REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Maria Skłodowska-Curie

8 kwietnia 2017 11:59

Czytając komentarze o filmie mam wrażenie, że część odbiorców zarzuca twórcom pokazanie prawdy o życiu prywatnym Marii Skłodowskiej-Curie, tak jakby życie noblistki składało się tylko z pracy naukowej. A przecież będąc jednym z najgenialniejszych umysłów swej epoki, mając niezależną, silną osobowość, była jednocześnie niezwykle wrażliwym człowiekiem, którym targały różne namiętności.

Życie noblistki nie ograniczało się wyłącznie do pracy naukowej

Karolina Gruszka, jak zawsze pełna uroku, zagrała Marię Skłodowską-Curie w filmie koprodukcji francusko-niemiecko-polsko-belgijskiej w reżyserii Marie Noëlle z 2016 roku (polski tytuł „Maria Skłodowska-Curie”, oryginalny „Marie Curie”). Zakładam, że przeciętnie znajomość biografii Marii Skłodowskiej oscyluje wokół podstawowych informacji: urodziła się w Warszawie, studiowała w Paryżu, wyszła za mąż za fizyka Pierre’a Curie, z którym wspólnie otrzymała w 1903 roku Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości odkrytym przez profesora Henri Becquerel’a, trzeciego laureata Nagrody w tymże roku; w 1911 roku otrzymała drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii, za wydzielenie czystego radu i uzyskanie radu w postaci krystalicznej; była profesorem na Sorbonie, zmarła na skutek choroby popromiennej, spoczywa w paryskim Panteonie.

Film francuskiej reżyser opowiada o latach 1903-1911, czyli od momentu otrzymania pierwszej Nagrody Nobla do przyjęcia drugiego medalu Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie. Jednak scenariusz dotyczy nie tylko działalności naukowej, ale też życia prywatnego noblistki. Rozmowy z mężem o wyjeździe do Sztokholmu po odbiór nagrody Maria prowadzi, karmiąc piersią niemowlę – urodzoną w 1904 drugą córkę, Ewę (ostatecznie odczyt z okazji otrzymania Nagrody Nobla małżeństwo Curie wygłosiło dopiero podczas podróży w 1905 roku, jako że wcześniej byli zbyt zajęci pracą naukową, Maria była w ciąży, poza tym… oboje stronili od publicznych wystąpień). Rodzina Curie jest pokazana w filmie jako pełna miłości i ciepła, Maria jako czuła matka, Pierre jako troskliwy ojciec. Razem pracują, wspólnie wychowują córki, okazują sobie przywiązanie i szacunek. Są szczęśliwi. Nie przeszkadzają im trudne warunki do pracy laboratoryjnej, badania nad wyizolowaniem radu prowadzą w drewnianej szopie z przeciekającym dachem. Wspólnie podejmują pierwsze próby zastosowania promieniotwórczych pierwiastków do leczenia nowotworów.

Niestety, rodzinne szczęście nie trwa długo i w jednej chwili życie Marii ulega zmianie… Pomimo nieszczęścia, które ją spotkało, Maria nie poddaje się. Decyduje się zostać we Francji, by umożliwić córkom lepszy start w przyszłość. Dba o edukację dziewczynek – niezadowolona z systemu szkolnictwa, opartego na zapamiętywaniu teorii, uczy je empirycznego zdobywania wiedzy, czuwa nad ich wszechstronnym rozwojem intelektualnym i fizycznym. Intensywnie pracuje nad wyizolowaniem radu, łącząc pracę badawczą z wychowywaniem dwójki małych dzieci. Musi walczyć o swoje miejsce w mizoginistycznym środowisku naukowym. W 1909 roku zostaje pierwszą kobietą profesorem na Uniwersytecie w Paryżu. Marzy, by zajęcia nie były tylko teoretyczne, ale obejmowały praktykę laboratoryjną i osiąga swój cel – w późniejszych latach kieruje Instytutem Radowym, pracownią stworzoną dla niej przez Instytut Pasteura i Uniwersytet Paryski. Pomimo sukcesu – wyizolowania radu – nie zostaje przyjęta do Francuskiej Akademii Nauk, na skutek nastrojów ksenofobicznych i szowinistycznych – wytykano jej obce pochodzenie, posądzano, że ma żydowskie korzenie. Została doceniona w środowisku międzynarodowym – otrzymała drugą Nagrodę Nobla – pomimo prasowej nagonki, w której zarzucano jej niemoralne postępowanie.

Imponujący jest fakt, że w późniejszych latach obie córki Marii Curie odniosły sukces i pomagały innym: Irena otrzymała Nagrodę Nobla za odkrycie sztucznej promieniotwórczości, Ewa była pisarką, dziennikarką, pianistką, angażowała się w pracę UNICEF’u.

Czytając komentarze o filmie w Internecie, mam wrażenie, że część odbiorców zarzuca twórcom pokazanie prawdy o życiu prywatnym Marii Skłodowskiej-Curie, tak jakby życie noblistki składało się tylko z pracy naukowej. Jesteśmy przyzwyczajeni do hagiograficznego traktowania bohaterów narodowych i tworzenia banalnych laurek na ich temat. A przecież Maria Skłodowska-Curie, będąc jednym z najgenialniejszych umysłów swej epoki, mając niezależną, silną osobowość, była jednocześnie niezwykle wrażliwym człowiekiem, którym targały różne namiętności.

Mogę się zgodzić z zarzutami, że tempo filmu jest wolne, melancholijne, co może niektórym przeszkadzać. Pewnie, gdyby za kamerą stali Amerykanie, sposób narracji byłby szybszy, a przekaz mocniejszy (w stylu „Stowarzyszenia umarłych poetów” czy „Pięknego umysłu”), ale film reprezentuje kino europejskie. Mocną stroną filmu są zdjęcia, nastrojowa muzyka, piękne kostiumy, oddanie „ducha epoki” – choćby dlatego film warto obejrzeć i wyrobić sobie o nim własne zdanie.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jaki lek dla wegetarianina? Jaki lek dla wegetarianina?

Z zasady wegetarianie nie jedzą mięsa, ryb ani owoców morza, czasem także innych produktów, na przy...

Zrobiło się miło Zrobiło się miło

Od kilku dni ciągle słyszę i widzę w mediach farmaceutów. Nagle wszyscy zainteresowali się tym co ro...

Rekomendacje off-label dla farmaceutów? Stanowisko Ministerstwa Zdrowia Rekomendacje off-label dla farmaceutów? Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Pyrantelum dla dziecka poniżej 2 lat? Diklofenak dla kobiety ciężarnej? Wiedza z zakresu farmakotera...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz