutterstock).

Kilka tygodni temu redaktor Łukasz Waligórski, w kontekście ów osobliwego zachowania organów inspekcji, wysnuł tezę nawet bardziej radykalną – czy z aptek znikną krzyże? Bo gdyby się tak nad tym głębiej zastanowić…

Reklama apteki, czyli „nadinterpretacja metafory”

Dla jasności, ja również jestem zwolennikiem zakazu reklamy aptek. Farmaceuci to chyba ostatni zawód zaufania publicznego, który nie miał uregulowanej kwestii obostrzeń reklamowych (podobnie, jako ostatnia grupa zawodowa „z tego segmentu” nie miała zagwarantowanego wyłącznego prawa do prowadzenia aptek). Przepis zakazujący reklamowania aptek (i ich działalności) jest hermetyczny. Definiuje się go od strony negatywnej, tzn. wszystko jest reklamą, chyba że jest informacją o godzinach otwarcia i lokalizacji apteki; wówczas zakaz nie obowiązuje. Reklamę, o której mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, jest każde działanie (oceniane z perspektywy celu działania, a nie – formy), które może zachęcić do skorzystania z usług apteki.

REKLAMA

Na pewno intelektualnie ciekawym, a prawniczo – co najmniej niegłupim, jest zastanowienie się nad tym, czy krzyż apteczny, widniejący na elewacji jej lokalu (w każdym bądź razie – na zewnątrz) również zachęca do skorzystania z jej usług? Teoretycznie rzecz ujmując… tak właśnie jest! Odwołajmy się do źródeł.

REKLAMA
Obietnica Zbawienia reklamą apteki?

Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, jako miejsce śmierci Jezusa Chrystusa; mówimy tutaj o pierwotnym znaczeniu, niezmodyfikowanym przez farmację. Pismo Święte, w kilku miejscach, nazywa Jezusa Zbawicielem. W Ewangelii według świętego Jana (rozdział 4, werset 42) przytacza się głos niewiast, które same słyszały „(…) że ten [tj. Jezus] jest prawdziwie Zbawicielem świata”. W Pierwszym Liście Św. Jana (rozdział 4, werset 14) stwierdza się, że „My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”. Nie można zatem mówić tutaj o przypadkowości; fakt, że mówimy o źródłach pozaprawnych nie ma nic do rzeczy. Podobnie, w Liście do Tytusa (rozdział 3, werset 4-7) Jezusa nazywa się „Zbawicielem naszym”, który wylał (na nas) obficie Ducha Świętego.

Teoretycznie zatem rzecz ujmując sprawa jest jasna – obietnica Zbawienia, potencjalna korzyść wynikająca z działania Ducha Świętego, zachęta skierowana do nieokreślonego odbiorcy w zakresie Życia Wiecznego… Wypisz, wymaluj – reklama apteki. Okej, a teraz zejdźmy na ziemię.

Bogu – co boże, Inspektorowi – co inspektorskie

To oczywiste, że każdy przepis można „zredukować do absurdu”; interpretować go i stosować w taki sposób, aby nie tylko wypaczyć cel jego ustanowienia, ale w ogóle ośmieszyć całą ideę regulacji. Przypomnijmy zatem, co było podglebiem uchwalenia w 2011r. zakazu reklamy aptek? Chodziło o działania sieci aptecznych, które obchodziły ten zakaz, w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2012r. W uzasadnieniu projektu ustawy refundacyjnej, który ten zakaz ustanowił, opisuje się dziwne „promocje”, „akcje wiązane”, „bonusy za recepty” i inne niedorzeczności w codziennej wówczas praktyce rynkowej tych podmiotów. Miały one postać: ulotek promocyjnych, „mobilnych tygodni zdrowia”, „programów opieki farmaceutycznej”, „folderów informacyjnych”, „skupowania” recept i wymiany ich za bonusy (np. szynkę (!), patelnię (!), kołdrę (!) itp.), plakatów informujących o możliwości nabycia tańszych odpowiedników leków (ale w tej konkretnie aptece, bo jak wiemy – w żadnej innej tańsze odpowiedniki wydawane być nie mogą…) etc.

REKLAMA

Mieszanie w to wszystko krzyża jest nieporozumieniem. Krzyż, oprócz tego że kojarzy się z apteką, jest również symbolem religijnym. A miejsce religii w życiu publicznym regulowane jest na zupełnie innym poziomie prawnym. Nie umniejszając w tym momencie nic zakazowi reklamy aptek, to jednak nie ta półka.

Na marginesie można jedynie powiedzieć, że – w ujęciu dogmatycznym – krzyż nie ma właściwości reklamowych w znaczeniu prawnym (chociaż cokolwiek głupio to brzmi). W tym sensie „krzyż aptekarski” nie wyznacza konkretnej apteki, czy też jej właściwości (poziomu usług etc.). Jako symbol „spowszedniał” (chociaż to stwierdzenie też nie brzmi za mądrze). Pełni on funkcję typowo informacyjną; wskazuje lokalizację apteki. Dodajmy – każdej apteki. A to, jak wiemy, akurat spod zakazu reklamy aptek jest wyłączone.

Wielkość banera ma znaczenie?

Rozważania tutaj poczynione należy rozpatrywać w kategoriach ważkich; to są po prostu pryncypia. Wszyscy wiemy, że obecnie rynek aptekarski w Polsce nie doznaje większych bolączek. A może jest tak, że doczesność doskwiera tak bardzo, a prawa ludzkie są na tyle niedoskonałe, że nie pozostaje nic innego jak odwołanie się Absolutu? Powiedzmy sobie uczciwie, tak niewiele znaczące problemy jak: „łańcuch odwrócony”, zabronione łączenie hurtu i obrotu produktami leczniczymi, czy też masowe i bezkarne naruszanie prawa antymonopolowego przez sieci apteczne po prostu muszą schodzić na dalszy plan. Inspekcja ukarała już aptekę za bycia placówką ochrony zdrowia „z tradycjami”. Może na tym poprzestanie, krzyże zostawiając w spokoju. Może.

W kontekście tych rozważań przypomniała mi się „anegdota”. Okazuje się bowiem, że nie każdy z inspektorów wykazuje aż taką zapalczywość w ściganiu oczywistych przypadków naruszenia zakazu reklamy aptek. W jednym z miast wojewódzkich, zresztą – do dziś dnia, wystawiony jest olbrzymi baner reklamowy lokalnej sieci aptecznej. A na nim: nazwa apteki, adres, mapka, logo i inne „neutralne” informacje. Podczas rozmowy zwróciłem inspektorowi uwagę, że nie powinien tolerować tak ostentacyjnego łamania prawa, tuż przed swoim nosem. W odpowiedzi usłyszałem, że co prawda baner jest duży i postawiony w centrum miasta, ale on tylko informuje o godzinach otwarcia i lokalizacji apteki. Zapytałem go więc, czy gdyby był czterokrotnie większy, to informowałby cztery razy bardziej i tym samym – cztery razy bardziej nie naruszałby zakazu reklamowego? Zapadła cisza. Może gdyby reklamująca się w ten sposób apteka była „apteką z tradycjami”, z wywieszonym krzyżem (docelowo oferującym przecież Zbawienie i obietnicę Życia Wiecznego…), to wielkość banera nie miałaby znaczenia. Może.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Herkules Poirot za pierwszym stołem, czyli związek powieści kryminalnej z apteką Herkules Poirot za pierwszym stołem, czyli związek powieści kryminalnej z apteką

W najnowszym numerze magazynu MGR.FARM pojawia się opowiadanie “Stażysta”, którego autorem jest Thom...

Stres w pracy – czyli dlaczego płoniemy jak zapałki Stres w pracy – czyli dlaczego płoniemy jak zapałki

Praca z ludźmi, to wyzwanie, do którego trzeba umieć się zdystansować. W przeciwnym razie bardzo szy...

Etycznie czy zgodnie z prawem? Etycznie czy zgodnie z prawem?

Mamy swój Kodeks Etyki Aptekarza. Mamy zdrowy rozsądek, który podpowiada nam, jak powinniśmy się nie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz