REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mumio, czyli…?

18 września 2015 06:47

Czy mówi wam coś nazwa „mumio”? Oglądając preparat, zawierający w swoim składzie tę dziwną ingrediencję, miałam nieodparte wrażenie, że jest to kolejny cudowny wynalazek spod znaku medycyny alternatywnej… Czy miałam rację? Dowiecie się tego w dzisiejszym artykule.

Mumio, inaczej shilajit, występuje w postaci małych bryłek bądź kryształków, przypominających kolorem i konsystencją żywicę, mających gorzki, ściągający smak oraz niezbyt przyjemny zapach, określany jako zapach krowiego moczu. Pod względem chemicznym mumio stanowi mieszaninę związków organicznych i nieorganicznych, występujących w połączeniu z pierwiastkami takimi jak chrom, selen czy mangan. Głównymi składnikami organicznymi są kwasy próchnicze (humusowe), wśród których dominuje kwas fulwowy (około 60-80% masy). Pozostałymi składnikami są pochodne beznzo-α-pironu, kwasy tłuszczowe, aminokwasy i związki fenolowe. Oryginalna substancja jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, a podczas ogrzewania staje się miękka i plastyczna. Przez długi czas nie potrafiono dokładnie określić jej pochodzenia, lecz obecnie wiadomo, iż stanowi ona produkt procesu obumierania materii organicznej: szczątków roślin, alg czy porostów, dostających się w zakamarki skał.

Zastosowanie tego surowca w charakterze substancji leczniczej bierze początek w medycynie ajurwedyjskiej, liczącej już ponad 5 tysięcy lat. Pomysł wykorzystania mumio zawdzięcza się mieszkańcom himalajskich wiosek, którzy obserwowali zwyczaje małp górskich. Zauważyli oni, że zwierzęta te często przeżuwają kawałki substancji, znajdowanej w szczelinach skał i doszli do wniosku, że stanowi ona źródło ich wytrzymałości i odporności na ciężkie warunki, panujące w górach.

REKLAMA

Mumio tradycyjnie stosowano jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny, antyalergiczny i immunomodulujący a także jako silny adaptogen, poprawiający kondycję psychiczną i fizyczną oraz korzystnie wpływający na pamięć . Co ciekawe, współczesne doniesienia literaturowe wydają się potwierdzać wymienione właściwości tej substancji.

REKLAMA

W 2012 roku ukazały się wyniki badań, wskazujące na wysoki potencjał hipoglikemizujący mumio. Po trzech tygodniach podawania substancji osobom z podwyższonym poziomem cukru, stężenie poposiłkowe glukozy obniżyło się średnio o 26 jednostek, a mierzone na czczo o około 15 jednostek. Efekt ten wiąże się prawdopodobnie ze zdolnościami immunomodulującymi surowca, które opierają się na jego zdolności do hamowania migracji i aktywacji leukocytów oraz makrofagów w procesach degeneracji komórek beta. Właściwości antyoksydacyjne i przeciwrodnikowe kwasów humusowych mogą dodatkowo chronić trzustkę przed uszkodzeniami spowodowanymi toksycznym działaniem wolnych rodników.

Niedawno przeprowadzone badania kliniczne wskazują również na inne ciekawe zastosowanie mumio – jako środka potencjalnie skutecznego w terapii chorób związanych z procesami starzenia i zaburzeniami kognitywnymi (w tym choroby Alzheimera). Dowiedziono, iż kwas fulwowy zapobiega agregacji białek tau, będących jednym z biomarkerów tego schorzenia neurodegeneracyjnego. W eksperymencie tym, monitorowano także pracę mózgu szczurów laboratoryjnych, u których po podaniu shilajitu zauważono zwiększoną aktywność neuronów hipokampu (odpowiedzialnego za procesy pamięciowe).

Potencjalne zastosowanie lecznicze mumio jest szerokie, stąd też niektóre firmy posiadają patent na skład bądź proces wytwórczy preparatu. Jako składnik suplementów substancja ta wydaje się być bezpieczna, aczkolwiek niekiedy może zawierać szkodliwe zanieczyszczenia jak mykotoksyny czy metale ciężkie.

Źródła:
Carrasco-Gallardo C. et al.: Shilajit: A Natural Phytocomplex with Potential Procognitive Activity, International Journal of Alzheimer’s Disease, 2012, Article ID 674142, 1-4;
Mittal P. et al.: Therapeutic Potentials of “Shilajit Rasayana”-A Review, International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 2009; 1(2): 47-49;
Suraj P.A. et al.: Shilajit: A Review, Phytotheraphy Research, 2007, 21: 401-405;

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ankara Ankara

Najkrótsza rekomendacja książki Leona Pawlika pt. „Ankara” brzmi: autor i bohater są farmaceutami. G...

Wypunktowani z opieki farmaceutycznej Wypunktowani z opieki farmaceutycznej

Do tej pory obowiązek gromadzenia punktów edukacyjnych przez farmaceutów w ramach szkoleń ciągłych b...

Samokształcenie farmaceutów, jako odpowiedź na Samoopiekę Samokształcenie farmaceutów, jako odpowiedź na Samoopiekę

Z przyjemnością przeczytałem felieton Marcin Piątka pod tytułem ''Samoopieka farmaceutyczna''. Świet...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz