REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Najstarszy budynek w Świdnicy z apteczną historią w tle

9 stycznia 2019 11:58

Gdy zwiedzam jakieś miejscowości, czy to w Polsce, czy za granicą zawsze moją uwagę przyciągają apteki. Oczywiście, najwięcej można spotkać dużych, sieciowych, ale gdzieś pomiędzy nimi można znaleźć te, które kryją w sobie dużą dozę historii powiązaną z wieloma legendami. Nie inaczej było, gdy zwiedzałem Świdnicę. Moją szczególną uwagę przykuła kamienica przy ulicy Długiej 45. W tym znajdującym się na uboczu Starego Miasta budynku, wzdłuż którego w przeszłości biegły mury obronne miasta, mieści się stara, zabytkowa apteka.

Nieprzerwanie od 6 maja 1882 r. w tym miejscu funkcjonuje apteka. Była to trzecia apteka w mieście, a jej pierwszym właścicielem był Gustaw Weber (fot. Maciej Birecki)
Nieprzerwanie od 6 maja 1882 r. w tym miejscu funkcjonuje apteka. Była to trzecia apteka w mieście, a jej pierwszym właścicielem był Gustaw Weber (fot. Maciej Birecki)

Przekazy lokalnej społeczności wskazują, że kamienica ta może być najstarszym budynkiem w Świdnicy. Jeszcze przed II wojną światową, gdy na ziemiach tych żyła ludność pochodzenia niemieckiego. Budynek ten nazywano Grundhof, co na język polski oznacza – pramiejsce. W tych czasach, również w szczytowej części elewacji znajdował się napis na podstawie, którego można stwierdzić, że od początku swojego istnienia był to bardzo ważny budynek dla mieszkańców miasta:

Słusznie dwór stojący w tym miejscu
nazwany został dworem pramiejscowym
już w owej chwili
gdy łucznicy z psami
polowali na dziki
bo na tym terenie
powstały zaczątki Świdnicy

REKLAMA

Badający historię tego miejsca są jednak dużo bardziej sceptyczni. Uważają, że w Świdnicy zarówno na Rynku jak i w okolicy opisywanej kamienicy znajduje się wiele budynków, których wiek jest podobny i każda z nich może być tą najstarszą.

REKLAMA

Dlaczego ta kamienica tak bardzo przyciąga wzrok?

Mnie przyciągnęła przez to, że na jej parterze znajduje się zabytkowa apteka. Natomiast wielu turystów ciekawią płaskorzeźby byków, które znajdują się na jej elewacji, po obu stronach frontu, na wysokości pierwszego piętra. Co ciekawe rogi tych byków są prawdziwe! Dlaczego właśnie to one zdobią jeden z domów w centrum miasta?

Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Po pierwsze, według legendy powtarzanej z pokolenia na pokolenie, pod murami miejskimi odbywały się targi bydła. Pewnego roku sprzedawane zwierzęta, nie wiedzieć dlaczego zaczęły masowo chorować i umierać. Lekarstwo na zarazę wymyślił lokalny farmaceuta, któremu z tej okazji założono aptekę, a nad jej witryną umieszczono płaskorzeźby bydła.

Inne podanie mówi o tym, że na miejscu dzisiejszej apteki mieścił się kiedyś sklep mięsny. Płaskorzeźby są pozostałością po jego wystroju.

REKLAMA

Również istnieje kilka legend dotyczących kwestii, w jaki sposób apteka akurat otworzyła się w tym miejscu. Pierwsza z nich opiera się na wcześniej opisanej epidemii bydła. Druga oparta jest na historii złotnika, który zamieszkiwał kamienicę przy ulicy Długiej 45. Siegert- bo takie nazwisko nosił, w czasach kontrreformacji sprzyjał protestantom i umożliwiał im udział w nabożeństwach poza murami miasta. Dzięki temu, że jego dom stał tuż przy murach miejskich, zbudował on tunel prowadzący od niego poza miasto, z którego chętnie korzystali protestanci. Mieszkańcy Świdnicy na pamiątkę tamtych wydarzeń postanowili, że w miejscu, gdzie przed laty pomagano ludziom powinna mieścić się apteka, która tak samo będzie służyć lokalnej społeczności.

Nie wiadomo, która z legend jest prawdziwa, jednak jedno jest pewne, nieprzerwanie od 6 maja 1882 r. w tym miejscu funkcjonuje apteka. Była to trzecia apteka w mieście, a jej pierwszym właścicielem był Gustaw Weber, który nazwał swoją działalność Grundhof Apotheke. Do dzisiaj z XIX wiecznych placówek w Świdnicy przetrwała tylko ta jedna.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nie chcę zrobić z farmaceutów felczerów czy lekarzy bis, ale… Nie chcę zrobić z farmaceutów felczerów czy lekarzy bis, ale…

Marcin Czech, mianowany niedawno na stanowisko wiceministra zdrowia, zapowiada powrót do prac nad op...

Pinkas o Narodowym Programie Prokreacyjnym Pinkas o Narodowym Programie Prokreacyjnym

Procedura in vitro będzie finansowana z budżetu tylko do połowy 2016 roku. Później zastąpi ją progra...

Recepta “S” tylko od lekarza rodzinnego Recepta “S” tylko od lekarza rodzinnego

Od września darmowe leki odbierze w aptece 2,7 mln polskich seniorów. Po receptę na lek z kategorii ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz