REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Martwe prawa

17 stycznia 2017 09:26

Martwe prawo to takie, którego nikt nie respektuje, a za jego łamanie nie grozi żadna kara. Niestety w obszarze farmacji takich przepisów jest mnóstwo a kolejne wchodzą w życie z prędkością światła. Między innymi dlatego w naszej branży jest tyle patologii i przyzwolenie na łamanie prawa.

Postępowanie prowadzone przez policję i prokuraturę potwierdziło fakt fałszowania recept przez właścicielkę apteki w Chełmży (fot. Shutterstock)

Może to nie do końca jest tak, że za łamanie prawa farmaceutycznego czy innych przepisów, które regulują funkcjonowaniem aptek, nie grożą żadne konsekwencje. Są rzeczy, za które można pójść do więzienia – np. sprzedaż przeterminowanych leków. Są też takie, za które trzeba zapłacić sporą grzywnę. Nie oszukujmy się jednak – Inspekcja Farmaceutyczna, która powinna pilnować przestrzegania takich przepisów jest niewydolna i nieudolna. A w dodatku ślepa. Przeciętny aptekarz tak naprawdę boi się tylko kontroli NFZ-u i zakwestionowania recept, za które będzie musiał oddać refundację. To potrafi być dotkliwe. Nadzór Farmaceutyczny co najwyżej pogrozi palcem za bałagan w papierach i na półkach.

Aptekarze już dawno wyleczyli się ze strachu przed Inspekcją. Teraz to Inspektorzy boją się aptekarzy – czego dowodem są niedawne publikacje w Gazecie Prawnej. Trudno się dziwić, że w WIF-ach są braki kadrowe. Nie dość, że wynagrodzenie jest mizerne, to ryzyko zawodowe i osobiste jest ogromne. To nie jest wygodna posadka na budżetówce. Inspektorzy coraz częściej ryzykują własnymi pieniędzmi, jeśli natrafią na „grubszą sprawę” i po sądach zaczną ich ciągać prawnicy „mafii lekowej”. Efekt tego jest taki, że Inspektorzy nie chodzą tam gdzie powinni, bo się po prostu boją. Kontrolują więc małe apteki, czepiają się ułożenia pudełek na półkach i innych drobnostek, za które mogą jedynie wydać upomnienie.

REKLAMA

Ostatnio głośno też było o karach dla aptekarzy, którzy będą wydawali leki z pseudoefedryną, kodeiną i dekstrometorfanem wbrew nowemu rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Ma za to grozić nawet 500 000 zł kary. Serio? Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby jakikolwiek WIF wydał taką decyzję, w sytuacji gdy farmaceuta faktycznie wyda pacjentowi więcej pseudoefedryny niż przewidują przepisy. To byłoby śmieszne. Owszem – jeśli ktoś hurtowo sprzedaje producentom narkotyków kilkaset opakowań jakiejś pseudoefedryny to taka kara się należy. W końcu szkodliwość społeczna czynu jest spora. Ale żeby straszyć taką karą aptekarzy działających legalnie, po to żeby gorączkowo przeliczali dawki w pudełkach? To nie jest martwe prawo. To jest głupie prawo.

REKLAMA

Zresztą jak pewien dziennikarz słusznie zauważył – takie przepisy wcale nie ograniczą problemu odurzania się przez młodzież lekami ze wspomnianymi substancjami. To czego nie kupią w jednej aptece, to kupią w kilku. W końcu tyle się ostatnio aptek narobiło, że idąc jedną ulicą można kupić kilka opakowań Acodinu – w każdej aptece po jednym. Zresztą od półtora roku już obowiązuje przepis zakazujący sprzedawania tych substancji nieletnim. Czy coś się zmieniło? Co grozi farmaceucie, który sprzeda Acodin 16-latkowi? Który Inspektor go na tym przyłapie?

Z politowaniem patrzę na rządzących, którzy próbują regulować rynek apteczny prowadzając nowe przepisy. Wychodzą z założenia, że dotychczasowe nie działają więc trzeba dokładać nowe. Problem jednak nie polega na niedziałających przepisach, ale braku ich egzekwowania. Bo jeśli technik może sam pracować w niedzielę na dyżurze a w Inspekcji Farmaceutycznej nikt nie pełni dyżuru, żeby taką aptekę w trybie doraźnym zamknąć – to jak możemy mówić o kontroli rynku? Czy Policja też ma wolne w nocy i w niedziele? Dokładanie nowych przepisów tylko zmniejsza szansę na ich egzekwowanie. To nie prawo trzeba zmieniać, tylko Nadzór Farmaceutycznym. Trzeba podnieść uposażenia inspektorom, zapewnić im ochronę prawną i zasilić kadry WIF i GIF. Inaczej dalej będziemy tworzyć martwe prawa.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

E-recepta: miało być świetnie, a wyszło jak zwykle? E-recepta: miało być świetnie, a wyszło jak zwykle?

Czytając ostatnie doniesienia medialne na temat e-recepty odnoszę wrażenie, że system ten, w obecnie...

Koła sprzedaży w opiece farmaceutycznej, czyli jak klient staje się pacjentem Koła sprzedaży w opiece farmaceutycznej, czyli jak klient staje się pacjentem

Koła sprzedaży to narzędzie znane już od wielu lat również w naszym kraju, często stosowane nieświad...

Post Nasal Drip Syndrome, czyli… Post Nasal Drip Syndrome, czyli…

PNDS to inaczej „zespół przewlekłego spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła”, czasami określ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz