REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Matka Ziemia z odsieczą

8 lutego 2019 10:15

Wyniki badaczy z Swansea University Medical School pokazują, że warto badać folklor i tradycyjne leki w poszukiwaniu nowych antybiotyków. Naukowcy, historycy i archeolodzy mogą wnieść coś do tego zadania. Wydaje się, że część odpowiedzi na ten bardzo nowoczesny problem może leżeć w mądrości przeszłości.

Badacze z Londynu otrzymali 75 milionów funtów na pracę nad nową koncepcją walki z rakiem (fot. Shutterstock)
Poszukiwanie nowych źródeł m.in. antybiotyków w medycynie ludowej, czerpiącej bezpośrednio z natury przyniosło już niejedno wielkie odkrycie (fot. Shutterstock)

Światowa Organizacja Zdrowia opisuje problem superbakterii jako jedno z największych zagrożeń dla globalnego zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju. Wspomniany ostatnio raport WHO (czytaj więcej: Niby XXI wiek) jednoznacznie podkreśla aktualność tych obaw. I wydawać by się mogło, że teraz ośrodki R&D powinny rzucić wszystko i skupić się na opracowywaniu nowych antybiotyków. Tylko jak się okazuje, efektywniej jest iść trochę pogrzebać w ziemi…

Ostatnie zdanie było wypowiedziane z przymrużeniem oka, bowiem ani myślę minimalizować rolę i zasługi etnofarmakologii. Nikomu nie trzeba chyba przedstawiać przypadku sirolimusu, zwanego również rapamycyną, organicznego związku chemicznego, leku immunosupresyjnego mającego zastosowanie w transplantologii. Jest to antybiotyk makrolidowy, po raz pierwszy wyizolowany w 1975 roku z bakterii Streptomyces hygroscopicus, pochodzących z próbki ziemi pobranej na Wyspie Wielkanocnej, która w językach polinezyjskich znana jest jako Rapa Nui  – stąd nazwa leku. Takich historii farmacja zna więcej. Poszukiwanie nowych źródeł m.in. antybiotyków w medycynie ludowej, czerpiącej bezpośrednio z natury przyniosło już niejedno wielkie odkrycie.

REKLAMA

Ostatnio głośno zrobiło się za sprawą szczepu bakterii, który naukowcy wyizolowali z próbki gleby z terenów Irlandii Północnej. Nieznany dotąd szczep bakterii odkrył międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez badaczy ze Swansea University Medical School. Analizowana gleba pochodzi z obszaru Fermanagh w Irlandii Północnej, znanego jako Highlands Boho. Jest to obszar alkalicznych użytków zielonych, a gleba  znana jest tu ze swoich właściwości leczniczych od wieków. Jeden z naukowców, dr Gerry Quinn, były mieszkaniec Boho w hrabstwie Fermanagh, od wielu lat był świadomy uzdrawiającej tradycji tego obszaru. Przyjmowało się bowiem, że niewielka ilość ziemi była owijana w bawełniany materiał i służyła do leczenia wielu dolegliwości, w tym infekcji zębów, gardła i szyi.

REKLAMA

Na podstawie badań nowego szczepu nazwanego Streptomyces sp. Myrophorea stwierdzono mi.n., że zahamował wzrost czterech z sześciu najważniejszych patogenów wielolekoopornych zidentyfikowanych przez WHO, w tym oporne na wankomycynę Enterococcus faecium (VRE), oporny na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella pneumoniae i odporne na karbenepenemy Acinetobacter Baumanie. Ponadto, w badanich zahamował zarówno bakterie Gram dodatnie, jak i Gram ujemne, które różnią się budową ściany komórkowej –  zazwyczaj bakterie G(-) są bardziej odporne na antybiotyki. Nie jest jeszcze jasne, który składnik nowego szczepu zapobiega rozwojowi patogenów, ale zespół już to bada. Obecnie badacze skoncentrują się na oczyszczeniu i identyfikacji tych antybiotyków.

Wyniki badaczy z Swansea University Medical School pokazują, że warto badać folklor i tradycyjne leki w poszukiwaniu nowych antybiotyków. Naukowcy, historycy i archeolodzy mogą wnieść coś do tego zadania. Wydaje się, że część odpowiedzi na ten bardzo nowoczesny problem może leżeć w mądrości przeszłości.

W brytyjskiej prasie fachowej nierzadko można przeczytać o całych zespołach badawczych, którzy porzucają swoje nowoczesne laboratoria i udają się w karkołomne misje w otchłań amazońskiej puszczy, by wraz z lokalnymi przewodnikami i tłumaczami miejscowych dialektów odkryć tajemnice tamtejszych plemion i w naukowy sposób podejść do cud tamtejszej medycyny, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wszak historia rapamycyny czy właśnie opisanego nowego cudownego przypadku z Zielonej Wyspy pokazuje, że warto czerpać ze źródeł. Matka Ziemia daje nam broń, chciejmy z niej skorzystać.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja WUM popiera polski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego Farmacja WUM popiera polski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej trafił list dziekana wydziału farmaceutycznego Warszawskiego U...

Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł

Nie 100 000 zł, a 10 000 zł miałoby grozić aptece, za niestosowanie się do wymogów Dyrektywy Fałszyw...

BCC ocenia Ministerstwo Zdrowia i jego działania BCC ocenia Ministerstwo Zdrowia i jego działania

30 czerwca odbyło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ministrowie podsumowali działani...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz