REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ludzie leki biorą… źle biorą.

29 listopada 2016 10:06

Ile to razy już mi się zdarzył pacjent, który po kilku dniach lub tygodniach stosowania leku, wracał z pretensjami, że ten nie działa? Trudno zliczyć. Problem niestety polega często na tym, że leki u takich pacjentów nie działają, bo po prostu źle je stosują.

leki4.png

Jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać dłużej ze starszą pacjentką, która ciągle skarżyła się na swoje choroby i lekarzy. Te pierwsze utrudniały jej życie, ci drudzy zapisywali nowe leki, które nie działały. Okazało się, że kobieta brała w sumie dziesięć różnych leków. Niewydolność krążenia, nadciśnienie, cholesterol, cukrzyca, reumatyzm, jaskra, bóle głowy, zaparcia… Generalnie jej farmakoterapia to był jeden wielki bałagan. Ale był w nim sens. Przy takiej liczbie leków interakcje są niemal pewne – niewiele się da by ich uniknąć, dlatego są one wkalkulowane w terapię.

Problem polega jednak na tym, że ta konkretna pacjentka, nie skarżyła się na działania niepożądane leków czy objawy mogące wskazywać na interakcje. Problemem była dla niej nieskuteczność leków. Te które miały obniżać ciśnienie, nie robiły tego. Te, które miały obniżać poziom cholesterolu, nie robiły tego. Stawy i głowa ciągle ją bolały, a cukier szalał. Pacjentka idealnie kwalifikująca się do opieki farmaceutycznej – gdyby taka w aptekach w ogóle istniała. Bo nie oszukujmy się – ten nasze porady i rozmowy z pacjentami, opieką farmaceutyczną nie są. Gdyby farmaceuta chciał się poważnie zająć taką pacjentką, to musiałbym poświęcić jej kilka godzin, najpierw zbierając wywiad a potem analizując problemu lekowe. Póki co to zabawa dla pasjonatów prowadzących swoją działalność, wymagająca sporego przygotowania.

REKLAMA

Ok – opieki farmaceutycznej nie mamy, ale coś zrobić możemy. Możemy wysłuchać i doradzić. Ale przede wszystkim możemy nauczyć czegoś pacjenta. Zacząłem więc od rzeczy najprostszej i opowiedziałem kobiecie jak się konkretne leki zażywa. Które na czczo, które razem z posiłkiem, które wieczorem. W miarę jak opowiadałem, jej oczy robiły się coraz większe. Kobieta nie dość, że wszystko robiła źle, to jeszcze wedle uznana kruszyła sobie większe tabletki, bo miała problem z ich połykaniem. Nie przyznała się do tego, ale idę o głowę, że robiła sobie z rozkruszonych tabletek na pewno koktajle.

REKLAMA

Wyjaśniłem więc, że tabletek powlekanych nie kroimy i nie kruszymy. Że leki na cukrzycę bierze się jednocześnie z jedzeniem. Że leki na nadciśnienie i przeciwbólowe najlepiej rozdzielić czasowo. Że simwastatyna musi być brana wieczorem. Nie dość, że jej to opowiedziałem to jeszcze napisałem na kartce – starsi ludzie w końcu mają problemy z pamięcią.

Po kilku tygodniach pacjentka ponownie zjawiła się w aptece. Oczywiście leki zaczęły działać. Cukier stabilny, cholesterol w dół, ciśnienie w dół, stawy i głowa bolą mniej. Niewiele było potrzeba. Nie piszę tego dlatego, żeby się przechwalać. Ale chyba o to w naszej pracy chodzi, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Nasz zawód jest trochę niefortunny z tego powodu, że nasze wynagrodzenie zależy od liczby sprzedanych leków. W pewnym sensie powinno nam zatem zależeć na tym by sprzedać ich jak najwięcej – czyli dbać o to by ludzie chorowali, a nie zdrowieli. Jest nawet takie powiedzenie, że przemysł farmaceutyczny dba o to byśmy „chorowali długo i szczęśliwie”.

Ale z drugiej strony jest jeszcze etyka. Ta, za którą nie zapłacimy rachunków i nie kupimy jedzenia dla swojej rodziny. Ta, która każe nam działać wbrew naszemu ekonomicznemu interesowi. Ta, która każe nam wierzyć, że nawet jeśli nie opłaca się być przyzwoitym to warto.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

W objęciach morfiny W objęciach morfiny

Kto tak naprawdę odkrył morfinę tego do końca nie wiadomo. Pierwsze wzmianki o opium pochodzą z dale...

Płatne dyżury aptek – jesteście tego pewni? Płatne dyżury aptek – jesteście tego pewni?

Czytałem ostatnio o tym jak to farmaceuci walczą w Pleszewie o godne traktowanie w sprawie dyżurów a...

AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 2 AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 2

Już ponad pół roku minęło od wejścia w życie AdA. Nie jest to aż tak długi okres, by kompleksowo pod...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz