Magazyn mgr.farm

Mityczne magnaterie francuskich farmaceutów

8 lutego 2017 07:46

W licznych dyskusjach na temat proponowanych zmian na rynku aptecznym w Polsce, bardzo często przytaczany jest przykład uregulowań francuskich. Dla jednych jest przykładem wzorcowego funkcjonowania zasady „apteka dla aptekarza” oraz ograniczeń demograficznych i geograficznych przy otwieraniu aptek. Dla innych to dowód na klęskę wspomnianych uregulowań, prowadzący do tworzenia się farmaceutycznych magnaterii. A jak wyglądają fakty?

Mityczne magnaterie francuskich farmaceutów

– Cała prasa francuska aż huczy o tym, że zamykają się apteki francuskie, ponieważ nie ma farmaceutów, którzy mogą w nich pracować, zwłaszcza na prowincji i terenach wiejskich. Ta zasada (apteka dla aptekarza – przyp. autora) powoduje, że spada dostępność leków dla pacjentów na tych terenach – grzmiał 25 stycznia na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju Jan Zając, prezes zarządu Ziko Apteka (źródło: protokół z posiedzenia). Problem w tym, że opinia ta niewiele ma wspólnego ze stanem rzeczywistym.

Dlaczego francuskie apteki bankrutują?

Francuska prasa faktycznie rozpisywała się już w 2011 roku o rosnącej liczbie zamykanych aptek (źródło: Pharmacies at risk of bankruptcy). Przyczyną takiej sytuacji nie był jednak brak farmaceutów do pracy w aptekach, a polityka rządu, który w tamtych latach dramatycznie zmniejszał wydatki na system opieki zdrowotnej. W 2011 roku z tego powodu zbankrutowało 126 francuskich aptek, podczas gdy rok wcześniej było ich 101.

Spadek rentowności aptek wynikał ze zmian w przepisach, których celem było zwiększenie sprzedaży tańszych leków generycznych, na których apteki mniej zarabiały. Podczas gdy w sąsiednich Niemczech 96% leków sprzedawanych w aptekach stanowiły generyki, we Francji odsetek ten wynosił 71%. Celem ówczesnego rządu stało się osiągnięcie 85% poziomu substytucji, co miało przynieść określone oszczędności w budżecie państwa. Narzędziem do osiągnięcia tego celu było zmuszenie farmaceutów do polecania pacjentom tańszych zamienników leków. Jednocześnie pacjent nie mógł odmówić przyjęcia takiego leku. Oczywiście mógł kupić droższy lek oryginalny z recepty, ale wtedy nie przysługiwała mu refundacja.

Ta polityka sprawiła, że wraz ze wzrostem substytucji systematycznie malały zyski aptek, które zarabiały na marży liczonej od wartości sprzedawanych leków (a nie od limitu refundacji jak w Polsce). Jakby tego było mało francuscy farmaceuci byli wręcz rozliczani z poziomu substytucji i jeśli był on zbyt niski, aptekom groziły kary, takie jak np. zablokowanie przez miesiąc możliwości sprzedaży leków z refundacją (źródło: France’s Health-Care System Is Going Broke). Trudno się zatem dziwić, że w tej sytuacji dziesiątki aptek bankrutowało.

Czy we Francji brakuje farmaceutów?

Chybiony jest również argument mówiący o tym, że we Francji brakuje farmaceutów. Owszem – w doniesieniach prasowych z 2011 roku można przeczytać, że liczba studentów farmacji spada. Jednak tendencja ta uległa w ostatnich latach odwrotowi. Doskonale obrazują to dane Eurostat, pokazujące liczbę absolwentów wydziałów farmaceutycznych na przestrzeni ostatniej dekady (2004-2014). W 2004 roku na rynku pracy pojawiło się 1962 farmaceutów, w 2009 roku było ich 2026, a już w roku 2014 aż 3789! Innymi słowy liczba absolwentów wydziałów farmaceutycznych na przestrzeni 10 lat podwoiła się we Francji (źródło: Eurostat – Graduates — dentists and pharmacists, 2004, 2009 and 2014[/url]).

Bardzo ciekawie wygląda też porównanie liczby praktykujących farmaceutów w Polsce i we Francji. Według danych Eurostat w 2014 roku na 100 000 obywateli naszego kraju przypadało 73 farmaceutów. Tymczasem w tym samym czasie we Francji na 100 000 obywateli przypadało aż 106 farmaceutów (źródło: Eurostat – Practising dentists, pharmacists and physiotherapists, 2014). Przypomnijmy, że to kraj, w którym od dawna właścicielem apteki może być tylko farmaceuta, nie ma tam sieci aptecznych, a nowe apteki otwierane są w oparciu o kryteria demograficzne, w rezultacie czego jedna apteka przypada średnio na 2500 do 3000 mieszkańców. A dokładniej:

a) jedna apteka na 3000 mieszkańców w miejscowościach pow. 30 tys. mieszkańców,
b) jedna apteka na 2500 mieszkańców w miejscowościach od 2,5 tys. do 30 tys. mieszkańców,
c) w miejscowości poniżej 2,5 tys. mieszkańców apteki nie mogą być otwierane jeżeli w miejscowości funkcjonuje już otwarta apteka.

Okazuje się więc, że rygorystyczne uregulowanie rynku i umożliwienie prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom sprawiło, że na 100 000 mieszkańców Francji przypada więcej farmaceutów niż na identyczną liczbę obywateli Polski. Mówiąc inaczej – Francuzi mają znacznie lepszy dostęp do farmaceutów niż Polacy. Efektem tego są zdecydowanie bliższe relacje między farmaceutami i pacjentami, umożliwiające świadczenie lepszej jakości usług farmaceutycznych.

Warto też wspomnieć, że leki przeciwbólowe są we Francji dostępne tylko w aptekach. Jednocześnie w kraju tym działa tzw. „Dossier pharmaceutique” (DP) – narzędzie, które można porównać do farmaceutycznej kartoteki, którą posiada każdy pacjent. DP zostało wprowadzone przez samych farmaceutów i funkcjonuje w niemal wszystkich aptekach. Pozwala każdemu farmaceucie w kraju obejrzeć historię (ostatnie 4 miesiące) leków zażywanych przez danego pacjenta – zarówno tych na receptę jak i OTC. (źródło: The challenges we share with some EU countries: what can we learn?).

Głośne NIE dla liberalizacji!
Zakaz tworzenia we Francji sieci aptek oraz brak możliwości sprzedaży leków w sklepach stał się głośny we wrześniu 2014 roku, kiedy to administracja prezydenta François Hollande zapowiedziała deregulację i liberalizację rynku. Miał to być jeden ze sposobów na pobudzenie gospodarki. Po protestach farmaceutów, którzy w ramach strajku zamknęli na jeden dzień blisko 90% aptek w całym kraju, rząd wycofał się z tych zapowiedzi (źródło: French pharmacies shuttered in protest against reform plans).

Nie ulega zatem wątpliwości, że środowisko francuskich farmaceutów jest silne i jednomyślne. Jest też dumne ze swojej funkcji społecznej i zdecydowanie broni się przed sprowadzeniem zawodu aptekarza do roli… sklepikarza. Czy uprawnia jednak to do nazywania środowiska francuskich farmaceutów monarchią lub magnaterią, jak to robią przeciwnicy wprowadzenia podobnych regulacji w Polsce? Niestety była by to dość uboga szlachta. Sytuacja ekonomiczna francuskich aptekarzy ciągle nie jest najlepsza, co wynika z nadal malejących zysków ze sprzedaży leków (rząd wciąż kładzie duży nacisk na substytucję). We wrześniu 2016 roku wprowadzono jednak zmiany, na które liczą też polscy aptekarze. Otóż umożliwiono francuskim aptekarzom uzyskiwanie przychodu nie tylko ze sprzedaży towarów, ale i świadczenia usług – takich jak przeglądy lekowe i wywiady z pacjentami przewlekle chorymi oraz szczepienia (bez konieczności wizyty pacjenta u lekarza). Trudno nie postrzegać takiego rozwiązania za korzystne dla wszystkich stron (pacjentów, państwa i samych farmaceutów), szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa i rosnących wydatków na system opieki zdrowotnej.

W obliczu tych faktów warto sobie zadać pytanie: kto tak naprawdę traci na regulacjach rynku aptecznego we Francji? Pacjenci, którzy mają opiekę farmaceutów o wiele lepszą niż polscy obywatele? A może przedsiębiorcy, którzy nie mogą tworzyć sieci aptecznych i sprzedawać leków w sklepach? Odpowiedzi na te pytania udzielił wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Marek Tomków, na wspomnianym, na samym początku, posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju (25 stycznia 2016r):

– Na 44 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, tylko dwójka ma dzieci farmaceutów. Tymczasem słyszeliśmy o monarchiach na wzór francuski – mówił Tomków. – Trudno jest mi sobie wyobrazić Ludwika XIV w aptece w Pleszewie. To dzisiaj tworzone są monarchie, bo otwiera się spółki prowadzące apteki na wszelkich możliwych członków rodziny, a to pozwala na ominięcie tzw. 1%.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Probiotyk… przed czy po antybiotyku? Probiotyk… przed czy po antybiotyku?

Sezon przeziębieniowy rozpoczął się, a wraz z nim zwiększona ilość kuracji antybiotykowych, podczas ...

Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 3 Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 3

W oficjalnej nomenklaturze jesteśmy "wyspecjalizowanym sklepem". Jednak gdy ktoś chce czegoś od nas,...

Apteczna geografia Apteczna geografia

Liczba aptek nieustannie rośnie, jednak zjawisko to nie jest równoważne ze wzrostem dostępu pacjentó...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz