REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości

7 września 2018 10:14

Zachwycona filmem o Marii Skłodowskiej-Curie z Karoliną Gruszką w roli tytułowej, sięgnęłam po książkę Magdaleny Niedźwiedzkiej pt. „Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości”, wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2017. Opowiada ona o życiu i pracy dwukrotnej noblistki…

Maria Skłodowska walczyła z konwenansami, zdawała sobie sprawę że w jej otoczeniu nie szanuje się kobiet, które rywalizują z mężczyznami.

Książka napisana przez Magdalenę Niedźwiedzką opowiada o życiu i pracy dwukrotnej noblistki. Akcja powieści obejmuje lata 1911–1913; wcześniejsze losy wielkiej uczonej (życie w Warszawie pod zaborami, wyjazd do Francji na studia, pierwszą nieszczęśliwą miłość) poznajemy z retrospekcji. Autorka skupiła się przede wszystkim na romansie Marii z Paulem Langevinem, z którym uczona związała się po śmierci swojego męża, Piotra Curie. Niestety wątek romansu z Paulem Langevinem dominuje, wiele fragmentów dotyczy szczegółów relacji między Langevinem i jego zazdrosną żoną.

Ciekawy jest wątek znajomości noblistki z Albertem Einsteinem i opowiedziana w ostatnim rozdziale historia szalonej eskapady po Jeziorze Genewskim, którą wspólnie odbyli, a do której Einstein przyznał się dopiero po śmierci Skłodowskiej-Curie, dotrzymując danej przyjaciółce obietnicy, że za życia Marii nikt się o tej przygodzie nie dowie.

REKLAMA

Wzruszające są fragmenty dotyczące młodzieńczych marzeń Marii, by wyrwać się na studia do Paryża, a potem z dyplomem prestiżowej uczelni wrócić do Warszawy i nauczać młodzież, otwierać młodym oczy na niesprawiedliwość społeczną, zaszczepiać miłość do nauki, by potem wychowankowie trafili jej śladem na Sorbonę i służyli ojczyźnie swoją wiedzą i wykształceniem.

REKLAMA

Z innych fragmentów poznajemy skomplikowany charakter Marii, jej niespokojną duszę. Niczemu nie byłą w stanie oddać się całkowicie przez dłuższy czas. Czytała kilka książek na raz, bo jedna szybko jej się nudziła, nadmiar teorii ją nużył. Kochała eksperymenty, uczenie się, wyzwania. Nie chciała być po prostu doskonale wykształconą guwernantką. Na pytanie, którą z nauk kocha bardziej, fizykę czy chemię, odpowiadała, że ma pojemne serce.

Maria Skłodowska walczyła z konwenansami, zdawała sobie sprawę że w jej otoczeniu nie szanuje się kobiet, które rywalizują z mężczyznami. W czasie studiów była w trudnej sytuacji materialnej, nie mogła liczyć na wsparcie rodziny i być może przerwała by edukację na Sorbonie, gdyby nie otrzymała stypendium Aleksandrowiczów (stypendium w wysokości sześciuset rubli umożliwiło kontynuację licencjatu z matematyki). Było to stypendium dla wybitnie uzdolnionych Polaków, studiujących za granicą, przyznane Marii Skłodowskiej dzięki Jadwidze Dydyńskiej, która zgłosiła kandydaturę Marii.

By się utrzymać w Paryżu, przyszła noblistka w okresie studiów zarabiała, pracując nad zleceniem Societe d’Encouragement pour l’Industrie Nationale w laboratorium profesora Lippmana na Sorbonie. Narzekała na warunki w laboratorium, w którym brakowało miejsca na porządną analizę, nie miała nawet gdzie segregować probówek. Szukając odpowiedniego laboratorium poznała Piotra Curie, młodego profesora Sorbony.

Nie wiem, na ile przytoczona w książce pierwsza rozmowa Marii i Piotra jest prawdziwa, ale całkiem możliwe, że para uczonych zaczęła swoja znajomość na pierwszej (zaaranżowanej) randce od dyskusji na temat właściwości magnetycznych różnych stali, a profesor Curie popisywał się przed doktorantką swoją znajomością z lordem Kelvinem… Nawet jeśli dialog zaistniał dopiero w głowie autorki książki, to brzmi tak uroczo i wiarygodnie, że warto go przeczytać.

REKLAMA

Moim zdaniem najmocniejszą stroną powieści Magdaleny Niedźwiedzkiej jest właśnie stworzenie odpowiedniego nastroju, oddanie emocji bohaterów, oddanie klimatu epoki, nakreślenie historycznego tła. Podobnie jak w filmie z 2017 roku, tak i w wersji z biografii książkowej Maria Skłodowska-Curie nie jest posągową damą z czarno-białego portretu, który pamiętam z pracowni fizyko-chemicznej w podstawówce, ale nieprzeciętną kobietą, której zdarzyło się iść za głosem serca wbrew konwenansom. Polecam książkę pt. „Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości” ku pokrzepieniu serc w długie jesienne wieczory.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Oto idzie młodość Oto idzie młodość

„Przypadek Alicji” to opowieść o studentce farmacji z Krakowa, która zachodzi w niechcianą ciążę. St...

(Nie)śmiertelny Tylenol (Nie)śmiertelny Tylenol

Atak serca wywołany wadą wrodzoną i udar mózgu – takie przyczyny zgonu stwierdzono u dwóch pierwszyc...

Res pharmaceuticae Res pharmaceuticae

W tym roku otwarto nową wystawę stałą Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej, Oddział M...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz