REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kto się boi fluoru?

26 listopada 2014 10:07

Jedną z charakterystycznych cech współczesnych mam odwiedzających apteki są prośby o dziecięce pasty do zębów bez fluoru. Fluor stanął na cenzurowanym miejscu już nie pierwszy raz w swojej długiej historii. Na przemian wychwalany i karcony, zdążył już zapewne przyzwyczaić się do tej huśtawki ludzkich nastrojów. A wszystko zaczęło się tak.

W 1931 roku amerykański dentysta został wysłany przez organy rządowe do dalekiego Teksasu, aby rozwikłać zagadkę masowych przebarwień występujących na zębach mieszkańców pewnego obszaru w tym stanie. Same przebarwienia nie byłyby zapewne przedmiotem usilnych badań, zwłaszcza w tamtym okresie historii, towarzyszył im jednak jeden zaskakujący fakt. Ciemnozębni mieszkańcy Teksasu mieli dużo większą odporność na próchnicę. Delegowany dentysta przypisał ten fenomen wysokiemu stężeniu fluoru występującemu w okolicznej wodzie, którą mieszkańcy używali do picia. Opisał nawet jednostkę chorobową zwaną fluorozą, polegającą na zatruciu organizmu tym pierwiastkiem.

Zatrucie zatruciem, perspektywa zdrowszych zębów była jednak zdecydowanie kusząca. Działanie fluoru potwierdzono również w laboratorium, kiedy osiem lat później trudniący się biochemią Gerard J.Cox podawał fluor szczurom i obserwował spadek zachorowań na próchnicę, mimo diety bogatej w cukier.

REKLAMA

Na podstawie tych i kolejnych badań USA rozpoczęło szeroko zakrojoną akcję dodawania fluoru do wody pitnej. Pierwszym miastem na świecie, swoistym eksperymentem medycznym, stało się w 1945 roku Grand Rapids. W pierwotnych założeniach miasteczko to miało posłużyć przez 10 lat jako grupa badawcza, w stosunku do grupy kontrolnej- położonego nieopodal Muskegon (nie poddawanego fluorowaniu). Działanie to było o tyle kontrowersyjne, że dotąd fluor uznawany był jedynie za szczurzą trutkę i niebezpieczny odpad, którego utylizacja kosztowała każdego roku o wiele za dużo.
Mieszkańcy Muskegon i inni obywatele USA wymusili jednak fluorowanie również swojej wody, zanim pierwotny eksperyment dobiegł końca i tak od lat pięćdziesiątych amerykańska woda kipiała wprost fluorem. Co ciekawe pełna toksyczność pierwiastku nie została dokładnie zbadana, a już w 1944 roku opisywano jego negatywny wpływ na przebieg osteoporozy i niedoczynności tarczycy.

REKLAMA

Wskaźnik zachorowań na próchnicę rzeczywiście obniżył się według różnych danych o blisko 60%. Fluor dotarł też do wód europejskich. Nie zabawił tam jednak długo. Coraz więcej stomatologów, innych lekarzy i naukowców zaczęło dostrzegać związek fluoru z wieloma niekorzystnymi zjawiskami zdrowotnymi. Dodatkowo, miejscowe działanie fluoru wydawało się dużo efektywniejsze niż stosowanie go ogólnie. Pojawiło się szereg teorii spiskowych, mówiących między innymi o niepozostawianiu obywatelom wyboru, o próbach manipulacji umysłami poprzez fluor (podejrzenia te powstały na kanwie neurotoksyczności fluoru) czy zmowie z przemysłem cukrowniczym. Producenci słodyczy mieliby sponsorować badania korzystne dla fluoru, aby zachęcić społeczeństwo do zwiększonego, bezkarnego spożywania słodkości.

A jak jest naprawdę? Fluor ma duże zdolności kumulacji w różnych tkankach organizmu, jest też toksyczny dla nerek, które biorą udział w jego eliminacji. Występujący w dużym stężeniu działa degeneracyjnie na takie struktury mózgu, jak móżdżek czy hipokamp, zaburzając prawdopodobnie procesy uczenia się. Fluor nie jest obojętny także dla wątroby, obniżając jej zdolności detoksykacyjne i dla kości, które mogą ulegać demineralizacji w zatruciu fluorem. Statystyczny Polak spożywa dziennie 4 filiżanki herbaty, które już w połowie pokrywają zapotrzebowanie na fluor. Jeśli doda do tego bogatą we fluor pastę do zębów i fluor znajdujący się w pożywieniu- dużo łatwiej o przedawkowanie niż niedobór. Z drugiej strony- pierwiastek ten przyjmowany w optymalnych dawkach, u osób dorosłych jest korzystny dla szkliwa zębowego i rzeczywiście zapobiega próchnicy.

Filozoficzne pytanie- fluorować czy nie fluorować można jak zwykle rozwiązać złotym środkiem. Fluorować, ale nie każdego, nie zawsze i z umiarem.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Mózg i Błazen. Rozmowa z Jerzym Vetulanim Mózg i Błazen. Rozmowa z Jerzym Vetulanim

Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych jest złożony i ciągle nie do końca poznany. Działanie ...

„Bogowie” nagrodzeni Złotymi Lwami „Bogowie” nagrodzeni Złotymi Lwami

Nagroda główna 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni dla najlepszego filmu powędrowała do rąk twórców film...

Samobójstwo pod narkozą Samobójstwo pod narkozą

Przyjmuje się, że era „bezbolesnych operacji” rozpoczęła się 16 października 1846 roku w Massachuset...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz