REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mikrobiota, mleko ludzkie i dobrostan

1 października 2018 10:19

Ludzki organizm składa się z około 10 bilionów komórek. Dziesięć razy więcej komórek, głównie bakteryjnych, kolonizuje ciało człowieka, prowadząc spokojny, symbiotyczny żywot. W zamian za współdzielenie lokalu, produkują witaminy, białka, neuroprzekaźniki i wiele innych substancji, które wpływają na działanie naszego organizmu. My i nasi mali współtowarzysze jesteśmy ze sobą mocno zżyci – to, w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm nie jest jedynie efektem pracy jego własnych komórek, ale wypadkową procesów metabolicznych zarówno jego, jak i mikroorganizmów, które w nim żyją.

Do niedawna temat karmienia naturalnego oraz składu mleka kobiecego był niezbyt popularny w kręgach naukowych. (fot. Shutterstock)

Nie ma do końca pewności, jak duże znaczenie dla naszego życia mają towarzyszące nam bakterie, ale wiemy, że są z nami od zarania dziejów i już od pierwszych chwil walczą z bakteriami patogennymi o miejsce w naszym ciele. Kolonizacja ludzkiego organizmu zaczyna się jeszcze w brzuchu matki, zanim dziecko przyjdzie na świat – podczas porodu, gdy maluch przechodzi przez kanał rodny kobiety dostaje pakiet bakterii symbiotycznych w prezencie od mamy, na dobry start. Te bakterie kolonizują jelito i skórę dziecka, pomagając młodemu organizmowi nie tylko radzić sobie z trawieniem, wypierać z ekosystemu jego jelita bakterie patogenne, ale też produkują różne substancje aktywne, dzięki którym nieprzystosowany do życia na zewnątrz organizm radzi sobie z nowym środowiskiem.

Idealnym pożywieniem dla symbiotycznej mikrobioty organizmu noworodka są oligosacharydy pochodzące z mleka matki, co odkryto stosunkowo niedawno. Wiele z oligosacharydów mleka kobiecego nie ulega rozkładowi w jelicie dziecka do cukrów prostych, które dostarczałyby energii młodemu organizmowi, ale ma właściwości bakteriobójcze dla bakterii patogennych (np. Streptococcus B, Ackerman 2017) i modulujące oraz odżywcze dla bakterii, które mają chronić dziecko, pomóc mu przetrwać i optymalnie się rozwijać (np. Bifidobacterium, Forbes 2018). Bez tych oligosachrydów wiele dobroczynnych szczepów nie jest w stanie przetrwać.

REKLAMA

Mając tę wiedzę na uwadze naukowcy postanowili sprawdzić, jakie dokładnie szczepy są promowane przez oligosacharydy ludzkiego mleka i jakie to może mieć znaczenie dla naszego zdrowia. W tym celu badacze ze Szpitala Klinicznego Uniwersytetu w Mantioba w Kanadzie w kwietniu tego roku sprawdzili skład mikroflory bakteryjnej dzieci karmionych tylko i wyłącznie piersią, karmionych mieszanie i karmionych tylko sztucznym mlekiem, zwracając przy tym uwagę na przybieranie na wadze dzieci biorących udział w badaniu i określając ryzyko wystąpienia otyłości w późniejszym wieku. Wykazali, że flora bakteryjna dzieci karmionych wyłącznie piersią i wyłącznie butelką drastycznie się różniła. Mikroflora jelitowa dzieci karmionych naturalnie obfitowała w bakterie z rodziny Bifidobacteriae i zawierała mniej różnych szczepów niż mikroflora ich rówieśników karmionych sztucznie. W tej drugiej grupie dominowały bakterie z rodziny Lachnospiraceae. Badacze zauważyli też istotną statystycznie korelację między karmieniem sztucznym a występowaniem otyłości u dzieci biorących udział w badaniu – ryzyko otyłości wynosiło 102% w tej grupie. Autorzy zasugerowali, że zmiana profilu flory jelitowej u dzieci nie karmionych mlekiem kobiecym powoduje zwiększenie ryzyka otyłości.

REKLAMA

Do niedawna temat karmienia naturalnego oraz składu mleka kobiecego był niezbyt popularny w kręgach naukowych. Pierwsze badania, które wykazały krytyczne znaczenie mleka ludzkiego dla przeżycia i zmniejszenia częstotliwości występowania infekcji u wcześniaków zwróciły uwagę świata na ignorowany wcześniej gruczoł piersiowy, zapoczątkowując serię kolejnych badań, które pomogłyby zrozumieć nam jakie znaczenie dla ludzkiego organizmu ma karmienie naturalne.

Teraz, gdy tak dużą popularnością cieszą się badania nad mikrobiotą ludzkiego organizmu, gdy ruszyła druga faza projektu HMP (Human Microbiome Project) okazuje się, że oligosacharydy mleka ludzkiego mogą odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu symbiotycznej flory bakteryjnej już od pierwszych dni życia, zapewniając optymalną proporcję szczepów korzystnych dla naszego zdrowia i zmniejszać dzięki temu ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne (jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie i depresja) w późniejszym wieku, ku czemu najnowsze badania dają wiele przesłanek. Jeśli teoria okaże się prawdziwa, być może wkrótce czeka nas przełom w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

ARV, PrEP i mundial, czyli o HIV na czasie ARV, PrEP i mundial, czyli o HIV na czasie

Jak się okazuje, nierzadko życie codzienne nakłada się na życie zawodowe w większym stopniu niż nam ...

Marzenia trzeba realizować Marzenia trzeba realizować

Gdybym miał znaleźć największe marzenie mojego pokolenia farmaceutów odnośnie ich pracy zawodowej, b...

1 % wątpliwości… 1 % wątpliwości…

Wiele spraw prowadzonych obecnie przez WIF-y dotyczy przekraczania normy 1% własności aptek w poszc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz