REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Najważniejszy jest… lekarz

21 lipca 2016 07:25

Słuchając opinii swoich koleżanek i kolegów odnośnie praktyk po V roku odnoszę wrażenie, że nierzadko najgorszą możliwą rzeczą nie był trudny pacjent, ale… trudny lekarz. Często po tej samej uczelni, często w naszym wieku, mimo wszystko wyczuwa się przepaść, mur, szklaną ścianę, której za nic w świecie przebić się nie da. Działa ona bowiem niczym szkło weneckie – tylko jedna strona ma prawo patrzeć, być stroną przepytującą oskarżonego. Skąd u lekarzy taki brak zrozumienia dla naszych obowiązków?

Przytoczę wypowiedź mojej koleżanki po fachu, obecnie praktykującej już farmaceutyki. „Bywało, że staż zostawał urozmaicony przez wycieczki do lekarzy – nie oszukujmy się, czasem trzeba poprawić recepty. Jest to krępujące – trzeba tak lawirować w poczekalni, żeby czekający pacjenci wpuścili młodą, speszoną osobę do gabinetu, następnie wytłumaczyć lekarzowi sprawę, by się nie zdenerwował (na szczęście rzadkie przypadki), później posprawdzać, czy wszystko jest poprawione tak, jakbym chciała, czy są pieczątki i podpisy – i nareszcie szczęśliwym wracać. Można wykuć wszystkie regułki i aspekty realizacji recept, a i tak wszystko weryfikuje praktyka. Czasem trzeba było poprawiać kilka razy tę samą receptę. Od czego jest stażysta?”. Dlaczego rutynowa czynność, która leży w obowiązku farmaceuty kojarzy się z czymś stresującym? Nie dalej jak w ubiegłym miesiącu koleżanka z apteki zmarnowała pół dnia, by w pocie czoła wyjaśnić z lekarzem jego pomyłkę. Czy usłyszała „dziękuję”?

Jedyne, na co nieraz liczyć możemy to wyrozumiałość ze strony pacjentów – gdy chodzi o korektę, umożliwiającą im wykupienie leku z niższą odpłatnością, wtedy nasze wysiłki są brane pod uwagę. Gorzej, jeśli recepta uniemożliwia w ogóle jej realizację, wtedy nierzadko dowiadujemy się, że to my powodujemy problem. Każda ze stron – pacjent i lekarz – najchętniej oczekiwałaby, że uporamy się z zaistniałą sytuacją sami, nie angażując ich w to. Rzadko jednak możemy spotkać się ze zrozumieniem. Dlaczego jednak, skoro wina nie leży ewidentnie po naszej stronie, tak trudno jest wyegzekwować pozytywną reakcję ze strony lekarzy? Gdy w hurtowni nie ma leku – farmaceuta przeprasza. Gdy cena preparatu jest wyższa niż tego z poprzedniej dostawy – przeprasza. Gdy nie można zrealizować poprawnie recepty… przeprasza. Za co?

REKLAMA

Za błąd, do którego innym trudno się przyznać. W moim odczuciu lekarze niejednokrotnie zdają się posiadać dogmat nieomylności, który podważony skutkuje atakiem. Przecież on wypisując receptę skupiony był na ratowaniu ludzkiego życia, my zaś czepiamy się dokumentacji niczym urzędnik! A teraz chcąc uzmysłowić mu problem zabieramy czas, który mógłby przeznaczyć na leczenie kolejnego pacjenta. Mam jednak wrażenie, że najczęściej wszelkie formy dezaprobaty ze strony środowiska lekarskiego wynikają z… niezrozumienia problemu. A ściślej rzecz biorąc, braku odpowiedniej wiedzy, jak prawidłowo recepta powinna zostać wypisana. My, farmaceuci, musimy być na bieżąco ze wszelkimi aktualizacjami, lekarze nierzadko zatrzymują się na etapie wiedzy wyniesionej ze studiów.

REKLAMA

Nie chcę demonizować, przyrównywać wszystkich do stereotypu, który mi się jawi, jednak nie znajduję w codziennym życiu sygnałów, by moja opinia szybko się zmieniła. Owszem, są przypadki, które podtrzymują na duchu, lecz to tylko wisienka na całkiem nieudanym torcie. Każdy zna swoje obowiązki, warto, byśmy nawzajem rozumieli te, które nie są obecne w naszej praktyce, ale dla drugiej strony są chlebem powszednim. Czasem wystarczy chcieć zrozumieć. Skoro więc lekarz ma często cierpliwość dla Pani Kowalskiej czy Nowak która notorycznie przychodzi z tą samą dolegliwością lub dla Pana Iksińskiego, który systematycznie odwiedza go w roli przedstawiciela farmaceutycznego oczekiwałbym, że niekoniecznie z uśmiechem, ale zrozumieniem odbierze od nas telefon albo znajdzie kilka minut by wyjaśnić zaistniałe nieścisłości. Bo w końcu wszystko musi być lege artis 🙂

Cogaiseoir

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Multi-kulti Multi-kulti

Dwudziesty pierwszy wiek to otwarcie się na nowe możliwości. Gdy znikają granice, gdy to, co jeszcze...

Sildenafil – jak to jest ze sprzedażą niebieskich tabletek w UK? Sildenafil – jak to jest ze sprzedażą niebieskich tabletek w UK?

Za każdym razem, gdy widzę na polskich stronach czy forach oburzenie, gdy pojawia się temat sildenaf...

Wypunktowani z opieki farmaceutycznej Wypunktowani z opieki farmaceutycznej

Do tej pory obowiązek gromadzenia punktów edukacyjnych przez farmaceutów w ramach szkoleń ciągłych b...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz