REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lobbing na sejmowym korytarzu?

9 stycznia 2017 11:25

„(….)Mając posłów można więcej…Cały czas robimy w tym kierunku b.dużo (…)” – sieciowi lobbyści bardziej „widoczni” na sejmowych korytarzach?

twitter.png

Pod koniec roku, a więc w okresie, w którym polscy pacjenci w większości zajmują się przygotowaniami do Wigilii, nagle pojawia się „sensacyjna” wiadomość. Tak, to nic innego jak ocena skutków regulacji do poselskiego projektu prawa farmaceutycznego, udostępniona przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) na jednym z portali społecznościowych. Jej autorzy, prawnicy z drogiej kancelarii prawnej, zdążyli z jej opracowaniem przed „pierwszą gwiazdką”. Uff! Co za ulga. Ulga oczywiście dla nich, nie dla pacjentów. Autorzy tego niezwykle „obiektywnego” dokumentu postanowili wykorzystać ostatnią prostą 2016 roku w dość specyficzny sposób… Nie, nie chodzi o życzenia dla pacjentów, nie chodzi też o prezenty… Chodzi o to, żeby jeszcze przed końcem roku trochę ich postraszyć. W końcu przez cały rok emocji im nie brakowało, dlaczego więc na kilka dni przed Wigilią nie wstrzyknąć im kolejnej dawki adrenaliny? Powiedzmy im, że ta regulacja to samo zło, ceny leków wzrosną, ich dostępność spadnie. Teraz wiemy to już na 100 proc. Mamy przecież opinię „niezależnych” ekspertów! Ta subtelna strategia działała cały rok, dlaczego więc nie powtórzyć tego manewru od koniec roku?

Odpowiedź jest prosta: panowie, pacjenci już się Was nie boją. Dlaczego? Zdołali uodpornić się już na dawki emocji, które serwowaliście im w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zamiast strachu zaczynają zadawać pytania: w jaki sposób miałoby dojść do tej sensacyjnej podwyżki cen leków? Kto będzie zamykał już istniejące apteki, skoro projekt dotyczy nowych placówek, a więc nie dotyczy 14,5 tys. już istniejących podmiotów? Na te pytania (nie)zależna ekspertyza już nie odpowiada. Być może dlatego, że gdyby miała zachować choćby elementarne zasady obiektywizmu musiałaby przyznać, że dla pacjenta tak naprawdę nic się nie zmieni. Dlaczego? To proste. Istniejące apteki zostają, nikt ich nie wywłaszcza, nikt nikomu niczego nie zabiera, więc obecne i nowe placówki dalej ze sobą konkurują. Efekt? Ceny leków dalej pozostają korzystne dla pacjenta. Czyż nie tak? Zaraz, zaraz, cofam pytanie – przecież wtedy nikt by za taką ekspertyzę nie zapłacił złamanego grosza. Brakuje przecież wątku sensacyjnego…

REKLAMA
„Czy nie lepiej, żeby ZPP był w Sejmie? Mógłby skuteczniej działać”

A jak do całej sprawy podchodzą internauci? Czy ich zdaniem ocena skutków regulacji to dobry kierunek, by działać skutecznie? Na ten dokument spontanicznie zareagował jeden z internautów, zarzucając przedstawicielom ZPP ….małą skuteczność działań. Zasugerował, że powinni częściej pojawiać się na korytarzach sejmowych. W jego ocenie to zwiększyłoby ich szanse na bycie skutecznymi „załatwiaczami”. Internauta jest przekonany, że dzięki działaniom kuluarowym można więcej osiągnąć, więc dzieli się swoimi celnymi spostrzeżeniami ze związkiem.

REKLAMA
„To mało. Mając posłów można więcej…”

Na ten wpis szybko zareagowali przedstawiciele ZPP. W jaki sposób? Tłumaczą się opracowanymi do projektu ustawy uwagami, które zgłaszali na specjalnym posiedzeniu sejmowym. To działanie jednak nie przekonało internauty, który pisząc: „To mało. Mając posłów można więcej…” – otwarcie zamanifestował swoje niezadowolenie z niewystarczających – w jego ocenie – działań związku. Nic dziwnego, być może płaci składki na tę organizację, oczekuje więc „skutecznego” działania.

„Cały czas robimy w tym kierunku b.dużo” Czy jednak nie za dużo?

Tę uwagę wziął sobie do serca związek. Przecież przedstawiciele ZPP to profesjonaliści – doskonale wiedzą, że „mając” posłów można więcej, dlatego zapewniają internautę, że cały czas robią w tym kierunku bardzo dużo. I tu pojawia się pewna niezręczność. Na usta aż cisną się kolejne pytania: co dokładnie znaczy, że w aspekcie „posiadania” posłów ZPP robi „b. dużo” i czy te działania to jednak….nie za dużo? Jak widać, w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się w Sejmie większej „aktywności” ze strony sieciowych lobbystów. Co wywalczą dla pacjenta? Bilety do kina na kolejną odsłonę thrillera o wzroście cen i braku dostępności leków? To więcej niż pewne. Będzie więcej adrenaliny i emocji? Już niekoniecznie. Sezon drugi jest już po oficjalnej premierze, jednak zdaniem wielu pacjentów niewiele różni się od pierwszej części. Można się więc domyślać, że to nie będzie prawdziwy hit, rekord oglądalności też raczej nie padnie.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowy typ pacjenta Nowy typ pacjenta

Są tacy pacjenci, których łatwo zaliczyć do konkretnej grupy. Na przykład – marudy – niezależnie od ...

Dwie opcje aptekarstwa w Polsce – część 1 Dwie opcje aptekarstwa w Polsce – część 1

20 października 2016 r. w Polsce zakończył się komunizm, tfu, zakończyła się cisza legislacyjna w sp...

Historia kołem się toczy Historia kołem się toczy

My farmaceuci poświęciliśmy swoje życie nauce i poznawaniu nowych leków, przełomowych specyfików i i...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz