REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mityczny „Pakt dla farmacji”

19 października 2016 07:37

W ostatnich tygodniach przedstawiciele dwóch okręgowych izb aptekarskich kwestionują działania Naczelnej Izby Aptekarskiej. Z jednej strony oskarżają NIA o brak widocznych efektów działania. Z drugiej strony przywołują „Pakt dla farmacji” jako straconą szansę na unormowanie sytuacji aptek w Polsce. Problem polega na tym, że wspomniany „Pakt…” był wyborczą wydmuszką.

pakt.png

Po raz pierwszy „Pakt dla farmacji” w przestrzeni informacyjnej pojawił się w grudniu 2015 roku. Składał się on z 12 punktów, które wskazywały co trzeba naprawić, aby przywrócić właściwe miejsce aptekarzy i aptek w systemie opieki zdrowotnej. Większość z nich była dość ogólnikowa, jak np.: „Wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej” czy „Uchwalenie przepisów zapewniających polskim pacjentom dostęp do leków refundowanych”. Wszystkie absolutnie godne poparcia i realizacji – to pozostaje bezdyskusyjne. Tyle, że poza tą dwunastopunktową listą życzeń „Pakt dla farmacji” nie oferował nic więcej. Były to hasła, za którymi nie kryły się żadne projekty ustaw czy rozporządzeń. Ówczesny prezes NRA przekazał ten „Pakt dla farmacji” 3 grudnia 2015 podczas spotkania z nowo powołanym Ministrem Zdrowia – Konstantym Radziwiłłem. I gdyby tego dnia szef resortu zdrowia poprosił NIA o konkretne projekty zmian w przepisach, które umożliwiłyby realizację postulatów aptekarzy, nie dostałby nic…

„Pakt dla farmacji” stał się hasłem, z którym ówczesne władze NIA szły do wyborów na Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Jachrance. Przez kolejne miesiące przed KZA, był on wspominany w wywiadach i publikacjach przy nazwisku dra Marka Jędrzejczaka. Za każdym razem sugerowano, że „Pakt…” został przekazany Ministrowi Zdrowia i koniecznie trzeba kontynuować prace nad nim, bo to ostatnia szansa na ratunek dla polskiego aptekarstwa. Na pytania o to, dlaczego przez poprzednie 8 lat NIA nie zrealizowała postulatów z „Paktu…” zawsze padała odpowiedź o braku odpowiedniego klimatu politycznego. Teraz ten klimat nastał i należało zachować ciągłość prac oraz relacji z resortem zdrowia – oczywiście przez wybranie „właściwego” kandydata na prezesa NRA.

To się jednak nie udało. Wybory wygrała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która podczas KZA w Jachrance złożyła jednak deklarację kontynuowania procedowania „Paktu dla farmacji”. Problem jednak polegał na tym, że nie było czego kontynuować. Okazało się, że w biurach Naczelnej Izby Aptekarskiej na Długiej 16 w Warszawie nie ma żadnych dokumentów, które pozwalałyby na kontynuację prac. Leżał tam jedynie projekt „Ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich”, który powstał kilka miesięcy przed wyborami – z relacji ówczesnych członków NRA – bez jakiejkolwiek konsultacji z Naczelną Radą Aptekarską. Projekt ten zresztą był jednym z obszarów niezgodności między kandydatami na prezesów NRA. A dokładniej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska sprzeciwiała się czynieniu z samorządu aptekarskiego swoistej policji farmaceutycznej, która miałaby prawo przeprowadzać kontrole w aptekach.

Innym dokumentem, który „nowa władza” znalazła w biurach NIA był projekt Map Potrzeb Farmaceutycznych. Chociaż projekt to za dużo powiedziane, gdyż była to „prezentacja, której treść mieściła się na połowie kartki A4” (cytuję z pamięci relację osoby, która go widziała). A w końcu był to kluczowy projekt, nad którym pracował kandydat na prezesa NRA.

Dlatego właśnie z największym zdziwieniem czytam głosy z dwóch izb z zachodniej Polski, które publicznie – na swoich stronach internetowych – zamieszczają krytykę Naczelnej Izby Aptekarskiej i przekonują swoich członków, że przyczyną braku zmian w naszej aptecznej rzeczywistości jest porzucenie kontynuacji procedowania „Paktu dla farmacji”. Dlaczego to robią? Czyżby nie miały wiedzy o tym, że „Pakt…” był wyborczą wydmuszką i nie było czego kontynuować? Przecież była o tym mowa już na pierwszych posiedzeniach NRA. A może wiedzą, tylko próbują wykorzystać niewiedzę swoich członków? Tylko w jakim celu? By podkopać zaufanie do NRA? By wykazać się przed elektoratem? Tego nie jestem w stanie zrozumieć.

Kontynuowanie „Paktu dla farmacji” oznaczałoby tworzenie jego treści od początku. Pisanie projektów konkretnych ustaw i rozporządzeń czy zbieranie danych. Na to nie było wtedy czasu. Tutaj trzeba było działać od razu i pokazywać w Ministerstwie Zdrowia konkretne dokumenty. Na szczęście nowe władze NIA objęły stanowiska mając już przygotowane swoje projekty zmian w prawie. I to one trafiły na ministerialne biurka. I to o nich zaczęto pisać już w kilka tygodni po KZA. Obrót pozaapteczny, ustawa o zawodzie, dyżury, poprawki do ustawy refundacyjnej czy wreszcie propozycje związane ze zmianą struktury własnościowej aptek.

Niezadowoleni ze skuteczności nowych władz NIA wskazują, że dyskusja w mediach na te tematy nie jest realnym efektem działania samorządu, na który czekają aptekarze (mimo, że wcześniej poza aptekarzami nikt na te tematy nawet nie dyskutował). Brakuje nowelizacji ustaw, brakuje moratorium, brakuje zahamowania rozwoju sieci… Owszem brakuje. Tyle, że powodem wcale nie jest brak skuteczności NIA. Powodem – i to wielokrotnie podawanym przez Krzysztofa Łandę z sejmowej mównicy – jest m.in. brak Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Od roku funkcję p.o. GIF pełni Zbigniew Niewójt. Dlaczego do tej pory nie wybrano szefa Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej mimo rozpisania kilku konkursów? Nie mam takiej wiedzy.

Natomiast na własne uszy słyszałem, jak prezes jednej z dwóch wspomnianych izb aptekarskich, które tak krytykują NIA, stwierdził na posiedzeniu NRA, iż proponowano mu objęcie stanowiska GIF. Tej propozycji jednak nie przyjął. Kto wie – może gdyby podjął inną decyzję, polskie aptekarstwo wyglądałoby inaczej? Może nowelizacje, które rozgrzane do czerwoności czekają w szufladzie Ministra Zdrowia, już dawno weszły by w życie, a farmaceuci mogliby spokojnie spać? Kto wie?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ustawa potrzebna od zaraz Ustawa potrzebna od zaraz

Polscy farmaceuci już od lat czekają na ustawę o swoim zawodzie. Wierzą, że rozwiąże ona wiele probl...

Na wojnę z superbakteriami Na wojnę z superbakteriami

Pracując w aptece nie sposób nie stykać się z receptami na antybiotyki. W sezonie wiosenno-zimowym t...

8 najczęstszych działań niepożądanych leków na nadciśnienie 8 najczęstszych działań niepożądanych leków na nadciśnienie

Działania niepożądane leków hipotensyjnych stanowią istotny problem w codziennej praktyce lekarskiej...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz