Magazyn mgr.farm

#mamczasrozmawiac

29 listopada 2017 10:27

Każdy z nas, szczególnie farmaceuta, osoba zaufania publicznego, ma prawo i obowiązek włączać się w podobne akcje i informować pacjentów o konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń i szerzeniu szeroko pojętej informacji dot. prewencji zakażeń…

Nauka wciąż idzie do przodu, jednak każdy z nas może włożyć swój mały wkład w walkę z wirusem HIV. (fot. Shutterstock)

HIV, czyli ludzki wirus niedoboru odporności, od dziesięcioleci stanowi wyzwanie dla świata nauki ze względu na ogromną różnorodność genetyczną i zdolność wirusa do mutacji. Tylko w ciągu kilku ostatnich lat liczba zakażonych wirusem wzrosła dwukrotnie, osiągając niemal 37 milionów osób na świecie i około 35 tysięcy w Polsce. Każdego dnia o swoim zakażeniu dowiadują się 3-4 osoby. Szacuje się jednak, że nawet 60% osób żyjących z HIV w Polsce może nie wiedzieć o swoim zakażeniu. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30. roku życia., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane jest zakażenie.

W tym roku, w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV, który odbył się w dniach 17-24 listopada, oraz Światowego Dnia AIDS, obchodzonego 1 grudnia, rusza kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS pt: „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”. Promuje ona dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

Według badań przeprowadzonych przez Niezależny Instytut Badań Rynkowych IPSOS dla Krajowego Centrum ds. AIDS, dwie na pięć osób aktywnych seksualnie miało kontakty płciowe bez zabezpieczenia i po spożyciu alkoholu, a 20% badanych z osobą – także bez zabezpieczenia – o nieznanej przeszłości seksualnej. Z raportu jasno wynika, że nie unikamy ryzykownych zachowań, nie umiejąc rozmawiać o wiążącym się z nimi ryzyku oraz sposobach jego ograniczania z innymi. Według obserwacji psychologów nie poruszamy trudnych tematów podczas rozmów z bliskimi osobami, informacje czerpiemy z mało wiarygodnych forów internetowych, a poglądy opieramy na stereotypach.

Ryzykowane zachowania seksualne to niebezpieczna gra, która może zostawić ślad na całe życie – ostrzegają organizatorzy wspomnianej kampanii społecznej. W 80% przypadków zakażenia HIV powstają w wyniku ryzykownych kontaktów seksualnych. Tak naprawdę każdy kontakt seksualny jest ryzykowny, bo nigdy nie mamy pewności czy dana osoba jest zakażona wirusem, czy też nie. Wbrew obiegowym opiniom dotyczy to także osób w stałych związkach. W końcu bardzo rzadko zdarza się, aby partnerzy wykonywali testy przed rozpoczęciem współżycia, a mogą być zakażeni z poprzednich związków. Istotny jest moment wykonywania testu. Powinno się go wykonać najwcześniej po trzech miesiącach od momentu ryzykownego zachowania.

Wczesne wykrycie zakażenia HIV nie pozostaje bez wpływu na wyniki leczenia. Najlepsze efekty uzyskuje się u pacjentów, którzy poddali się terapii wkrótce po zakażeniu. Chodzi bowiem o to, aby szybko ograniczyć namnażanie wirusa i uszkodzenia układu immunologicznego. Mimo, że istnieją leki zapobiegające rozwojowi AIDS i zapewniające pacjentowi dłuższe życie, wciąż nie udało się skonstruować szczepionki ani terapii umożliwiającej całkowitą eliminację wirusa z organizmu.

Uwagę naukowców skupiają niedawno odkryte przeciwciała produkowane przez układ immunologiczny nielicznych pacjentów zakażonych wirusem HIV. Badania prowadzone przez amerykańskich naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia we współpracy z firmą farmaceutyczną Sanofi dowodzą, że nowy rodzaj przeciwciała zapobiega zakażeniu wirusem u małp. Jego mechanizm działania polega na oddziaływaniu z trzema niezależnymi punktami otoczki HIV. Celem ataku wirusa HIV są komórki dendrytyczne, które odpowiadają za zapoczątkowanie reakcji układu odpornościowego.

Mimo, że układ immunologiczny nie jest w stanie sam poradzić sobie z usunięciem wirusa, u niewielkiej liczby pacjentów będących od wielu lat nosicielami wirusa HIV rozwinęła się pewna broń organizmu – produkcja szeroko neutralizujących przeciwciał zwanych bnAbs (ang. broadly neutralizing antibodies), które dzięki swojej specyficznej budowie są w stanie rozpoznać wiele szczepów wirusa. W wyniku połączenia trzech różnych szeroko neutralizujących przeciwciał bnAbs powstało wspomniane „superprzeciwciało”, które optymalizuje siłę i zakres działania, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo wykształcenia oporności przez wirusa.

Nauka wciąż idzie do przodu, jednak każdy z nas może włożyć swój mały wkład w walkę z wirusem HIV. Wystarczy działać zgodnie z modelem „unikaj – badaj się – informuj”. Jeśli sami nie narażamy się na niebezpieczne kontakty seksualne, a ponadto w przypadku ich wystąpienia podjęliśmy się przeprowadzenia testu, nie ograniczajmy tej potencjalnej ochrony tylko do siebie. Każdy z nas, szczególnie farmaceuta, osoba zaufania publicznego, ma prawo i obowiązek włączać się w podobne akcje i informować pacjentów o konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń i szerzeniu szeroko pojętej informacji dot. prewencji zakażeń.

Testy na HIV wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo wraz z kompetentnym poradnictwem w punktach konsultacyjno–diagnostycznych, które można znaleźć m.in. na stronie kampanii www.testnahiv.pl. Czasem wystarczy jedno zdanie więcej, a być może sprawimy, że ktoś postanowi zadbać o swoje zdrowie i życie. Miejmy czas rozmawiać…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Aptekarz z przypadku Aptekarz z przypadku

Geniusz komputerowy, międzynarodowy handlarz bronią, gangster, przemytnik oraz największy dostarczyc...

Zrobiło się miło Zrobiło się miło

Od kilku dni ciągle słyszę i widzę w mediach farmaceutów. Nagle wszyscy zainteresowali się tym co ro...

Antyjednoprocentowcy Antyjednoprocentowcy

Powiedzmy to bardzo wyraźnie: przedstawiciele sieci aptecznych celowo, bądź to manipulują treścią za...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz