REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Manifest na Dzień Chłopaka

30 września 2016 06:54

Nieważne czy ktoś uważa to święto za potrzebne lub nie – trzydziestego dnia września, cztery dni po święcie patronów farmacji (patronów – nie patronek, co w dzisiejszym tekście jest warte podkreślenia!) obchodzony jest Dzień Chłopaka. Możemy zatrzymać się oczywiście na samej semantyce, jednak wolałbym skupić się dziś na aspekcie męskości, o którym to święto – mniej lub bardziej – przypomina. Tak się bowiem składa, że sam jestem przedstawicielem płci brzydszej, jednak w świecie farmacji (aptecznej) zdaje się, że warto akcentować takie „męskie” aspekty jak przywołane święto, bowiem coś nas mało w tej aptecznej codzienności…

Nie ma co ukrywać, że większości z nas farmacja pojawiła się w głowie na poziomie liceum – lub nieco wcześniej, jednak wybór profilu zdawał się mieć tutaj kluczowe znaczenie. Nagle, po beztroskich latach w podstawówce (i gimnazjum), gdzie stosunek płci nie rzucał się w oczy, okazywało się, że tylko przy klasach biol-chem grupki uczniów są wyraźnie sfeminizowane. Dopuszczalne były dwa modele koegzystencji: w pierwszym z nich osobnicy płci męskiej tworzyli grupkę outsiderów, podczas gdy żeński wianuszek stanowił pozostałą część klasy, zdarzały się jednak przypadki, w których klasa dzieliła się na kilka mniejszych grupek w składzie rodzynek plus parę dziewczyn do składu. W tym ostatnim modelu trudniej było zachować swoją indywidualność, gdy na piedestale wciąż pojawiały się „dziewczęce tematy”. Odwrotny trend ujawniał się w kontaktach z nauczycielami – tych paru nieszczęśników chyba rzucało się w oczy na tle tłumu dziewczyn, toteż wiedza niezbędna do wniesienia na studia została gruntownie sprawdzona…

Uczelnia okazała się być powtórką z rozrywki. Na 150 studentów farmacji na poziomie jednego roku liczba studentów vs liczba studentek plasowała się na poziomie 25:125. Dla kawalerów była to dość dobra informacja, dla zdesperowanych panien troszkę mniej optymistyczna. Prowadzący zdawali się w ogóle nie zauważać różnicy płci, zwracając się przeważnie w formie niemęskoosobowej (uwielbiałem zawsze to stwierdzenie – jest takie… bezpłciowe). Z przedmiotu na przedmiot uświadamiano nas, jak to kolejni mężczyźni wnosili swój niebywały wkład w rozwój nauk farmaceutycznych (żadna sala ani kolegium nie nosiło imienia kobiety, o ile się nie mylę), i mimo iż w głowie utkwiły mi tylko dwie przedstawicielki farmacji jako wzoru do naśladowania (chodzi oczywiście o siostry Filipinę i Konstancję Studzińskie), to pierwszy kontakt zawodowy z apteką pod postacią praktyk wakacyjnych w aptece jakoś nie spotykał się z potwierdzeniem tego w realiach codzienności. Wszędzie były… kobiety! Apteka szpitalna kompletnie przerosła moje marzenia o farmaceutycznym równouprawnieniu, bowiem niestety nie miałem przyjemności spotkać ani jednego osobnika płci brzydszej.

REKLAMA

Muszę przyznać, że w typowych aptekach ogólnodostępnych sytuacja przypomina mi raczej rozkład sił z czasów uczelni. A sposób postrzegania owych rodzynków rodem z podstawówki – osoby z zewnątrz (wcześniej kadra nauczycielska a teraz pacjenci) odławiają z tłumu farmaceutek, ale wewnątrz personelu nie da się nie czuć sfeminizowanej atmosfery 🙂 Praca w większości z kobietami ma wiele zalet – uczymy się postrzegać pewne rzeczy bardziej podmiotowo niż przedmiotowo, używać eufemizmów by pacjenci czuli się swobodnie podczas rozmowy, darzyć spotykane osoby większą empatią. Dla pracodawców na pewno sporym atutem jest brak zagrożenia ciążą i skutkującą przerwą w pracy (choć urlopy macierzyńskie cieszą się coraz większą popularnością!). Mam jednak wrażenie, że nie przez przypadek tak znaczącą część farmaceutycznego gremium stanowią panie.

REKLAMA

W społecznym odczuciu mężczyźni posiadają bowiem profesjonalną wiedzę i przygotowanie do wykonywanych obowiązków, jednak to kobiety słyną z „ludzkiego” podejścia i skutecznego kontaktu pozawerbalnego. Choć w aptece obie te składowe powinny się nawzajem uzupełniać, myślę że pragmatyczni farmaceuci (jeśli oczywiście nie otrzymali empatii jako daru od Stwórcy) powinni skorzystać z niebywałej okazji do podszkolenia się z owych umiejętności u koleżanek po fachu.

Żeby zakończyć jednak bardziej po męsku – bądź co bądź tekst miał być manifestem mężczyzn a nie laudacją kobiet – jedna prośba: kobiety, dajcie nam czasem w tej aptece być facetami. Nie bądźcie zawsze takie zaradne, poproście o pomoc, a przede wszystkim chwalcie – przebywać wśród rzeszy kobiet dzień w dzień może być oczywiście cudownym uczuciem, ale bywa stresujące. Wasz wzrok ma za zadanie nie tylko przyciągać spojrzenie, ale też niejednokrotnie oceniać i zbierać tyle informacji, ile tylko się da, dlatego spójrzcie na nas choć jutro pobłażliwiej, miejmy jakąś taryfę ulgową chociaż w Dzień Chłopaka 🙂

Cogaiseoir

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Obiektywne dobro pacjenta Obiektywne dobro pacjenta

Czy klauzula sumienia dla farmaceutów jest zgodna czy sprzeczna z etyką zawodową aptekarzy? Jak te k...

Bo leczy nie lek, a nazwa Bo leczy nie lek, a nazwa

„Poproszę Polocard, Acard mi nie pomoże”, „Nie ma Nurofenu femina? Proszę koniecznie na jutro zamówi...

Składki Składki

Chciałbym wiedzieć na co idą moje składki, które płacę co miesiąc Izbie Aptekarskiej? Albo inaczej… ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz