REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kto nas zrozumie?

13 stycznia 2016 07:48

Jak to w czasie Świąt bywa, nad suto zastawionymi stołami toczyły się gorące dyskusje. Oczywiście w moim przypadku wśród wielu poruszanych tematów, nie mogło zabraknąć aptek i leków. Niestety po raz kolejny przekonałem się jak niewiele zrozumienia dla problemów aptekarzy mają zwykli ludzie – nawet członkowie naszych rodzin.

Rozmowa rozpoczęła się od pochwał mojego teścia dla protestów, które obecnie przetaczają się przez większe miasta w Polsce. Chodzi oczywiście o KOD i manifesty przeciwko dziwnej aktywności PiS w ostatnim czasie. Teść nigdy szczególnie nie opowiadał się za konkretnych ugrupowaniem. Tym razem jednak dość gorąco krytykował działania partii rządzącej i oskarżał ją o załatwianie swoich własnych spraw, a nie obywateli. Trochę mnie zaskoczył ostry ton jego wypowiedzi, z którym się nie zgadzałem. Ale to w końcu mój teść – dziadek moich dzieci. Nie chciałem iść z nim na noże nad świątecznym stołem i udowadniać jak to propagandowa Wyborcza i TVN wyprały mu mózg. Nie mogłem jednak pozostać też niemym na te jednostronne ataki – podjąłem więc delikatnie temat od drugiej strony.

Na zarzuty o zmienianie prawa w sposób kompletnie nie mający nic wspólnego z losami wyborców, zwróciłem uwagę, że podobnie zadziałał rząd Orbana na Węgrzech. Tam również początkowe reformy budziły protesty głów państw i Unii Europejskiej. Ostatecznie jednak nikt nie interweniował, a Orban dał Węgrom to czego potrzebowali i teraz jest partnerem do rozmów z najważniejszymi ludźmi UE. Zasugerowałem teściowi, że zmiany pozornie sprzeczne z interesem Państwa i konstytucją, ostatecznie mogą zaowocować czymś pozytywnym dla obywateli. Jako przykład podałem sytuację aptek na Węgrzech. Opowiedziałem o moratorium na otwieranie nowych placówek, wprowadzeniu ograniczeń demograficznych i własnościowych. I dopiero wtedy dyskusja stała się naprawdę gorąca…

REKLAMA

Teść – a wspólnie z nim inni członkowie rodziny – rzucili się na mnie jak wygłodniałe (i nieco już wstawione) wilki. „Dlaczego mianoby zabronić otwierania nowych aptek?”, „Komu one przeszkadzają?”, „Przecież im więcej aptek tym lepiej dla pacjentów!”, „Na pewno bronisz interesów aptekarskiej mafii!”. Cóż mogłem odpowiedzieć. Po raz kolejny zrozumiałem jak zwykli ludzie niewiele wiedzą o rynku aptecznym. Jak bardzo utożsamiają go ze zwykłym handlem. Kolejne zderzenie z „logiką laika”, o której już wielokrotnie pisałem na swoim blogu…

REKLAMA

Moi rozmówcy byli przekonani, że im więcej aptek, tym lepiej dla pacjentów. Bo mają bliżej po leki, bo konkurencja sprawa, że leki tanieją, bo nie wolno ograniczać wolnego rynku. Na nic zdały się moje próby wyjaśnienia różnicy między apteką a sklepem. Nie trafiały do nich argumenty, że w aptekach wydawane są publiczne pieniądze na refundację leków i Państwo ma prawo ingerować i ograniczać ten segment rynku. W ich przeświadczeniu konkurencja podnosi jakość usług i obniża ceny – dlatego im więcej aptek, tym lepiej dla nich.

Kilka tygodni temu pisałem na ten temat na blogu. Rosnąca konkurencja na rynku aptek sprawia, że obniżeniu ulega jakość świadczonych w nich usług. Bo tam gdzie maleją obroty, próbuje się ratować przedsiębiorstwa poprzez cięcie kosztów. A w aptece cięcie kosztów polega na zatrudnianiu gorzej wykształconego personelu (techników zamiast magistrów), inwestowaniu w tanie i kiepskie produkty (bo można na nich nałożyć większą marżę nie podnosząc cen w oczach pacjenta) i ograniczaniu wielkości aptecznego magazynu (co sprawia, że pacjent musi do apteki przychodzić kilka razy, żeby zrealizować jedną receptę, bo ciągle czegoś brakuje). Efektem tego wszystkiego jest paradoksalne ograniczenie dostępu do leków, mimo wzrostu liczby aptek.

Powtórzyłem te argumenty mojemu teściowi. Nie wydaje mi się, żeby znalazły i niego zrozumienie. Pewnie dlatego, że sam jeszcze nie musi korzystać z usług aptek, w stopniu uświadamiającym mu problemy z brakiem leków i dostępem do nich. Niestety to po raz kolejny pokazało mi, że aptekarskie racje nie mają zbyt wielkich szans na zrozumienie w społeczeństwie. A to niestety sprawia, że przeprowadzenie zmian, o które walczy samorząd, może okazać się trudne do zrealizowania. No chyba, że obecny rząd dalej będzie ignorował opinię publiczną i uliczne manifesty, realizując twardo swoje pomysły.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Cukier nie krzepi Cukier nie krzepi

Czasem historia płata figle. Melchior Wańkowicz, polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicys...

Zakaz reklamy aptek – teoria a rzeczywistość Zakaz reklamy aptek – teoria a rzeczywistość

Wprowadzenie w 2012 roku zakazu reklamy aptek wyzwoliło kreatywność wielu właścicieli tego typu plac...

Nieuczciwa konkurencja Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja na rynku aptek powinna być skutecznie sankcjonowana. Sprawiedliwości dochodzi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz