REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Magnes na komara

8 lipca 2016 13:09

Ich przedstawicielami w Polsce są: komar brzęczący oraz widliszek , zwany także komarem plamistoskrzydłym. Pochodząca z greki nazwa gatunkowa widliszka – Anopheles, znaczy tyle co „zbędny” i doskonale oddaje pogląd wielu na temat słuszności istnienia tych niezbyt lubianych owadów. Niektórych z nas kąsają one sporadycznie, niektórzy z nas działają na nie jak magnes – dlaczego tak się dzieje? Zapraszam do dzisiejszego artykułu.

Dwutlenek węgla i ciepło

Dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu i podwyższona temperatura otoczenia to jedne z podstawowych bodźców „naprowadzających” komara na żywą ofiarę. Te dwa czynniki wykorzystywane są w specjalnych pułapkach na komary, dostępnych w handlu. Prowizoryczną pułapkę możemy skonstruować w domowych warunkach, używając do tego plastikowej butelki i kostki drożdży, uwalniających CO2.

REKLAMA

Alkohol

REKLAMA

Spożywanie napojów alkoholowych zwiększa naszą atrakcyjność w oczach komarów – to prawda, jednak dotychczas nie ustalono, dlaczego tak się dzieje (konsumpcja etanolu nie wiąże się ze znaczącym zwiększeniem jego stężenia w pocie, ani też nie prowadzi do podwyższenia temperatury ciała). Wiadomo jedno – podczas spożywania napojów alkoholowych należy szczególnie zabezpieczyć się stosownym repelentem.

Sprawdź także: Kalkulator etanolu

Ciąża

Według badań kobiety ciężarne są dwa razy bardziej narażone na ukłucia komarów od reszty populacji. Jest to związane z faktem, iż w czasie ciąży ilość wydychanego dwutlenku węgla wzrasta o około 20%, rośnie także ciepłota ciała – w okolicach brzucha średnio o ok. 0,7 stopnia. Więcej dwutlenku węgla i większa temperatura –patrz punkt 1.

REKLAMA

Mikroflora skóry

Ludzki pot sam w sobie nie jest wyczuwalny dla ludzkiego nosa. Dopiero pod wpływem bakterii, bytujących na skórze, jego składniki są przetwarzane, tworząc unikalną kompozycję zapachową, która wabi komary i inne owady. Okazuje się, że skład ilościowy i jakościowy skórnej mikroflory ma bardzo duży wpływ na naszą atrakcyjność dla komara. Jesteśmy chętniej gryzieni, im więcej bakterii zasiedla naszą skórę. Pozytywna korelacja występuje z obecnością gronkowców, bez wpływu zaś pozostają szczepy propionibakterii czy korynebakterii.

Składniki potu

Proporcje ilościowe i jakościowe ludzkiego potu (oprócz składu flory bakteryjnej) zależą także od predyspozycji genetycznych. Pecha mają Ci, których pot zawiera duże ilości: kwasu mlekowego, kwasu moczowego i amoniaku – działają one jak silne atraktanty. Z kolei inny metabolit, wchodzący w skład potu – 6-metyl-5-hepten-2-on – wykazuje właściwości odstraszające komary. Również niektóre składniki pożywienia mogą wydzielać się przez skórę – dzieje się tak chociażby w przypadku siarczków allilu, obecnych w czosnku. Według niektórych potężna doustna dawka Allium sativum chroni przed atakami latających krwiopijców – według badań zaś ta metoda posiada zerową skuteczność. Unoszącą się wokół osobnika woń czosnku może być czynnikiem odstraszającym co najwyżej przedstawicieli Homo sapiens.

Bonus – witamina B

Stosunkowo popularny jest pogląd, jakoby doustne przyjmowanie witaminy B obniżało atrakcyjność człowieka jako potencjalnego żywiciela komarów. Tymczasem żadne z dotychczas przeprowadzonych badań nie potwierdza tej tezy. Co prawda, w jednym z testów dowiedziono, że taka suplementacja prowadzi do nieznacznych zmian jakościowych i ilościowych w kompozycji zapachowej skóry, jednak nadal pozostaje to bez wpływu na atrakcyjność człowieka dla komara (w teście używano witaminy B1, B complex i witaminy C jako placebo). Jeśli macie na swoich półkach suplement diety „Comar”, wiedzcie, że jak większość suplementów, on także nie zadziała…

Wykorzystane źródła:

Dobson R.: Mosquitoes prefer pregnant women, British Medical Journal2000, 10: 320;

Why are Mosquitoes More Attracted to Some People than Others?


Ives A.R. et al.: Testing vitamin B as a home remedy againsst mosquitoes, Journal of the American Mosquito Control Association, 2005, 21 (2): 213-217;
Verhulst N.O. et al.: Composition of Human Skin Microbiota Affects Attractiveness to Malaria Mosquitoes, PlosOne, 2011, December 28;
Thorsell W. et al.: Efficacy of plant extracts and oils as mosquito repellents, Phytomedicine 1998, 5(4): 311-323;

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Panie prezesie! Pan sprzedaje leki czy apteki? Panie prezesie! Pan sprzedaje leki czy apteki?

Trwa dyskusja o patologiach na rynku aptecznym, w której farmaceuci przerzucają się argumentami z wł...

Wątroba nie wybacza Wątroba nie wybacza

Wątroba to jeden z ulubionych narządów aptecznych. Swą popularność zawdzięcza kilku czynnikom. Po pi...

Miejsce pielęgniarek jest przy pacjentach, a nie przy lekach Miejsce pielęgniarek jest przy pacjentach, a nie przy lekach

Granice między zawodami medycznymi często się zacierają i ostatnie miesiące pokazały, jak bardzo jes...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz