Magazyn mgr.farm

Kto na zmianie?

22 marca 2016 10:20

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosowała ostatnio pismo w sprawie techników farmaceutycznych pełniących dyżury nocne w aptekach. Szkoda, że przy tej okazji nie został poruszony temat aptek, w których magistra nie uświadczy się również za dnia.

Przepisy jasno mówią, że w aptece zawsze na zmianie musi być magister farmacji. W tym miejscu z pewnością technicy się oburzą i stwierdzą, że przepisy są bezsensowne, bo przecież technik robi w aptece to samo co magister – w czym więc apteka bez magistra miałaby być gorsza? Argument raczej idiotyczny, ale często się przewija w różnych dyskusjach internetowych. Technicy w przedziwny sposób wypierają fakt, że nie mogą wydawać wszystkich leków, mają mniejsze uprawnienia, wykształcenie i tak naprawdę stanowią personel pomocniczy. To tak jakby gabinet lekarski miał działać bez lekarza, a wyłącznie z pielęgniarką w recepcji.

Osobna sprawa, że w naszej rzeczywistości różnice między farmaceutą a technikiem są usilnie zacierane. I to nie tylko przez samych techników, ale i przez właścicieli aptek. No bo po co pacjent ma wiedzieć, że dziewczyna do której mówi przy aptecznym okienku „pani magister” jest ledwo techniczką bez matury? Techniczka oczywiście nie będzie prostowała, bo to wstyd, a właściciel nie będzie kazał jej nosić identyfikatora – bo i po co. Rezultat jest taki, że w zdecydowanej większości polskich aptek pacjent nie wie przez kogo jest obsługiwany. Czasami to jest magister, czasami technik, ale zdarzają się i właściciele bez wykształcenia farmaceutycznego czy pseudoambitne pomoce apteczne – o studentach na stażu już nie wspominając, bo tych to można od razu rozpoznać po trzęsących się rękach.

Czy ktoś widział technika, który odsyłałby pacjenta do magistra, bo ten ma na recepcie narkotyk albo lek silnie działający? Paradoksalnie takie sytuacja zdarzają się w największych sieciówkach, gdzie strach przed kontrolą WIF sprawia, że przepisy są tam faktycznie egzekwowane. Natomiast w reszcie aptek pacjent dostaje od technika wszystko – niezależnie od uprawnień i wykazów. Pacjent nawet nie wie, kiedy technik przelogowuje się na kierownika i na jego nazwisko realizuje receptę. Zresztą są apteki, w których technicy mają możliwość sprzedawania takich leków ze swoich kont – chociaż zastanawiam się czy takie kwiatki nie wychodzą potem podczas kontroli.

Wszystko to razem wzięte sprawia, że technikowi bardzo łatwo jest się podszyć pod farmaceutę. A to rozzuchwala chciwych właścicieli aptek, którzy rezygnują z obecności magistra na zmianie. Najlepiej jest to widoczne właśnie podczas dyżurów – nocnych i świątecznych. W sytuacji, gdy właściciel musiałby poprosić magistra o pracę w nocy lub święto i przy okazji zapłacić mu za to więcej, woli oddelegować na dyżur technika. Ryzyko wykrycia przez WIF jest zerowe, z prostego powodu – WIF nie robi kontroli w święta, niedziele i noce. Inspektorzy to też ludzie, którzy mają określone godziny pracy. Właściciele doskonale o tym wiedzą i… hulaj dusza. To takie ciche przyzwolenie na łamanie prawa i czynienie oszczędności.

W swoim piśmie prezes NRA próbuje straszyć kierowników aptek odpowiedzialnością zawodową za nieobecność na zmianie farmaceuty. Każdy zorientowany w temacie wie, że to czcze pogróżki. Sąd aptekarski nie skarze nikogo, jeśli nie będzie miał decyzji WIF. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie wejdzie na kontrolę do apteki. Musi to zrobić Inspektor. A WIF na ogół za takie rzeczy nie karze. Nakazuje tylko usunięcie naruszenia prawa i wszczyna postępowanie tylko jeśli taka sytuacje powtórzy się przy kolejnej kontroli. Zresztą sąd aptekarski w takich sytuacjach zasądzi co najwyżej naganę lub upomnienie. I proceder będzie kwitł dalej, a farmaceutów będą zastępowali technicy.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ostrożnie z karotenem Ostrożnie z karotenem

Beta-karoten jest pomarańczowym pigmentem roślin, który w dużych ilościach znajduje się w warzywach,...

Mumio, czyli…? Mumio, czyli…?

Czy mówi wam coś nazwa „mumio”? Oglądając preparat, zawierający w swoim składzie tę dziwną ingredien...

Farmaceuci kandydują do Sejmu Farmaceuci kandydują do Sejmu

25 października odbędą się wybory parlamentarne. W tym roku o mandat posła na Sejm RP VIII kadencji ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz