REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

30 listopada 2016 10:54

Jestem zdania, że farmaceuta to ktoś więcej niż tylko aptekarz. Nawet jeśli w aptece pracuje. Dlaczego? Bo aptekarz kojarzy mi się stricte z funkcją wydawania produktów leczniczych przy pierwszym stole, natomiast farmaceuta bierze na siebie dużo większe brzmię odpowiedzialności zawodu zaufania publicznego…

apteka2.png

I ma nie tylko prawo, ale obowiązek realizować coś więcej, niż tylko zadania związane z dyspozycją leków. Według mnie do takowych należy m.in. profilaktyka chorób i promocja akcji jej poświęconych.

Wiele się mówi o tym, by wszystkie zawody medyczne pracowały jak jeden organizm. Dlaczego więc nie próbować wcielić tego w życie? Nie dalej jak w kilkanaście dni temu zakończył się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego jednym z głównych założeń było zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie antybiotykooporności w społeczeństwie. Nie wiem jednak, czy ktokolwiek o takowej akcji wiedział, a już nie było mi dane usłyszeć czy zobaczyć, by któraś apteka próbowała uczynić jakieś kroki w tym celu. Nie mam to pretensji, bo sam też niewiele w tym kierunku zrobiłem. Zastanawiam się jednak, czy bierze się to z faktu, że nie mamy na to czasu pośród codziennych obowiązków czy też nie przychodzi nam do głowy, że możemy pomóc pacjentom w zupełnie inny do powszechnie przyjętego sposób.

REKLAMA

Nadarza się niedługo kolejna okazja, by podnieść świadomość pacjentów w kwestii profilaktyki ważkiego problemu jakim jest zakażenie wirusem HIV oraz światowa pandemia AIDS. Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia wraz z ONZ propaguje obchody tego dnia w celu podkreślenia rangi problemu i narzędzi, które mogą obniżyć zachorowalność na tę chorobę. Na świecie problem ten dotyka 35mln osób, w Polsce około 35 tysięcy. Naukowcy wciąż prześcigają się by obniżyć zatrważający próg śmiertelności, plasujący się obecnie w granicach 1 200 000 przypadków rocznie. Pisałem już o dokonaniach naukowców z Oxford, Cambridge, Imperial College London, University College London oraz King’s College London w kwestii terapii, której celem są właśnie limfocyty T jako punkt uchwytu utajonej formy wirusa. Kilka dni temu nastąpił kolejny przełom, tym razem w dziedzinie eliminacji jego aktywnej formy. Naukowcy z US National Institutes of Health dowiedli, że przeciwciało o N6 neutralizuje 98% wszystkich znanych szczepów wirusa HIV, również tych, które zakwalifikowano jako odporne na działanie innych przeciwciał tej samej klasy.

REKLAMA

Jak widać, nauka robi, co może, by problem zminimalizować. My, farmaceuci, nie mamy za sobą takie zaplecza metod i środków, by ugasić pożar w zarodku, ale możemy próbować nie dopuścić do samej iskry. Jak? Choćby plakatem informacyjnym o badaniach przesiewowych. Z własnego podwórka wiem, że apteka jest w stanie w taki sposób włączać się w różne akcje organizacji pozarządowych. Co prawda Europejski Tydzień Testowania na HIV/AIDS właśnie dobiegł końca, lecz Krajowe Centrum ds. AIDS wciąż prowadzi akcję „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”. Na stronie kampanii możliwe są do pobrania banery i plakaty, zawierające podstawowe informacje o akcji oraz dane, pozwalające zdobyć dalsze wskazówki co do miejsca wykonania bezpłatnego i anonimowego testu w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

To tylko jeden z wielu przykładów, kiedy moglibyśmy zareagować. Czy nie lepiej jest przykleić plakat i powiedzieć kilka słów tym, którzy zatrzymają na nim wzrok niż później wydawać leki do terapii antyretrowirusowej? Czasem łatwiej zapobiegać niż leczyć. W Wielkiej Brytanii farmaceuci czynnie biorą udział w kampaniach przeciwdziałającym narkomanii czy AIDS, dlaczego więc nie przenieść tego na nasze podwórko? Nie czekajmy, aż wszystko przyjdzie do nas z góry. Może tym razem to my możemy coś zacząć, a góra podpatrzy i przyjmie pomysł w takiej formie, jaki my mu nadamy?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 3 Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 3

W oficjalnej nomenklaturze jesteśmy "wyspecjalizowanym sklepem". Jednak gdy ktoś chce czegoś od nas,...

Magia kitla Magia kitla

Na samym wstępie pragnę wyjaśnić, dlaczego w tytule zastosowałem słowo kitel, a nie fartuch. Wbrew p...

Siedem pigułek Lucyfera Siedem pigułek Lucyfera

Przeczytałam niedawno, że amerykańskie wojsko zleciło naukowcom z Harvardu opracowanie pigułki, któr...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz