REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Monakolina K – alternatywa dla statyn?

23 kwietnia 2016 07:53

Historia statyn sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Japońscy naukowcy, przeprowadzając badania skriningowe na ponad dwóch tysiącach mikroorganizmów (głównie grzybów pleśniowych), wytypowali cząsteczkę, wykazującą w badaniach in vivo pewną aktywność hipolipemizującą. Kilka lat później w Stanach Zjednoczonych badacze wyizolowali z grzyba Aspergillus terrestris substancję o podobnych właściwościach.

Okazało się, że uzyskane cząsteczki są tożsame i stanowią ten sam związek – lowastatynę, zwaną także mewinoliną lub monakoliną K. Przebadanie, opatentowanie i zarejestrowanie nowej cząsteczki zajęło kilkanaście lat, czego rezultatem było wprowadzenie na rynek lowastatyny jako leku przez firmę Merck w 1987 roku. Dziś do produkcji statyn nadal wykorzystuje się grzyby, między innymi Penicillium citrinum, czy wspomnianego Aspergillusa a także mutanty bakteryjne, charakteryzujące się lepszą wydajnością procesu biosyntezy.

Jak działa monakolina?

REKLAMA

W początkowej fazie syntezy cholesterolu z acylo- i acetylo-CoA tworzy się cząsteczka 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A, oznaczanego skrótem HMG-CoA. Następnie związek ten przy udziale enzymu – reduktazy – zostaje przekształcony w cząsteczkę mewalonianu, który podlega dalszym przemianom, aż do końcowej reakcji szlaku, gdzie tworzy się cząsteczka cholesterolu. Monakolina K, jako statyna, jest silnym, kompetycyjnym i odwracalnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA – wskutek tego dochodzi do zablokowania szlaku i obniżenia syntezy cholesterolu, spadku jego stężenia całkowitego oraz frakcji LDL.

REKLAMA

Dowody naukowe

Właściwościom monakoliny K i suplementów ją zawierających przyjrzała się europejska EFSA (Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności). Po przeanalizowaniu dostępnych wyników badań (z których część odrzucono, ze względu na rażące błędy w metodologii), stwierdzono, iż monakolina K rzeczywiście wykazuje skuteczność w obniżaniu poziomu cholesterolu. W jednej z analizowanych publikacji udowodniono, że przyjmowanie monakoliny K w dawce 7,5 mg dziennie przez 12 tygodni obniża poziom cholesterolu całkowitego o 16% (placebo – 2%), a frakcji LDL o 22% (placebo – 3%). W innym, podwójnie ślepym badaniu, po ośmiotygodniowej suplementacji fermentowanym ryżem (dawka dobowa zawierająca 11,4 mg monakoliny) zaobserwowano spadek poziomu TC i LDL na poziomie 26,3% oraz 20,4%).

Biorąc pod uwagę, że cząsteczka monakoliny z ryżu jest po prostu statyną o udowodnionym klinicznie działaniu, takie wyniki badań wcale nie dziwią. Czy można więc obniżać cholesterol suplementami z czerwonym ryżem?

REKLAMA

Jest jedno ale…

Jak zwykle bywa w przypadku suplementów, nigdy nie mamy pewności, co tak naprawdę znajduje się wewnątrz kapsułki czy tabletki danego preparatu. Oznaczenia na opakowaniu mogą nijak mieć się do rzeczywistego składu suplementu – rzeczywista zawartość monakoliny może być zaniżona, lub – co gorsza – preparat może zawierać mykotoksyny, będące produktem ubocznym fermentacji grzybów. Podczas procesu biosyntezy, mikroorganizmy, oprócz dobroczynnej cząsteczki, produkują również inne metabolity, mogą być niebezpieczne dla naszego organizmu. Do takich toksyn należy między innymi cytrynina, która posiada właściwości nefrotoksyczne i jest potencjalnym kancerogenem. W 2014 roku KE badała bezpieczeństwo suplementów zawierających fermentowany czerwony ryż, wydając następnie decyzję, ustalającą najwyższy dopuszczalny poziom cytryniny w tych suplementach (na poziomie 2 mg/kg).

Czy dostępne w naszych aptekach preparaty spełniają tę normę i czy rzeczywista zawartość substancji aktywnej nie odbiega od wartości podanej przez producenta? Nie mam co do tego pewności. Jestem zaś ciekawa, czy wasi pacjenci często pytają o suplementy z czerwonym ryżem i czy potwierdzają ich skuteczność? Zapraszam do komentowania.

Literatura dostępna u autorki.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

On jeden nie jest na sprzedaż… On jeden nie jest na sprzedaż…

Nie da się go pomnożyć, zaoszczędzić, ani zmagazynować. Jest niesłychanie rzadkim dobrem, którego ni...

Krew. Łączy i dzieli. Krew. Łączy i dzieli.

Czy krew to tylko płyn ustrojowy, czy zdecydowanie coś więcej – wyrazisty symbol, wyznacznik tempera...

Wspierać i być wspieranym Wspierać i być wspieranym

Jeśli coś zapewnia twój fizyczny i psychiczny komfort, umożliwia zaspokajanie aspiracji, planów i po...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz