REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Masz zamiennik i milcz pacjencie

31 maja 2016 07:32

Jedną z praktyk aptek sieciowych, która budzi ogromne kontrowersje w środowisku farmaceutów, jest zarzucanie pacjenta tańszymi odpowiednikami. Tanie apteki nawet nie pytają człowieka z receptą czy chce zamienić leki – po prostu od razu dostaje te najtańsze. Biada temu, który próbuje się temu opierać…

Takie zachowanie jest nieuczciwe wobec pacjenta i niezgodne z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z ustawą refundacyjną osoba realizująca receptę ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku z recepty. W aptekach sieciowych tego obowiązku się nie respektuje, bo pacjent bez jakiejkolwiek informacji lub pytania od razu dostaje tańszy odpowiednik. Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyn jest kilka – wszystkie wiążą się z korzyścią dla apteki. Po pierwsze wydawanie tańszych odpowiedników jest elementem kreowania „taniości” apteki sieciowej. I to do tego stopnia, że nawet leki refundowane jakimś cudem są w takich aptekach tańsze niż w innych. Widziałem paragony! Często pacjentowi zamieniany jest lek z refundowanego na nierefundowany sprzedawany poniżej ceny zakupu (np. za 1 zł). Po drugie aptece bardziej opłaca się obracać tanimi generykami niż drogimi oryginałami. Na obu zarobek jest taki sam, bo marża liczona jest od limitu – a on w danej grupie limitowej (czyli dla wszystkich odpowiedników) jest taki sam. Bardziej kalkuluje się więc zarobić 2 zł na leku, który kosztuje 15 zł niż na takim, który kosztuje 30 zł. Zmniejsza to też wartość magazynu, co ułatwia płatności i poprawia rentowność.

REKLAMA

A co na to pacjent? Wyobraźmy sobie starszą osobę, która za namową sąsiadki poszła do „taniej” apteki, niż jak zwykle do swoje „osiedlówki”. Miła farmaceutka bierze od niej receptę i zaczyna szykować leki. W miarę jak na ladzie pojawiają się kolejne opakowania, starsza kobieta robi coraz większe oczy. W końcu mówi: „Ale to przecież nie są moje leki. Czy takie są na recepcie? Czy lekarz coś zmienił?”. Jak brzmi odpowiedź farmaceutki na takie pytania? Najczęściej w takich sytuacjach odwraca się uwagę pacjentki od zamiany leków, bagatelizując sprawę: „To tańsze odpowiedniki, te same leki ale pod innymi nazwami” albo „Proszę się nie przejmować. To te same leki, ale pod innymi nazwami i tańsze”.

REKLAMA

I trudno przyczepić się do tych odpowiedzi. Są prawdziwe. Tyle, że stawiają pacjentkę pod ścianą, nie dając jej możliwości do protestu. A jeśli już starsza kobieta zaprotestuje i powie, że chce leki z recepty, które do tej pory brała, pracownik sieciówki zrobi wszystko, żeby ją od tej decyzji odwieść: „Niestety tych leków teraz nie mamy. Będzie Pani musiała czekać do jutra” albo „Ale za swoje stare leki będzie musiała Pani zapłacić 50 zł więcej i będą dopiero jutro. Nie szkoda Pani czasu i pieniędzy?”.

W większości przypadku pacjentka się poddaje. Emerytowi trudno podjąć decyzję, która będzie oznaczała wydanie większej ilości pieniędzy lub zmusi go do ponownego wyjścia do apteki – takie osoby na ogół mają problemy z poruszaniem. I pacjentka dostaje tańsze generyki. Czy kiedy ktoś z sąsiadów zapyta ją czy ta nowa apteka jest rzeczywiście taka tania jak mówią, to zaprzeczy? Oczywiście, że nie. Czy będzie potrafiła wyjaśnić, że wydano jej tańsze odpowiedniki leków, które brała wcześniej? Prawdopodobni nie. I tak sieciówka będzie umacniała swoja pozycję na rynku.

Pacjent ma prawo do podjęcia decyzji! Nie wolno mu narzucać zakupu tańszych odpowiedników. Tak mówi prawo. Tak mówi rozsądek i nakazuje szacunek. Nie można starszych ludzi uszczęśliwiać na siłę, tak naprawdę realizując zalecenia koordynatora sieci, który dba wyłącznie o rentowność placówki. Nie można manipulować pacjentem tylko po to, żeby wcisnąć mu lek bardziej korzystny dla apteki.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dom zbrodni Dom zbrodni

Czytelnikom „Domu zbrodni” może nasuwać się pytanie, skąd taka szczegółowa znajomość trucizn u Agaty...

Przegląd lekowy [cz. 3] Przegląd lekowy [cz. 3]

O konsultacje w kwestii leków poprosiła p. Agata. Ma 40 lat, pracuje w dziale księgowości w średniej...

Oto 5 najdroższych leków świata! Oto 5 najdroższych leków świata!

Najwyższe ceny najczęściej osiągają leki stosowane w leczeniu chorób rzadkich, tzw. leki sieroce. Ic...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz