Magazyn mgr.farm

Na raka szkoda energii

22 sierpnia 2017 07:51

Kolejny dzień na oddziale. Biorę najpierw historie chorób pacjenta. Pan X, lat 81 przyjęty z powodu niewydolności oddechowej, w wywiadzie rak wątroby z przerzutami, karta zleceń opiewająca na czternaście leków. Siadam i oczom nie wierzę, ile tam interakcji. Nic dziwnego, pacjent ma też nadciśnienie tętnicze, utrwalone migotanie przedsionków i szereg innych przypadłości. Skrupulatnie odnotowuje zauważone problemy lekowe, przeszukuje publikacje pod kątem możliwych sugestii dla lekarza, ale podczas rozmowy z nim cały zamieram. Okazuje się bowiem, że może i mam rację, i u „zwykłego” pacjenta takie zmiany przyniosłyby pozytywny skutek, ale to jest pacjent z nowotworem…

To jest pacjent z rakiem, trzeba skupić się na raku, wszystko inne jest bezcelowe.

I tyle. Pacjent z nowotworem równa się pacjent z takim problemem, przy którym wszystkie inne zdają się tracić na znaczeniu. Lecz nie chodzi tu o polipragmazję z tytułu stosowania terapii cytostatykami, ale o fakt, że takiemu pacjentowi pomóc już nie ma jak. I poprawianie komfortu życia poprzez eliminację niekorzystnych problemów lekowych zdaje się bezcelowe, bo i tak nie osłodzimy tym pacjentowi ostatnich dni czy tygodni życia.

Jakież było moje zdziwienie, gdy sytuacja się powtórzyła z innymi przypadkami. Pani Y, glejak mózgu, ale na oddział trafiła z zupełnie inną przypadłością. Z przyjmowanych leków już wynikały komplikacje, a dołożone na oddziale specyfiki jedynie pogorszyły sprawę. Przegląd literatury, proponowane interwencje i kolejna riposta, że dla tej pacjentki już więcej zrobić się nie da. Nie chodzi tu teraz o mnożenie przypadków i szczegółowe ich opisywanie, ale o zauważenie pewnego schematu obchodzenia się z pacjentami onkologicznymi. To jest pacjent z rakiem, trzeba skupić się na raku, wszystko inne jest bezcelowe.

Przykre, że to przeświadczenie pokutuje także w obrębie personelu medycznego. Sytuacja nie jest aż tak tragiczna, jak by się mogło wydawać. Prawie co drugiego chorego udaje w Polsce wyleczyć z choroby nowotworowej, mimo to rak wciąż jest kojarzony u nas z nieuleczalnym schorzeniem. Z badań przedstawionych podczas VII Letniej Akademii Onkologicznej wynika, że co trzeci Polak ocenia skuteczność leczenia nowotworów w naszym kraju jako złą lub bardzo złą. Co szósty z nas uważa, że odsetek wyleczeń chorych onkologicznie nie przekracza 10%, tymczasem pięcioletnie wyleczenia uzyskuje się u nas już u prawie drugiego chorego. Nadal jednak pokutuje w naszym kraju mit raka jako choroby nieuleczalnej. A takie myślenie utrudnia leczenie, ponieważ wiele osób nadal uważa, że nie warto się badać, bo na nowotwór złośliwy i tak niewiele można poradzić.

Nie jest to jednak żadnych usprawiedliwieniem dla osób pracujących na co dzień z pacjentami onkologicznymi, by biernie wpisywać się w ten nurt beznadziejności w kontekście chorób nowotworowych. Środowisko medyczne tym bardziej powinno stać na straży prawdy i starać się ją szczerzyć coraz dalej. Tymczasem braki widoczne są nie tylko w podejściu do pacjenta, ale również w stanie wiedzy dotyczącej potencjalnych problemów, wynikających z łączenia schematu terapii cytostatykami z leczeniem ambulatoryjnym lub na oddziale. Leki podawane pacjentom z powodu chorób nowotworowych nie pozostają bez wpływu na stan pacjenta i niekiedy leczone odstępstwa od normy w badaniach laboratoryjnych mogą wynikać właśnie ze stosowanego niedawno wyniszczającego leczenia. Tymczasem nie zdarza mi się obserwować wpisywania tychże leków do rubryki zażywanych dotąd przez pacjenta leków. Jak więc później zastosowane leczenie ma okazać się skuteczne w stu procentach, skoro pomija się tak ważny aspekt?

Pacjenci onkologiczni tak czy owak spotykają się z wykluczeniem społecznym, choćby w sferze biznesowej czy zawodowej. Nie jest dobrym sygnałem, że zostają w jakiś sposób wykluczani w łańcuchu służby zdrowia. Pacjenci z nowotworami borykają się oczywiście z dużo bardziej ważkimi problemami zdrowotnymi niż przeciętny pacjent, jednak to nie zwalnia nikogo z myślenia o jego codziennym komforcie życia, który można podnieść przez kilka prostych decyzji. Jeśli wychodzimy bowiem z założenia, że ten pacjent jest już i tak przegrany, faktycznie nie ma się co przykładać, jeśli jednak zdamy sobie sprawę, że znacząca większość z nich ma szansę na remisję, takie drobne zmiany pozwolą na sprawniejszy ich powrót do normalności. Kto inny bowiem ma dokonać zmian w schemacie leczenia czy dawkowania jeśli nie lekarz? Uświadomienie sobie, że decyzja zapadająca na oddziale ma daleko idące konsekwencje dla pacjenta jest tu kluczowa. I życzę nam wszystkim, by ta refleksja dotarła do polskich szpitali.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Przecież z prażubrów wyewoluowały żubry! Przecież z prażubrów wyewoluowały żubry!

  Gdy ostatnio przeczytałem tekst mego znakomitego kolegi Wojciecha Olendra, że nas dwóch i jeszcze ni...

  Zarabiamy za mało Zarabiamy za mało

  Pracownicy aptek zarabiają zdecydowanie za mało. I nie wstawiam się tutaj wyłącznie za farmaceutami....

  Apteka 24/7 Apteka 24/7

  Apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego muszą świadczyć usługi nie tylko w czasie zwyczajow...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz