REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lek – odpad szczególnej troski?

20 maja 2016 21:03

Pudełka i pudełeczka, blistry i buteleczki, tubki i tuby wszelakiej maści – niektóre opakowania pamiętają jeszcze minioną epokę, niektóre są nawet nieotworzone i oryginalnie zapakowane. W aptecznych pojemnikach przybywa niechcianych leków, zaś z portfeli naszych i naszych pacjentów ubywa pieniędzy – tych przeznaczonych na składki zdrowotne, a więc i dopłaty do leków refundowanych.

Czy ilość niepotrzebnych medykamentów przynoszonych przez pacjentów do apteki was nie przeraża? Czy wam również na widok zawartości aptecznego konfiskatora ręce opadają do ziemi? To trzymajcie się mocno, bo musicie wiedzieć, że w ten sposób leki utylizuje zaledwie KILKA (!) procent pacjentów. Według zeszłorocznej publikacji czasopisma Problemy Higieny i Epidemiologii, prawie 60% osób pozbywa się zbędnych leków wyrzucając je, najzwyczajniej w świecie, do kosza. Około 28% osób w przeprowadzonej ankiecie zadeklarowało, że wrzuca je do toalety… Jednocześnie 42% ankietowanych przyznało, że w ogóle nie widzi potrzeby organizowania zbiórki tego typu odpadów.

Problem nie do przeskoczenia

REKLAMA

Niestety, w wielu przypadkach marnotrawienia leków nie da się uniknąć. Tak dzieje się na przykład, gdy leczenie okazuje się nieskuteczne i lekarz wdraża inny schemat terapeutyczny, bądź gdy pacjent nie może przyjmować danego preparatu, na przykład ze względu na działania niepożądane.

REKLAMA

Leki nieuchronnie trafiają do aptecznych koszy również w przypadku zgonów pacjentów. Jak wspominałam tutaj (link do http://mgr.farm/opinie/zagrozenia-w-farmakoterapii-geriatrycznej), choć osoby w podeszłym wieku stanowią zaledwie kilkanaście procent populacji, odpowiadają za zużycie około 40% ogólnej ilości leków. Starsi pacjenci objęci są zazwyczaj (zasadną bądź mniej zasadną) politerapią, dlatego nie da się uniknąć dużych ilości medycznych „śmieci”, jakie rodziny muszą wyrzucić w związku ze stratą chorego. Marnotrawieniu leków sprzyja również kupowanie leków „na zapas” – w przypadku zgonu pacjenta, do śmieci trafiają nowe, nierozpakowane preparaty z długimi datami ważności.

Oczywiście przynoszonych przez pacjentów leków, choćby znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, a pacjent zagwarantował ich prawidłowe przechowywane, nie można przywrócić do obrotu. Inaczej jest jednak z lekami, które trafiają do utylizacji z powodu likwidacji aptek czy placówek szpitalnych. Właścicielom nie zawsze udaje się zwrócić wszystkie leki do hurtowni, a produktów leczniczych, zgodnie z obowiązującym prawem nie można odsprzedać innej aptece… Jedynym wyjściem pozostaje utylizacja pełnowartościowych leki, zaś właściciel – nie dość że ponosi stratę w wysokości stanu magazynowego, musi dodatkowo ponieść koszty utylizacji.

Z moich obserwacji wynika także, że lekarze (nieświadomie bądź świadomie) ordynują pacjentom zbyt duże ilości leków. Jak myślicie, czy pacjentowi potrzebne jest, przepisane na SOR-ze, 90-cio tabletkowe opakowanie leku, kiedy ma zażyć pojedynczą dawkę a nazajutrz zgłosić się na kontrolę? Niestety, niektóre leki w ogóle nie występują w opakowaniach, nazwijmy je „doraźnych”. Nie ma szans – pacjent z bolącym zębem jednorazowo nie pochłonie całej buteleczki Ketonalu…

Czy marnotrawstwu można zapobiec?

REKLAMA

Aby ograniczać straty związane z marnowaniem leków, ilość przepisanych na recepcie leków powinna być dobierana jak najlepiej do sposobu stosowania oraz okresu przyjmowania preparatu przez pacjenta. Problemowi w pewnej mierze mogłyby zaradzić także przeglądy lekowe, ponieważ w wywiadzie z pacjentem nierzadko okazuje się, że przepisany lek bądź jego odpowiednik znajduje się w domowej apteczce. W kontekście marnowania leków, nie może nie pojawić się także odwieczny dylemat – dzielić czy nie dzielić?
Problem nieracjonalnej gospodarki lekami nie jest oczywiście tylko naszym problemem. Na podobną kwestię zwracają uwagę między innymi brytyjska NHS czy amerykańska FDA. A wy, Drodzy Farmaceuci, czy zauważacie na ten aspekt w swojej codziennej pracy? Czy podejmujecie jakieś kroki, mające na celu ograniczyć marnowanie leków? Zapraszam Was do dyskusji.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmakoekonomika wiele wyjaśnia Farmakoekonomika wiele wyjaśnia

Każdy farmaceuta, który choć raz próbował wyjaśnić pacjentowi system odpłatności za leki, doskonale ...

Nie takie obojętne… Nie takie obojętne…

Substancje pomocnicze wykorzystywane do produkcji leków powinny być całkowicie obojętne dla organizm...

Felieton delegata na KZA – część 2 Felieton delegata na KZA – część 2

Sporo gorzkich słów zostało ostatnio wypowiedzianych i napisanych na mój temat, w kontekście pierwsz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz