REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Medicus

30 czerwca 2017 10:09

Film „Medicus” (2013, reżyseria Philipp Stölzl, oryg. „Physician”, na podstawie powieści Noaha Gordona) w warstwie fabularnej można streścić następująco: w XI-wiecznej Anglii osierocony chłopiec, Rob Cole, zostaje przygarnięty przez wędrownego cyrulika. Wkrótce Rob zostaje pomocnikiem medyka, a po kilku latach zaczyna marzyć o pogłębieniu wiedzy medycznej i byciu lekarzem….

Okładka płyty z filmem "Medicus"

Kiedy Rob dowiaduje się, że w Persji lekarz Ibn Sina prowadzi szkołę medyczną, decyduje się na karkołomną wyprawę po wykształcenie. Jednak w Isfahanie, do którego dociera Rob, w świecie walczących ze sobą religii i kultur (chrześcijaństwa, islamu i judaizmu) nic nie jest proste: ani medycyna, ani miłość, ani przyjaźń. Proste nie jest także pokazanie na ekranie wszystkich przygód tytułowego bohatera i światopoglądowych konfliktów, ale do tego jeszcze wrócimy…

Pod względem medycznym interesujące jest zderzenie na ekranie dwóch światów: zacofanej, brudnej, głodnej i biednej Europy, pogrążonej w mrokach Średniowiecza oraz rozwijającej się medycyny arabskiej i żydowskiej. W Anglii filmowy cyrulik stosuje prymitywne narzędzia (jak obcęgi do wyrywania zęba, rozżarzone żelazo do wypalania rany po amputacji), wykonuje proste zabiegi (przystawianie pijawek, nastawianie zwichniętych barków), zaleca klientom środki magiczne (cudowne nalewki, talizmany do zawieszenia na szyi, zioła zebrane podczas pełni księżyca) lub inne, o wątpliwej skuteczności (koński mocz).

REKLAMA

W tym czasie medycyna arabska była medycyna otwartą, ogólnodostępną – istniały ośrodki kształcenia medyków, związane z nimi szpitale, aptekarze wydawali leki na podstawie przepisu lekarza. Arabowie, którzy przejęli nauki Hipokratesa i Galena, ciągle poszerzali swoją wiedzę. W XI wieku znali i leczyli wietrzną ospę, odrę, trąd – jest wzmianka o tym w filmie. Produkowali instrumenty chirurgiczne (podczas operacji szacha Ibn Sina posługuje się skalpelem). Z czasem do systemu lecznictwa włączono farmakognozję (filmowy Ibn Sina poleca obudzić aptekarza, by wydał lulek dla pacjentki pogryzionej przez skorpiona, do znieczulenia używa maści makowej i opium).

REKLAMA

Głównym problemem medycznym w filmie jest epidemia czarnej śmierci (prawdopodobnie dżumy, wywołanej przez Yersinia pestis). Zaraza zostaje opanowana poprzez palenie ciał, aby nie żerowały na nich pchły i przez wytrucie szczurów. Personel medyczny szpitala używa zasłon na twarz. Do zakażenia najpopularniejszą formą dżumy, dymieniczą, dochodzi zwykle w wyniku pokąsania przez pchły, uprzednio zainfekowane w wyniku żerowania na szczurach lub innych małych ssakach. Pierwsze objawy dżumy pojawiają się po kilku godzinach i są to objawy nieswoiste: gorączka, poty, dreszcze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, osłabienie, potem znaczne powiększenie węzłów chłonnych (w filmie pierwsi chorzy trafiają do szpitala po 12 godzinach od pojawienia się w mieście chorego na czarną śmierć). Postać septyczna jest zazwyczaj powikłaniem dżumy dymieniczej – od razu dochodzi do sepsy. W jej wyniku powstają mikro zatory bakteryjne w końcowych naczyniach krwionośnych palców rąk i stóp oraz nosa, czego skutkiem jest zgorzel (objawiająca się czarnym zabarwieniem tkanek, co możemy zaobserwować na przykładzie pacjentów szpitala prowadzonego przez Ibn Sinę). Niektórzy pacjenci w filmie mają także problemy z oddychaniem, co sugeruje zachorowanie na trzecią odmianę, dżumę płucną. Postać płucna charakteryzuje się niezwykłą zaraźliwością drogą kropelkową (bez pośrednictwa pcheł).

Ze względu na drastyczne i dosadne sceny – poza obrazami przedstawiającymi epidemię, są to m.in. sceny amputacji, operacji wyrostka, sekcji zwłok – „Medicus” nie jest miłym kostiumowym filmem dla każdego. Nadmiar wątków i stereotypowe podejście do kwestii światopoglądowych to kolejna słabość filmu. Z kolei mocną stroną „Medicusa” jest pozytywne przesłanie, że zawsze warto mieć marzenia i o nie walczyć, że przyjaźń przetrwa wszystko, rozświetli każdy mrok, nauka i mądrość nie mają ojczyzny, dobrzy ludzie są pośród wyznawców każdej religii i w każdej kulturze (niewątpliwie Paulo Coehlo pochwaliłby mnie za to podsumowanie…). Wszystkim, którzy pokrzepienia serc potrzebują albo po prostu lubią historyczne filmy, z malowniczymi plenerami, starannie dobranymi kostiumami i charakteryzacją, polecam „Medicusa”.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Włoski problem Włoski problem

Włosi mają problem. Problem tak duży, że jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w ItaliiVespa Bru...

Hodzi o to, rzeby jenzyk gientki powiedziau fszystko, co pomyśli guowa Hodzi o to, rzeby jenzyk gientki powiedziau fszystko, co pomyśli guowa

Jest! Prezydent podpisał ustawę AdA. 15 maja 2017 r. już na zawsze będzie zapamiętany przez ludzi zw...

Pierwiastek ludzki Pierwiastek ludzki

Czym byłaby apteka bez ludzi? Nie mam w tej chwili na myśli pacjentów, ale osoby ją tworzące. Bez fa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz