REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Medications and Mothers’ Milk 2017

12 maja 2017 09:44

Kobiety karmiące piersią są w grupie pacjentów trudnych. Z powodu zbyt krótkich, niepełnych, często nieaktualnych kursów na studiach i szkoleniach, wiedza personelu medycznego wciąż wydaje się być zbyt mała, aby dobierać skuteczne terapie przy zachowaniu bezpieczeństwa karmionego mlekiem matki dziecka. Wzrastająca świadomość społeczna i edukacja kobiet sprawia, że przy wyłącznym karmieniu piersią pozostaje coraz więcej pań, a co za tym idzie – zwiększa się grupa pacjentów wymagająca naszej specjalnej uwagi.

Jest to z pewnością jedna z najlepiej napisanych książek szkoleniowych.

Wbrew powszechnej opinii, którą da się nadal słyszeć w wielu środowiskach medycznych, matka karmiąca chorująca na choroby przewlekłe lub w sytuacji zagrożenia zdrowia nie musi wybierać między karmieniem piersią a przyjmowaniem leków. Wiele niezależnych centrów badawczych zajmuje się określaniem bezpieczeństwa danych farmakoterapii podczas laktacji, publikując co roku wyniki analiz. Autorytetem w tej dziedzinie jest dr. Thomas Hale – lekarz, farmakolog kliniczny i założyciel InfantRisk Center, który od 25 lat bada wpływ leków na laktację.

W tym roku pojawiła się uaktualniona edycja jednego z najlepszych kompendiów wiedzy o farmakoterapiach podczas karmienia piersią. Dr Hale wraz z dr. Hilary Rowe (farmaceuta kliniczny) napisali obszerną pozycję opisującą najnowsze oraz najczęściej stosowane leki i ocenili ryzyko ich stosowania podczas laktacji, przyjmując ustalone wcześniej kategorie bezpieczeństwa (L1-L5, gdzie L1 to leki kompatybilne z karmieniem piersią, a L5 to niebezpieczne dla dziecka). Książka przeznaczona jest dla personelu medycznego.

REKLAMA

Zawartość podzielona jest na dwie części. Pierwsza opisuje krótko podstawy laktacji oraz zasady doboru leków u kobiet karmiących, zwracając uwagę na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa farmakoterapii. Pokazany jest dokładny sposób określania kategorii bezpieczeństwa laktacyjnego dla danego leku, z uwzględnieniem wyliczeń dawki przechodzącej do mleka, stosunku M/O, danych farmakokinetycznych oraz wyników badań nad składem mleka kobiecego. Opis jest przejrzysty i logicznie ułożony, nie pozostawia czytelnikowi miejsca na zwątpienie co do jakości czy rzetelności danych. Dział jest napisany tak przystępnym językiem i w tak treściwy sposób, że nie posiadając specjalistycznego przeszkolenia z zakresu farmakokinetyki, farmakologii, pediatrii czy neonatologii czytelnik z łatwością zrozumie podstawy laktacji i sposób doboru bezpiecznej farmakoterapii.

REKLAMA

Druga część zawiera ponad 1000 szczegółowych monografii substancji leczniczych. Każda z nich zawiera:

DRUG NAME – nazwę chemiczną leku wraz ze stosowanymi w USA nazwami handlowymi preparatów,
CATEGORY – kategorię bezpieczeństwa laktacyjnego,
ADULT CONCERNS – opis najczęściej występujących działań niepożądanych u dorosłych,
PEDIATRIC CONCERNS – opis najczęściej występujących, opisanych w dostępnej literaturze, określonych na podstawie badań własnych oraz badań retrospektywnych wśród matek karmiących, skutków ubocznych u dziecka,
INFANT MONITORING – porady dla klinicystów dotyczące możliwego działania leku na karmione dziecko; opisane parametry mają pomóc w edukacji pacjentki w zakresie farmakoterapii,
RID (Relative Infant Dose) – obliczoną część dawki przyjętego przez matkę leku jaka zostanie przekazana dziecku z mlekiem
ADULT DOSAGE – dawkowanie u dorosłych
ALTERNATIVES – alternatywne substancje chemiczne o zbliżonym działaniu, nie zawsze jednak stosowane w tej samej chorobie,
• Parametry farmakokinetyczne, jak T1/2, Vd, Tmax, MW, M/P (M/O), PB (protein binding), ORAL (biodostępność po podaniu doustnym), pKa.

Jest to z pewnością jedna z najlepiej napisanych książek szkoleniowych. Dzięki wyczerpującym informacjom w monografiach, zwłaszcza podanym parametrom farmakokinetycznym, można szybko samodzielnie ocenić bezpieczeństwo danego leku, a mając podane alternatywy – wybrać najlepszą opcję dla pacjenta. Nie trzeba już przeszukiwać ulotek, często nie uwzględniających badań bezpieczeństwa dla karmienia piersią czy internetu, gdzie łatwo trafić na niewiarygodne źródła. W jednym miejscu zebrane są wszystkie aktualne informacje, które umożliwią udzielenie fachowej porady matce karmiącej i dobranie najbezpieczniejszej dla dziecka farmakoterapii. Książka w wersji anglojęzycznej, w wydaniu papierowym lub na czytniki.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

6 leków, które pomagają wygrywać olimpiady… 6 leków, które pomagają wygrywać olimpiady…

Igrzyska olimpijskie to wiele emocji związanych z osiągnięciami sportowymi, ale też wielkie skandale...

Obronić farmację przed farmaceutami Obronić farmację przed farmaceutami

Pewnie włożę tym wpisem kij w mrowisko, ale ktoś musi w końcu powiedzieć jak jest. A jest tak, że za...

Towar zapomniany Towar zapomniany

Leży gdzieś samotny, zakurzony, niechciany. Wepchnięty między puste opakowania po szpatułkach laryng...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz