REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Na odporność – β-glukan

25 września 2015 06:36

Sądząc po liczbie zakatarzonych i gorączkujących pacjentów, sezon na grypę i przeziębienie należy uznać za otwarty. Tym, których dopadła już choroba, i tym, którzy jeszcze zdążyli się przed nią uchronić, z pomocą mogą przyjść preparaty z β-glukanami, które obok jeżówki, bzu czarnego czy tranu, stanowią silne naturalne immunostymulanty.

β-glukany, jako polisacharydy, zbudowane są z podjednostek D-glukopiranozy, połączonych wiązaniami β(1,3), β(1,4) lub β(1,6)-glikozydowymi. Pomimo, iż zainteresowanie ich działaniem farmakologicznym pojawiło się stosunkowo niedawno, grzyby z rodzaju Basidiomycetes, będące naturalnym źródłem β-glukanów, są znanymi środkami leczniczymi tradycyjnej medycyny wschodniej oraz składnikami kuchni Wschodu.

Wśród β-glukanów możemy wyróżnić między innymi:
krestin, znany również jako polisacharyd K, izolowany z wrośniaka różnobarwnego (huby różnobarwnej) Trametes versicolor,
lentinan, występujący w grzybach Lentinus edodes, zwanych popularnie grzybami Shiitake. Zawartość β-glukanów sięga w nich 220 mg na 100 g suchej masy owocników.
pleuran, pozyskiwany z gatunków Pleurotus spp., czyli popularnych boczniaków. Zawartość β glukanów w tych grzybach jest bardzo duża – nawet 530 mg na 100 g suchej masy.

REKLAMA

β-glukany znajdziemy także w komórkach bakterii, alg, drożdży oraz roślin wyższych, zwłaszcza zbóż. W porównaniu z grzybami zawartość immunomodulujących polisacharydów w zbożach jest jednak niewielka – dla przykładu – 100 g jęczmienia zawiera od 2 do 20 mg tych polisacharydów.

REKLAMA

β-glukany stymulują odporność komórkową oraz humoralną: rozpoznanie rozgałęzionych łańcuchów polisacharydowych zapoczątkowuje aktywację makrofagów, monocytów, neutrofili oraz komórek NK, w wyniku czego dochodzi do zwiększonego wydzielana cytokin oraz mediatorów zapalenia. Pobudzeniu ulegają także mechanizmy odporności swoistej, związanej z prezentacją przeciwciał zależną od limfocytów B i T. Aktywacji ulega również układ dopełniacza, uczestniczący w lizie komórek bakteryjnych, procesach opsonizacji i fagocytozy patogenów, a więc wspierający zarówno odporność swoistą, jak i nieswoistą. Molekularny mechanizm działania β-glukanów opiera się na ich oddziaływaniu z błoną komórkową monocytów czy makrofagów, na której znajdują się specyficzne receptory, m.in. receptor dektyny-1. Podawany doustnie β glukan wchłania się szybko, jednak osiąga niewielkie stężenie osoczowe, ponieważ jest wiązany przez makrofagi i transportowany przez nie do śledziony, węzłów chłonnych oraz szpiku kostnego.

Dowiedziono, iż β-glukany chronią przed inwazją patogenów takich jak Staphylococcus aureus, E. coli, Candida albicans czy wirusy grypy. Stosowanie ich u pacjentów operowanych zmniejsza około 3-krotnie ryzyko zakażenia pooperacyjnego i skraca czas trwania pooperacyjnej dożylnej antybiotykoterapii.

Badania przeprowadzane na grupach pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi wskazują na możliwość zastosowania tych polisacharydów jako związków immunomodulujących, wspomagających walkę z rakiem. W działaniu przeciwnowotworowym prawdopodobnie główną rolę odgrywa aktywacja komórek NK oraz spowalnianie angiogenezy guza. Istnieją również pozytywne doniesienia na temat stosowania β-glukanu w leczeniu zaburzeń hemopoetycznych w przebiegu chemio- i radioterapii.

Preparaty z β-glukanami zaleca się przyjmować profilaktycznie przez okres kilku do kilkunastu tygodni oraz w stanach choroby. Wciąż jednoznacznie nie ustalono skutecznej dawki dobowej polisacharydów, jednak według różnych źródeł dla dorosłej osoby może ona wynosić od 150 mg do nawet 3000 mg dziennie. Choć istnieje potencjalne ryzyko interakcji z lekami immunosupresyjnymi, preparaty z β-glukanami uznaje się za bezpieczne, nawet dla dzieci.

REKLAMA
Bibliografia:
Akramiene D. et al.: Effects of beta-glucans on the immune system, Medicina (Kaunas), 2007, 43(8), 597-606;
Chi-Fung Chan G. et al.: The effects of beta-glucan on human immune and cancer cells, Journal of Hematology and Oncology, 2009, 25(2);
Krupińska P., Zegan M.: B-glukan – wybrane korzyści zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na gospodarkę lipidową, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2013, 46(2), 162-170
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Maria Skłodowska-Curie Maria Skłodowska-Curie

Czytając komentarze o filmie mam wrażenie, że część odbiorców zarzuca twórcom pokazanie prawdy o życ...

Koła sprzedaży w opiece farmaceutycznej, czyli jak klient staje się pacjentem Koła sprzedaży w opiece farmaceutycznej, czyli jak klient staje się pacjentem

Koła sprzedaży to narzędzie znane już od wielu lat również w naszym kraju, często stosowane nieświad...

Kto dyżurował w aptekach w Święta? Kto dyżurował w aptekach w Święta?

Spędziłem święta u rodziny na drugim końcu Polski. Oczywiście jak to w takich sytuacjach bywa przy m...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz